03 marca 2016
Przedłużone konsultacje ws. „Wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice"​
Prezydent Katowic Marcin Krupa podjął decyzję o przedłużeniu do końca marca br. konsultacji społecznych opracowania pt. „Wieloletni plan rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice”

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu społecznemu i oczekiwaniom mieszkańców Katowic prezydent Katowic Marcin Krupa podjął decyzję o przedłużeniu do końca marca br. konsultacji społecznych  opracowania pt. „Wieloletni plan rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice", przeprowadzanych przez Konsorcjum firm Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie, International Management Services oraz VIA VISTULA jako Wykonawca.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wynikam badań ruchu oraz do zgłaszania uwag i pytań do zaproponowanych kierunków działań oraz projektu planu, dostępnych tutaj

Uwagi można zgłaszać wysyłając wiadomości e-mail pod adres: plankatowice@sitk.org.plw terminie do dnia 31.03.2016 r.