Konkurs i Przegląd Spotów Profilaktycznych

realizowany w ramach programu Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach

Temat Przewodni „Bezpieczni w Katowicach”

 1. Organizatorami projektu są Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji
  w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach oraz X Liceum Ogólnokształcące
  im. I.J. Paderewskiego w Katowicach.

 1. Przegląd odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018r (czwartek). w siedzibie Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) przy ulicy Bankowej 11a w Katowicach.

 1. Na przeglądzie i w konkursie prezentowane są spoty o tematyce związane z bezpieczeństwem i profilaktyką. Tematem przewodnim tegorocznej edycji festiwalu jest "Bezpieczni w Katowicach".

 1. Projekt adresowany jest do młodzieży katowickich szkół podstawowych – klas 7, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych.

 1. Celem głównym Przeglądu i Konkursu jest budowanie obywatelskiego społeczeństwa, świadomego przestrzeni w której żyje i biorącego za nią odpowiedzialność.

 1. Konkurs ma na celu zaangażowanie młodzieży w przeciwdziałanie zagrożeniom i patologiom społecznym, troskę o drugiego człowieka, promocję zdrowego trybu życia, wolnego od wszelkich uzależnień, przemocy i agresji, radzenia sobie z emocjami w trudnych sytuacjach życiowych, rozwijanie asertywności i umiejętności dokonywania świadomych wyborów, własnych zainteresowań jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu i promocji pozytywnych postaw życiowych wśród rówieśników.

 2. Projekt jest propozycją realizacji profilaktyki w nowej konwencji, będącej wyrazem poszukiwania bardziej efektywnych narzędzi profilaktycznych, tworzonych przez samą młodzież, W projekcie, każdy młody człowiek może znaleźć miejsce dla siebie, dla rozwijania swoich zainteresowań. Wartością programu są młodzi ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka. Święto Profilaktyki to głos młodzieży w profilaktyce bezpieczeństwa!


więcej informacji o konkursie - regulamin konkursu

karta zgłoszeniowa - załącznik do regulaminu


Konkurs na plakat promujący bezpieczeństwo w Internecie

realizowany w ramach programu Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach
Temat Przewodni „Smart - STOP"

 1. Organizatorami konkursu są Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach, Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach.
 2. Podsumowanie konkursu odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 r. w  Pałacu Młodzieży w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26.  
 3. W ramach Konkursu należy wykonać plakat w dowolnej technice którego tematem przewodnim będzie: "Smart STOP!" 
 4. Projekt adresowany jest do młodzieży katowickich szkół podstawowych – klas 7 oraz oddziałów gimnazjalnych.  
 5. Celem głównym konkursu jest budowanie obywatelskiego społeczeństwa, świadomego przestrzeni w której żyje i biorącego za nią odpowiedzialność.
 6. Konkurs ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Zwrócenie uwagi rodzicom i samym użytkownikom na zagrożenia oraz pomóc w bezpiecznym korzystaniu z Internetu. Kształtowanie zachowań związanych z ochroną wizerunku i danych w kontakcie z technologią.
 7. Konkurs jest propozycją realizacji profilaktyki zagrożeń płynących ze strony nowoczesnych mediów. Organizowany już po raz dziewiąty, za każdym razem przyciąga rzesze młodych ludzi, chcących poznać zagrożenia i sposoby przeciwdziałania im. Finał konkursu łączony jest zawsze z ciekawą prelekcją dla młodzieży a od kilku lat organiozowane są również konsultacje dla rodziców we współpracy z Komendą Miejską Policji w Katowicach, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną nr 5 oraz Sanepidem. Relacje z podejmowanych inicjatyw zgłaszane są do Polskiego Centrum Programu Safer Internet, organizatora Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI).

więcej informacji o konkursie "Smart-STOP"...


Konkurs na prezentację multimedialną promującą bezpieczeństwo w Internecie

realizowany w ramach programu Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach
Temat Przewodni "Twoje dane - Twoja sprawa"

 1. Organizatorami konkursu są Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach, Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach.
 2. Podsumowanie konkursu odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 r. w  Pałacu Młodzieży w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26.  
 3. W ramach Konkursu należy wykonać przentację multimedialną, której tematem przewodnim będzie: "Twoje dane – Twoja sprawa" 
 4. Projekt adresowany jest do młodzieży katowickich szkół podstawowych – klas 7 oraz oddziałów gimnazjalnych.  
 5. Celem głównym konkursu jest budowanie obywatelskiego społeczeństwa, świadomego przestrzeni w której żyje i biorącego za nią odpowiedzialność. 
 6. Konkurs ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Zwrócenie uwagi rodzicom i samym użytkownikom na zagrożenia oraz pomóc w bezpiecznym korzystaniu z Internetu. Kształtowanie zachowań związanych z ochroną wizerunku i danych w kontakcie z technologią. 
 7. Konkurs jest propozycją realizacji profilaktyki zagrożeń płynących ze strony nowoczesnych mediów. Organizowany już po raz dziewiąty, za każdym razem przyciąga rzesze młodych ludzi, chcących poznać zagrożenia i sposoby przeciwdziałania im. Finał konkursu łączony jest zawsze z ciekawą prelekcją dla młodzieży a od kilku lat organiozowane są również konsultacje dla rodziców we współpracy z Komendą Miejską Policji w Katowicach, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną nr 5 oraz Sanepidem. Relacje z podejmowanych inicjatyw zgłaszane są do Polskiego Centrum Programu Safer Internet, organizatora Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI).