Zaproszenie dla Rodziców i Nauczycieli na prelekcję wraz z konsultacjami 14.03.2019 roku nt. "Dzieci i młodzież w świecie technologii"

zobacz...

Program Profilaktyki Rówieśniczej miasta Katowice 

Link do spotów z poprzednich konkursów (do wykorzystania): 

https://www.youtube.com/channel/UCSd3ef_EsEuAb5p8axVGDYg


Informator dla kandydatów do szkół średnich w Katowicach w roku szkolnym 2019/2020


Już po raz trzeci miasto Katowice zostało uhonorowane tytułem Samorządowy Lider Edukacji oraz w edycji 2018 otrzymało tytuł "Sukces Roku w Oświacie"

stat.jpgTrzeci raz miasto Katowice ubiegało się o certyfikat Lider Samorządowej Edukacji i po raz trzeci ten zaszczytny tytuł trafił do Katowic. W bieżącym roku w Ogólnopolskim Programie Certyfikacyjnym dla Gmin, Powiatów i Samorządów Wojewódzkich wzięła udział rekordowa ilość samorządów, wpłynęło ponad 200 wniosków. Komisja Certyfikacyjna nadała tytuł „Samorządowy Lider Edukacji" niewiele ponad 60 jednostkom samorządu terytorialnego.

Ideą Programu "Samorządowy Lider Edukacji", od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. W Programie "Samorządowy Lider Edukacji" Komisja Ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i tytuł "Samorządowego Lidera Edukacji".


Zapraszamy 15.11.2018 r. do uczestnictwa w Forum Wymiany Doświadczeń Doradców Zawodowych

Jednym z głównych celów działalności Forum jest integracja środowiska związanego z doradztwem edukacyjno-zawodowym placówek z rejonu działania Poradni, prowadzenie wspólnych projektów, przedsięwzięć oraz popularyzowanie wiedzy z dziedziny doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy instytucjami zajmującymi się doradztwem zawodowym.

więcej o Forum przeczytasz tutaj...


Wyszukiwarka programów stypendialnych

Fundacja Dobra Sieć od ponad 9 lat podejmuje działania na rzecz podnoszenia świadomości o istnieniu zróżnicowanych programów stypendialnych, przyznawanych nie tylko szkołach, lecz również przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i firmy.

szczegółowe informacje ...Profilaktyka zdrowia dzieci realizowana w trakcje wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2018/2019
W roku szkolnym 2018/2019 w okresie jesiennym, 51 uczniów skorzystało z dofinansowania do wyjazdu śródrocznego na "Zieloną szkołę", przyznanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 17640,00 złotych.


Bezpłatne, dodatkowe zajęcia wspomagające dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w ramach programu ,,Za życiem”

zobacz...Informacja o przerwach wakacyjnych Miejskich Przedszkoli w Katowicach

zobacz...


Motomajówka 2018

plakat_motomajowska_2018.JPG


Regulacje o Ochronie Danych Osobowych - RODO 

zobacz prezentację...


Uwaga 6-klasisto! otwieramy nabór do klas dwujęzycznych, wybierz coś dla siebie!

jezyki.jpg

przeczytaj informację na temat klas siódmych dwujęzycznych...zaproszenie na Festiwal Edukacyjny Nowe inspiracje - „WOM" 2018 oraz XXI Giełdę Wydawców

28 kwietnia 2018, godz. 9.00 - 14.00

więcej informacji...

plakat_wom_2018.jpg


IX Zlot Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych i Gimnazjów województwa śląskiego.
19 lutego 2018r. w Szkole Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach odbył się już po raz dziewiąty Zlot Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych i Gimnazjów województwa śląskiego. Nadrzędnym celem tego spotkania było propagowanie idei samorządności wśród społeczności uczniowskiej, a także wymiana doświadczeń młodych samorządowców.
W tym roku tematem przewodnim spotkania był „Śląsk w kulturze i tradycji”. 
przeczytaj: sprawozdanie...

Rusza nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych!
19 marca 2018 roku rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2018/19 do przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego - https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/katowiceII Katowicki Festiwal Szkół Ponadpodstawowych „Sięgnij po zawód”
plakat.jpgKatowickie licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe I stopnia przedstawią swoją ofertę na stoiskach i na scenie.
Trzydzieści jeden szkół ponadpodstawowych w jednym miejscu!
Wszystkie kierunki kształcenia, pokazy możliwości i umiejętności, zajęcia dodatkowe, kółka zainteresowań, występy taneczne i muzyczne szkolnych grup artystycznych i wiele innych atrakcji.
Na telebimie będą pokazywane spoty reklamowe ze szkół.
Będzie można porozmawiać z nauczycielami i uczniami wybranej szkoły, zaopatrzyć się w broszurę informacyjną zawierającą opis wszystkich katowickich szkół ponadpodstawowych i skorzystać z darmowego doradztwa zawodowego poradni psychologiczno-pedagogicznej - testy zawodowe dla uczniów szkół podstawowych.

Serdecznie zapraszamy!

"Kuźnia różnorodności" wchodzi do szkół !!!
Rusza nowy projekt dla młodzieży szkolnej z Katowic, którego tematem będzie tolerancja i antydyskryminacja. To wspólna inicjatywa Regionalnego Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenia Tęczówka, Muzułmańskiej Fundacji Pomocy, Fundacji Futprints i Stowarzyszenia Aktywne Życie.

Nowy kierunek studiów dla nauczycieli, animatorów kultury, osób zainteresowanych Śląskiem i szerzej: województwem śląskim: Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie.
Nowy kierunek łączy elementy interdyscyplinarne z następujących dziedzin: językoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, socjologii, geografii i przyrody w zakresie wiedzy o Śląsku jako o regionie.
Absolwenci studiów zostaną wyposażeni w umiejętności stosowania efektywnych i atrakcyjnych metod i form kształcenia nabytych podczas zajęć o charakterze akademickim, a także podczas zajęć terenowych; podczas zajęć warsztatowych w ważnych na Śląsku miejscach słuchacze przeprowadzą ćwiczenia, które wykorzystają w pracy z uczniami, zwiedzą miasta i bezpośrednio poznają osoby, które stanowią źródło wiedzy o regionie. Staną się zatem doskonale przygotowani do pełnienia roli lidera edukacji regionalnej (tworzenie autorskich klas regionalnych, programów regionalnych i innych form edukacyjnych związanych z wiedzą o Śląsku).
Studia trwają 2 semestry i decyduje kolejność zgłoszeń!
Więcej informacji na stronie:


Profilaktyka zdrowia dzieci realizowana w trakcje wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2016/2017
W roku szkolnym 2016/2017 (wyjazd wiosenny), 1360 dzieci skorzystało z dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 331.020,00 złotych.

Fotorelacja z I Katowickiego Festiwalu Szkół Ponadgimnazjalnych "Sięgnij po zawód"

Miesiąc temu na Rynku odbył się I Katowicki Festiwal Szkół Ponadgimnazjalnych „Sięgnij po zawód”. 30 katowickich szkół ponadgimnazjalnych zaprezentowało swoją ofertę. Był pokaz mody, barmański, kulinarny, fitnessu, a nawet musztry wojskowej. Całość uatrakcyjniały występy wokalne i taneczne uczniów katowickich szkół. Zobaczcie relację z tego wydarzenia na: 

profil miasta Katowice na Facebooku

06.JPG105.JPG133.JPG


Zapraszamy do Miejskiego Przedszkola nr 41 i Miejskiego Przedszkola nr 66

oferta_mp41,66.jpg


Przedstawiamy w formie spotów promocyjnych zawody przyszłości:

- branża budowlana,

- branża chemiczna,

- branża cukiernicza,

- branża elektryczno-energetyczna,

- branża mechaniczna,

- branża hotelarska,

- branża gastronomiczna,

- branża obróbki metali,

- branża transportu kolejowego,

- branża samochodowa,

- branża energetyczna w zakresie odnawialnych źródeł energii,

- branża odzieżowa,

- branża związana z pielęgnacją zieleni,

- branża poligraficzna,

- branża turystyczna,

- branża weterynaryjna,

- branża multimedialna,

- branża handlowa,

- branża logistyczna,

- branża przeróbki (górniczo-hutnicza).


19.05.2017 r. rozpoczyna się proces elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/18. Nabór odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem:

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html

oferta edukacyjna publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018

oferta edukacyjna niepubliczych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018


Terminy postępowania rekrutacyjnego m. in. do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2017/2018.

terminy naboru do szkół poandgimnazjalnych...

Więcej informacji znajdziesz na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach na stronie:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=323&news=7450&number=1


Uczniowie X Liceum Ogólnokształcącego im. I. J. Paderewskiego laureatami ogólnopolskiego konkursu "Szkoła wolna od używek"

więcej informacji...​

Rozpoczyna się nabór do "Szkoły dla rodziców"

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Katowicach informuje, że rozpoczyna nabór rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na spotkanie „Szkoły dla Rodziców”. Zajęcia będą odbywały się w siedzibie SPR w Katowicach przy ul. Okrzei 4.
Planowane rozpoczęcie spotkań w ramach „Szkoły dla Rodziców” wrzesień 2016r., 
po zebraniu odpowiedniej liczby osób (12-15).
W celu zapisania się na zajęcia prosimy o kontakt z sekretariatem poradni pod numer telefonu  32/258-35-12.

więcej informacji...