Przedszkola

Zapraszamy do Miejskiego Przedszkola nr 41 i Miejskiego Przedszkola nr 66

oferta_mp41,66.jpg
28.04.2017 r. rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice na rok szkolny 2017/18. Nabór odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego pod adresem:

https://katowice.nabory.pl/


Szkoły podstawowe

Szkoły ponadgimnazjalne

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania „Barometr zawodów", jest to krótkookresowe, jednoroczne badanie jakościowe określające zapotrzebowanie na pracowników w kolejnym roku, przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem ogólnopolskim jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W województwie śląskim badanie koordynowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

„Barometr" opiera się na opinii ekspertów – pracowników: powiatowych urzędów pracy, prywatnych agencji zatrudnienia oraz innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy, którzy spotykają się i wspólnie analizują sytuację w danym powiecie, w poszczególnych zawodach. Uczestnicy paneli oceniają tylko te zawody, które występują na lokalnym rynku pracy.

Po przeprowadzeniu paneli eksperckich w każdym z powiatów, tworzony jest „Barometr zawodów" dla województwa. Powstaje on poprzez agregację informacji zebranych w ramach poszczególnych paneli powiatowych.

„Barometr zawodów" dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.

Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).           

Zawody nadwyżkowe to takie, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.

Pełne wyniki badania dla wszystkich województw i powiatów można znaleźć w serwisie internetowym: www.barometrzawodow.pl

Natomiast dla województwa śląskiego - https://barometrzawodow.pl/pl/slaskie/prognozy-dla-powiatow/2018/katowice.

Raport miasta Katowice - znajdziesz tutajOd 19 maja 2017r. rusza proces elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/18
Strona dla Kandydata : znajdziesz tutaj...

Terminy postępowań rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 znajdziesz tutaj

Wybierz swój zawód

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018:


Oferta szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 według branż, w których kształcą:


Wykaz jednostek oświatowych na terenie miasta:

Publiczne szkoły i przedszkola​​, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice