02 września 2015
Tramwaj Odrodzenie. Trasa została wybrana
Prezydent Marcin Krupa podjął decyzję o przebiegu planowanej linii tramwajowej z Pętli „Brynów” do „Pętli Kostuchna”. Pod uwagę wziął m.in. opinie mieszkańców i wyniki studium przedprojektowego, przygotowanego na zlecenie Tramwajów Śląskich

​​Prezydent Marcin Krupa podjął decyzję o przebiegu planowanej linii tramwajowej z Pętli „Brynów" do „Pętli Kostuchna". Pod uwagę wziął m.in. opinie mieszkańców i wyniki studium przedprojektowego, przygotowanego na zlecenie Tramwajów Śląskich.

tramwaj_konf.jpg

Prezydent poinformował o swojej decyzji podczas konferencji prasowej 2 września.


W styczniu tego roku prezydent Marcin Krupa poinformował o planach budowy linii tramwajowej, która poprawi komunikację południowych dzielnic Katowic z centrum miasta, prowadzącej z Pętli "Brynów" do Pętli "Kostuchna". Zaproponował kilka wariantów, które następnie prezentowane były podczas spotkań informacyjnych z mieszkańcami w kwietniu. Jednocześnie przeprowadzona została ankieta, w której wypowiedziało się ponad 700 osób.

Na zlecenie spółki Tramwaje Śląskie S.A. powstało również studium przedprojektowe, które swoim zakresem obejmowało: analizę ruchu, studium środowiskowe dla inwestycji, analizę techniczną poszczególnych odcinków, sposób realizacji inwestycji, terminy i jej szacunkowe koszty. Biorąc pod uwagę opinie mieszkańców i rekomendacje projektantów studium przedprojektowego, a także uwzględniając dodatkowe aspekty, m.in. takie jak prognozy migracyjne, prezydent podjął decyzję o ostatecznym przebiegu linii tramwajowej (patrz mapa poniżej).

 

Przebieg trasy zgodny z rekomendacją projektantów studium przedprojektowego:

 • Brynów Kolejowa,

 • Ochojec Leśna,

 • Ochojec Szenwalda,

 • Ochojec Centrum Medyczne,

 • Ochojec Kryniczna,

 • Odrodzenia Łętowskiego,

 • Odrodzenia Kościół,

 • Kostuchna Bażantowo P+R,

 • Armii Krajowej Pętla 

z następującymi korektami do rozwiązań: 

 • lokalizacja dodatkowego przystanku „Odrodzenia Łętowskiego" w rejonie łącznika ulic Radockiego i Bażantów (zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców osiedla Odrodzenia i z myślą o nowych osiedlach - m.in. Murapol),

 • lokalizacja pętli i przystanku końcowego w rejonie ul. Armii Krajowej (zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, w powiązaniu z liniami autobusowymi przebiegającymi w ciągu ulicy Armii Krajowej/funkcja przesiadkowa). 

Dodatkowe aspekty, które wpłynęły na wybór trasy linii tramwajowej Brynów - Kostuchna.

 

 • Wyniki ankiety przeprowadzonej przez Miasto Katowice – kwiecień 2015 r. :


  1. Liczba otrzymanych ankiet - 729 ankiet (431 w trakcie spotkań, 298 online)


  2. Ocena wariantów przebiegu linii:


  2.1. Odcinek Rzepakowa - Szenwalda


  ·   37 proc. - Wariant I, 272 ankiety


  ·   39 proc. - Wariant II, 284 ankiety


  ·   24 proc. - nie wskazało na żaden wariant


  2.2. Odcinek Ziołowa - Bażantów


  ·   25,6 proc. - Wariant IIIA – 187 ankiet


  ·   25,2 proc. - Wariant IVA – 184 ankiety


  ·   20 proc. - nie wskazało na żaden wariant


  3.   Ocena zasadności budowy linii


  ·   29 proc. respondentów oceniło negatywnie budowę linii

 

 • Sprzeciw mieszkańców ulicy Radockiego wobec poprowadzenia linii według wariantu 3A tj. zbyt blisko budynków oraz likwidacji części parkingów – ok. 654 podpisy.

 • Propozycja Spółdzielni Mieszkaniowej „Silesia" dotycząca poprowadzenia linii pasem terenu pomiędzy ulicą Radockiego i ogródkami działkowymi, żeby zwiększyć zakres obsługi osiedla Odrodzenia.

 • Prognozy migracyjne ludności dla jednostek urbanistycznych na lata 2007 – 2020 oraz 2007 – 2030, określone w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice - II edycja", które przewidują wzrost liczby mieszkańców dla:


   1. Jednostek urbanistycznych: Piotrowice, Ochojec, Subcentrum Południe


  ·               Prognoza do roku 2020 – ok. 25,5 tys.  (wzrost 8,7 proc.)


  ·               Prognoza do roku 2030 – ok. 24,5 tys.  (wzrost 4,1 proc.)


  2. Jednostek urbanistycznych: Kostuchna, Podlesie, Zarzecze


  ·               Prognoza do roku 2020 – ok. 20,0 tys.  (wzrost 29,5 proc.)


  ·               Prognoza do roku 2030 – ok. 24,0 tys.  (wzrost 57,1 proc.)


   

 • Dodatkowe potoki pasażerów wynikające z koordynacji komunikacji tramwajowej i autobusowej oraz przesiadek na tramwaj z komunikacji indywidualnej samochodowej i rowerowej (planowana budowa węzła przesiadkowego park & ride w rejonie ulicy Bażantów i planowane powiązanie przystanków tramwajowych z infrastrukturą rowerową).  

   

 • Poziom potrzeb transportowych generowanych przez Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca:


  ·   ponad 160 tys. osób korzystających z usług GCM w ciągu roku,


  ·   prawie 2 tys. pracowników GCM.


   

 • Oczekiwanie mieszkańców, aby dla ograniczenia uciążliwości linii tramwajowej nie prowadzić jej bezpośrednio przy zabudowie mieszkaniowej.


   

  Tramwaj w liczbach:

  5,2 km - długość trasy

  10-12 min - szacowany czas przejazdu tramwaju z Pętli „Brynów" do Pętli „Kostuchna"

  20-22 min - szacowany czas przejazdu z Rynku do „Pętli Kostuchna" (również w godzinach szczytu)

  26 km/h - średnia prędkość tramwaju

  9 - liczba przystanków: Brynów Kolejowa, Ochojec Leśna, Ochojec Szenwalda, Ochojec Centrum Medyczne, Ochojec Kryniczna, Odrodzenia Łętowskiego, Odrodzenia Kościół, Kostuchna Bażantowo P+R, Armii Krajowej Pętla​

  110 mln zł - szacowane koszty inwestycji (zadanie jest częścią przedsięwzięcia inwestycyjnego, realizowanego przez Tramwaje Śląskie w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020)

  2018 – przewidywany rok rozpoczęcia budowy   

Projektowana trasa tramwaju.pdf