Rozliczanie czasu pracy 

Artykuł Gazety Prawnej dotyczący rozliczania czasu pracy na przełomie roku - Boże Narodzenie, Nowy Rok, Trzech Króli - czytaj...


Oferty pracy dla doradców metodycznych 

Prezydent Miasta Katowice zaprasza nauczycieli do podjęcia pracy w charakterze doradcy metodycznego do spraw nauczania:

- języków obcych, więcej informacji...

- kształcenia zintegrowanego, więcej informacji...

- przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, więcej informacji...

Termin składania do9kumentów to 19 maj 2017 rok. 


Informacja dla Dyrektorów jednostek oświatowych o nauczycielach uzuzpełniających etat​​


​Instrukcja w sprawie dofinansowania profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw.​ "Zielone szkoły"​ 

czytaj więcej...


VAT a opisywanie faktur

w pytaniach i odpowiedziach...


​​Komunikat CUW w sprawie Kasy

przeczytaj...


Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród członków Zespołu Obserwatorów Rynku Pracy podczas I posiedzenia

wyniki_ankiety


Informacja na temat rozliczania podatku VAT przy zakupie sprzętu komputerowego

więcej informacji...

Kolejne informacje o CUW

prezentacja_dochody_budżetowe

prezentacja_obsluga_finansowo_ksiegowa

prezentacja_dzial_rachuby

prezentacja_wydatki_budzetowe


​CUW - pytania i odpowiedzi


Dodatkowe informacje w sprawie reorganizacji ZOJO - czyli nowe CUW​

prezentacja​​Profilaktyka bezpieczeństwa

Przedstawiamy Państwu prezentację z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa na przykładzie miasta Katowice - zobacz


Czym jest CUW? prezentacja


Obowiązek szkolny

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat.
Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Uprawnionym do złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji jest dyrektor szkoły, zobowiązany do kontroli obowiązku rocznego przygotowania szkolnego lub obowiązku szkolnego.

​​​​