​​​​Informacje o programach stypendialnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych:

Stypendium Prymus to miejski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych, skierowany do dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie miasta Katowice więcej informacji o stypendium PRYMUS w tym kryteria....​

Na Wasze wnioski czekamy do 31 lipca !!!

Lista osób, którym przyznano stypednium Prymus za osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017 !!! ​W roku szkolnym 2016/2017 odbyła się wypłata stypendiów za VI edycję Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych ,,PRYMUS" za osiągnięcia w roku szkolnym 2015/16

O stypendium za rok szkolny 2015/2016 ubiegało się 203  uczniów zamieszkałych na terenie miasta Katowice. Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice  nr 1009/2016 z dnia 9 września 2016 roku stypendium zostało przyznane 157 uczniom, którzy spełnili wszystkie przewidziane kryteria.  

Lista osób zakwalifikowanych do stypendium Prymus  za osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016 !!!

Przyznano stypendia w kwocie 270 zł miesięcznie na okres 10 miesięcy tj. od września 2016r. do czerwca 2017 r.

Stypendium wypłacane będzie co miesiąc w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca za wyjątkiem absolwentów, którzy wypłatę za okres 10 miesięcy otrzymają jednorazowo 
w kwocie  2 700 zł  we wrześniu br.

Stypendia zostaną wypłacone na konto bankowe stypendysty lub rodzica/opiekuna prawnego wskazane we wniosku.

"Prymusom" gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

 

Moje stypendium to informacje o możliwościach finansowania dalszego rozwoju uczniów, studentów, nauczycieli, doktorantów, młodych naukowców, artystów i sportowców

więcej informacji...