Wycieczka rowerowa Miejskiego Przedszkola nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

mp50_rower.jpg

Miejskie Przedszkole nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach po raz ósmy zorganizowało wycieczkę rowerową z udziałem dzieci z okolicznych osiedlowych przedszkoli, absolwentów przedszkoli, rodziców, zaprzyjaźnionych pomocników- członkowie Klubu Turystyki Rowerowej WAGABUNDA i policji; link do strony:https://photos.app.goo.gl/K3pPvsiGLqJ3RhbP6

Z roku na rok ilość uczestników wzrasta. Niewielkim kosztem udaje się zorganizować spektakularną imprezę dla dzieci. Po takiej imprezie pozostaje  ogromna satysfakcja. 


Motomajówka 2018

plakat_motomajowska_2018.JPG


IV Święto Profilaktyki - Katowice 2018

Organizatorami projektu są Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach oraz  Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach.
Tematem przewodnim tegorocznej edycji projektu jest budowanie obywatelskiego społeczeństwa, świadomego przestrzeni w której żyje i biorącego za nią odpowiedzialność.


Projekt adresowany jest do młodzieży katowickich szkół podstawowych – klas 7, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych. Ma na celu zaangażowanie młodzieży w przeciwdziałanie zagrożeniom i patologiom społecznym, promocję zdrowego trybu życia, wolnego od wszelkich uzależnień, przemocy i agresji, rozwijanie własnych zainteresowań jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu i promocji pozytywnych postaw życiowych wśród rówieśników.
Święto Profilaktyki stanowi podsumowanie najważniejszych programów i projektów profilaktycznych realizowanych w roku szkolnym w katowickich szkołach – Miejskich Programów Profilaktycznych "Bezpieczny Gimnazjalista", "Bezpieczna Młodzież", Festiwalu Spektakli Profilaktycznych, Przeglądu i Konkursu Spotów Profilaktycznych", Katowickiego Turnieju Debat Oksfordzkich, projektu profilaktycznego "Sieć to nie śmietnik".


IV Święto Profilaktyki - Katowice 2018 stanowi projekt twórczej profilaktyki rówieśniczej, młodych ludzi rozmawiających ze swoimi rówieśnikami o sprawach trudnych. Zaproponowana konwencja realizacji profilaktyki jest wyrazem poszukiwania bardziej efektywnych narzędzi profilaktycznych, tworzonych przez samą młodzież, źródeł oddziaływania profilaktycznego przez sztukę: spektakle profilaktyczne, filmy, poezja, fotografia. Święto Profilaktyki jest swoistym manifestem młodych ludzi wyrażających swój sprzeciw przeciwko uzależnieniom, przemocy, agresji i obojętności na drugiego człowieka. Projektowi towarzyszy propagowanie mody na życie bez uzależnień, dbałości o drugiego człowieka, jego zdrowie i bezpieczeństwo. W projekcie, każdy młody człowiek może znaleźć miejsce dla siebie, dla rozwijania swoich zainteresowań. Wartością programu są młodzi ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka. Święto Profilaktyki to głos młodzieży w profilaktyce bezpieczeństwa.


II Festiwal Przedstawień ProfilaktycznychTemat Przewodni „Zaloguj się do życia w realu"

Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach, Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 5 w Katowicach oraz  Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach zapraszają uczniów katowickich szkół podstawowych – klas 7, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w Festiwalu Przedstawień Profilaktycznych.

Festiwal  odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. w Sali Teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26.

Na festiwal można zgłaszać spektakle o tematyce związanej z bezpieczeństwem i profilaktyką.

Grupy teatralne biorące udział w Festiwalu, zostaną zaproszone na Festiwal wraz
z reprezentacją swojej szkoły. Prezentowane spektakle zostaną omówione przez ich autorów w formie dyskusji rówieśniczej. Najlepszy spektakl zostanie zaprezentowany i nagrodzony podczas IV Katowickiego Święta Profilaktyki Katowice 2018.

Do pobrania:


Turniej debat Oksfordzkich - Katowice 2018 

Katowicki  Turniej  Debat  Oksfordzkich  już  po  raz  trzeci  wpisuje  się  do  kalendarza  wydarzeń w obszarze profilaktyki  bezpieczeństwa  w Katowicach. Organizatorem  projektu  jest Komenda Miejska Policji  w  Katowicach  w  partnerstwie  z  Wydziałem  Edukacji  i  Sportu  Urzędu  Miasta  Katowice, Stowarzyszeniem  Instytut  Regionalny  w  Katowicach  i  Poradnią  Psychologiczno-Pedagogiczna  nr  5 w  Katowicach.  Turniej  adresowany  jest  do  młodzieży  szkół  ponadpodstawowych  z  terenu  Katowic.

Celem  tegorocznej  edycji Turnieju  jest  budowanie  obywatelskiego  społeczeństwa,  świadomego przestrzeni w której żyje i biorącego za nią odpowiedzialność.  Tematyka debat obejmuje zagadnienia dot. bezpieczeństwa  w  mieście  na  przykładzie  Katowic  w  aspektach  m.in.  użycia  nowych  technologii, bezpiecznej  architektury,  bezpieczeństwa  w  dzielnicach,  zaangażowaniu  obywateli  w  dbanie o bezpieczeństwo i troskę o drugiego człowieka.

Dodatkowo dla uczestników debat Instytut Regionalny w Katowicach zapewnia szkolenie  z zakresu debatowania w formule oxfordzkiej oraz wystąpień publicznych, natomiast dla finalistów turnieju  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Katowicach oferuje szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem.

Do pobrania:


II Forum Samorządów Szkolnych w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach

12 października 2017 r. po raz kolejny Samorząd Uczniowski Śląskich Techninych Zakładów Naukowych zaprosił reprezentantów Samorządów katowickich szkół z opiekunami. Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Waldemar Bojarun, Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień Pan Maciej Maciejewski oraz Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych Pani Agnieszka Lis.02-II-FORUM.jpg

Spotkanie połączone zostało z obchodami 10. Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej. Samorządy Uczniowskie debatowały nad zagadnieniami dotyczącymi działań profilaktycznych w szkołach, organizowania akcji charytatywnych oraz udziału młodzieży w wolontariacie i przedsięwzięciach Miasta Katowice. Wiceprezydent zaapelował o zaangażowanie młodzieży w rozwój miasta, gdyż inicjatywy młodych ludzi mogą i powinny przyczyniać się do wzrostu popularności Katowic oraz całej aglomeracji Śląska.

05-II-FORUM.jpgPodczas spotkania wystąpiła grupa artystyczna Koła Wolontariuszy Śl.TZN. Zespół nagrodzony 1. miejscem w I Przeglądzie Przedstawień Profilaktycznych pod hasłem: Mam pomysł na swoje życie przedstawił spektakl pantomimy pt. Kryzys XXI wieku, poruszający problematykę wpływu nowych technologii informacyjnych na komunikację między ludźmi.

W obradach II Forum Samorządów Szkolnych wzięły udział następujące szkoły: III LO im. Adama Mickiewicza, V LO im. Władysława Broniewskiego, X LO im. Ignacego Jana Paderewskiego, XIV LO im. mjr Henryka Sucharskiego, XV LO im. rtm. Witolda Pileckiego, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego, Zespół Szkół Poligraficzno – Mechanicznych im. Armii Krajowej oraz Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe.


II Katowicki Festiwal Szkół Ponadpodstawowych „Sięgnij po zawód”
plakat.jpgKatowickie licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe I stopnia przedstawią swoją ofertę na stoiskach i na scenie.
Trzydzieści jeden szkół ponadpodstawowych w jednym miejscu!
Wszystkie kierunki kształcenia, pokazy możliwości i umiejętności, zajęcia dodatkowe, kółka zainteresowań, występy taneczne i muzyczne szkolnych grup artystycznych i wiele innych atrakcji.
Na telebimie będą pokazywane spoty reklamowe ze szkół.
Będzie można porozmawiać z nauczycielami i uczniami wybranej szkoły, zaopatrzyć się w broszurę informacyjną zawierającą opis wszystkich katowickich szkół ponadpodstawowych i skorzystać z darmowego doradztwa zawodowego poradni psychologiczno-pedagogicznej - testy zawodowe dla uczniów szkół podstawowych.

Serdecznie zapraszamy!Fotorelacja z I Katowickiego Festiwalu Szkół Ponadgimnazjalnych "Sięgnij po zawód"

Miesiąc temu na Rynku odbył się I Katowicki Festiwal Szkół Ponadgimnazjalnych „Sięgnij po zawód”. 30 katowickich szkół ponadgimnazjalnych zaprezentowało swoją ofertę. Był pokaz mody, barmański, kulinarny, fitnessu, a nawet musztry wojskowej. Całość uatrakcyjniały występy wokalne i taneczne uczniów katowickich szkół. Zobaczcie relację z tego wydarzenia na: 

profil miasta Katowice na Facebooku

06.JPG105.JPG133.JPGI Katowicki Festiwal Szkół Ponadgimnazjalnych „Sięgnij po zawód".

caly.jpg

Tradycją Katowic są targi edukacyjne dedykowane uczniom trzeciej klasy gimnazjum. Celem targów jest przybliżenie absolwentom szkół gimnazjalnych oferty szkół ponadgimnazjalnych, i ułatwienie podjęcia decyzji i odpowiedzi na pytanie – co dalej? O tym, że nie jest to łatwa decyzja wiedzą wszyscy dorośli, ale również młodzież bardzo poważnie podchodzi do tematu wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. Dlatego też niezależnie od doradztwa zawodowego, które prowadzone jest w szkołach i poradniach psychologiczno - pedagogicznych zapraszamy na targi edukacyjne. Po raz pierwszy targi „wychodzą" z obiektów zamkniętych w przestrzeń Miasta. 19 i 20 maja 2017r. zapraszamy na katowicki Rynek. O godzinie 10:00, w piątek 19 maja Waldemar Bojarun resortowy Wiceprezydent Miasta Katowice osobiście dokona otwarcia I Katowickiego Festiwalu Szkół Ponadgimnazjalnych „Sięgnij po zawód". W piątek do godziny 15:00 zapraszamy przede wszystkim katowickie gimnazja, zaś od godziny 15:00 do 17:00, podobnie jak w sobotę w godzinach od 10:00 do 14:00,  zapraszamy młodzież wraz z rodzicami. 30 katowickich szkół i zespołów szkół ponadgimnazjalnych będzie się prezentowało na płycie głównej Rynku. Na scenie zaprezentują się uczniowie poszczególnych szkół. Podczas Festiwalu każdy uczestnik będzie mógł nie tylko zapoznać się z ofertą szkół, ale również porozmawiać ze starszymi koleżankami i kolegami oraz nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych. Miło nam też poinformować, że na uczestników I Katowickiego Festiwalu Szkół Ponadgimnazjalnych „Sięgnij po zawód" w sobotę 20 maja czeka jeszcze moc atrakcji w Katowickim Parku Leśnym do którego zaprasza Urząd Miasta Katowice i Nadleśnictwo Katowice na doroczny Piknik Rodzinny EKOODPOWIEDZIALNIE.

Ciekawy weekend, będzie się działo, a więc serdecznie zapraszamy.III Katowickie Święto Profilaktyki Katowice 2017
swieto_profilaktyki_2017.jpeg

Kolejne programy profilaktyczne!
więcej informacji...

Ruszają programy edukacyjno-profilaktyczne !
Zapraszamy uczniów i rodziców​ do udziału w programach edukacyjno-profilaktycznych realizowanych w szkołach na zlecenie Urzędu Miasta Katowice i zamówienie poszczególnych szkół 


​Dowiedz się więcej o projekcie:

Bądź przedsiębiorczym !!!