RODO - informacja dla rozliczających dotacje publicznych i niepublicznych placówek oświatowych
Dane osobowe uczniów/słuchaczy są przetwarzane przez Miasto Katowice/Urząd Miasta Katowice na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) w celu realizowania nałożonych przez ustawodawcę na jednostki samorządu terytorialnego zadań, polegających na udzielaniu i rozliczaniu dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice niepublicznym oraz publicznym szkołom i innym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne, oraz w celu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w tych szkołach i placówkach.


Przedszkola
19 marca 2018 roku rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2018/19 do przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
Nabór będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego - https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice


Szkoły podstawowe


Uwaga 6-klasisto! otwieramy nabór do klas dwujęzycznych, wybierz coś dla siebie!

jezyki.jpg

przeczytaj informację na temat klas siódmych dwujęzycznych...Szkoły ponadgimnazjalne

Od 18 maja 2018r. rusza proces elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/19 !!!

Strona dla Kandydata : znajdziesz tutaj...

Terminy postępowań rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/19 znajdziesz tutaj

Wybierz swój zawód - Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2018/19


Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania „Barometr zawodów", jest to krótkookresowe, jednoroczne badanie jakościowe określające zapotrzebowanie na pracowników w kolejnym roku, przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem ogólnopolskim jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W województwie śląskim badanie koordynowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

„Barometr" opiera się na opinii ekspertów – pracowników: powiatowych urzędów pracy, prywatnych agencji zatrudnienia oraz innych instytucji zorientowanych w sytuacji na lokalnym rynku pracy, którzy spotykają się i wspólnie analizują sytuację w danym powiecie, w poszczególnych zawodach. Uczestnicy paneli oceniają tylko te zawody, które występują na lokalnym rynku pracy.

Po przeprowadzeniu paneli eksperckich w każdym z powiatów, tworzony jest „Barometr zawodów" dla województwa. Powstaje on poprzez agregację informacji zebranych w ramach poszczególnych paneli powiatowych.

„Barometr zawodów" dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.

Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).           

Zawody nadwyżkowe to takie, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.

Pełne wyniki badania dla wszystkich województw i powiatów można znaleźć w serwisie internetowym: www.barometrzawodow.pl

Natomiast dla województwa śląskiego - https://barometrzawodow.pl/pl/slaskie/prognozy-dla-powiatow/2018/katowice.

Raport miasta Katowice - znajdziesz tutaj


Oferta szkół ponadgimnazjalnych według branż, w których kształcą:


Wykaz jednostek oświatowych na terenie miasta Katowice:

Publiczne szkoły i przedszkola​​, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice