Ogłoszenie

Naczelnik Wydziału Kultury UM Katowice zaprasza na konsultacje branżowe z organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze kultury, które odbędą się 17.04.2018r. o godz. 15.00 w budynku UM Katowice na Rynku 1 w sali 701.OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY

II EDYCJA 2018


OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE EDUKACJI KULTURALNEJ

OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE EDUKACJI REGIONALNEJ

OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE INICJATYW KULTURALNYCH

OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE PROMOCJI KULTURALNEJ

OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE LATA W MIEŚCIE, FESTYNÓW ŚRODOWISKOWYCH
OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY

I EDYCJA 2018
Protokół z konsultacji branżowej z Wydziałem Kultury
28.11.2017 r.

W dniu 28.11.2017r. o godz. 15.00 w sali nr 701 przy ul. Rynek 1 odbyła się konsultacja branżowa Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze kultury. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących podmiotów III sektora:
- Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru;
- Fundacja Dom Modernisty;
- Górnośląskie Towarzystwo Literackie;
- Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży KORCZAK;
- Stowarzyszenie Na Rzecz Powstania Muzeum Hutnictwa Cynku;
- Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach;
- Parafia św. Barbary Katowice-Giszowiec
- Śląski Klub Fantastyki
oraz Naczelnik Wydziału Kultury – Pani Edyta Sytniewska,  Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury -  Pani Jowita Hercig oraz pracownicy Wydziału Kultury – Pani Izabela Czajka i Pan Marek Tausznik. Zaproszenie na spotkanie skierowano drogą mailową do współpracujących z Wydziałem Kultury organizacji (łącznie ponad 50), wyświetlono wewnętrznymi kanałami internetowymi, przekazywano ustnie podczas bieżących spotkań, bądź rozmów telefonicznych, a także zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice.
Spotkanie składało się z 2 części. Pierwsza dotyczyła współpracy organizacji pozarządowych z Wydziałem Kultury, analizy wyników I i II edycji Otwartego Konkursu Ofert w roku 2017 oraz planowanych terminów ogłoszenia I i II edycji Otwartego Konkurs Ofert na rok 2018. Druga część natomiast poświęcona została pytaniom, problemom, wątpliwościom dotyczącym działań NGO w obszarze kultury.
    Na początku spotkania Pani Naczelnik Edyta Sytniewska przywitała przedstawicieli organizacji pozarządowych i podziękowała za przybycie. W pierwszej kolejności podsumowała Otwarte Konkursy Ofert z 2017 r., na które Wydział Kultury przeznaczył łącznie kwotę 1 030 000,00 zł, a rozdysponował 967 650,00 zł. Kwoty nierozdysponowane i wynikające z rezygnacji podmiotów ze wsparcia finansowego zasiliły pulę „małych grantów”. Łącznie złożono 186 ofert, podpisano 94 umowy na realizację zadań publicznych. Następnie Pani Naczelnik przedstawiła informację dotyczącą realizacji zadań w trybie tzw. małych grantów, na które w 2017 r. zaplanowano kwotę 70 000,00zł. W trakcie roku kwota na zadanie została zwiększona do 152 350,00zł. Łącznie złożono 42 wnioski   z czego dofinansowano 20.                          
    W dalszej kolejności Pani Naczelnik Sytniewska podała plan budżetu na współpracę z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. Na nowy rok zaplanowano środki wysokości 1 065 000,00 na zadania realizowane w trybie Otwartych Konkursów Ofert oraz 100 000,00 na Małe Granty. Na I edycję przeznacza się 525 000,00 – z podziałem na:
-    Edukację Kulturalną – 40 000,00PLN
-    Edukację Regionalną – 10 000,00 PLN
-    Inicjatywy Kulturalne – 265 000,00 PLN
-    Promocję Kulturalną – 100 000,00 PLN
-    Lato w Mieście, Festyny Środowiskowe – 110 000,00 PLN.
Na II edycję planuje się przeznaczyć kwotę 540 000,00. Kwota ta w trakcie roku może ulec zmianie (zależy od wyniku I edycji konkursu). I edycja obejmie okres realizacji zadań od 01.03.2018r. do 31.08.2018r., a II edycja od 01.07.2018r. do 10.12.2018r.
Pani Naczelnik wspomniała również, że niezwykle ważne jest dotrzymywanie wszelkich terminów związanych z rozliczeniem zadania, czyli złożenie sprawozdania w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania, a w przypadku niewykorzystanej części dotacji zwrot środków w terminie 15 dni od dnia zakończenia zadania.
    Druga część spotkania rozpoczęła się od pytania zadanego przez przedstawiciela Fundacji Dom Modernisty, Pana Wojciecha Siegmunda. Dotyczyło ono kosztów kwalifikowanych, które mogą być finansowane z dotacji z Urzędu Miasta Katowice, a dokładniej pokrycia kosztów transportu w związku z realizacją zadania. Pani Naczelnik odpowiedziała, że zgodnie z zapisem znajdującym się w warunkach Otwartego Konkursu Ofert do kosztów kwalifikowanych, które mogą być sfinansowane z dotacji z Urzędu Miasta Katowice, zalicza się zakup usług niezbędnych do wykonania zadania (czyli na przykład transport). Poruszone zostały także kwestie merytoryczne wystawy. Kolejne pytanie zadał Pan Tomasz Czekański, przedstawiciel Parafii św. Barbary Katowice-Giszowiec. Dotyczyło ono trybu składania ofert Małego Grantu w przypadku, gdy realizacja zadania planowana jest na początku stycznia 2018 roku. Pani Naczelnik udzieliła odpowiedzi, iż oferta musi zostać złożona minimum 21 dni przed terminem realizacji zadania, czyli w grudniu 2017 roku. Następnie Pan Andrzej Dawidowski, przedstawiciel Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach zapytał, czy istnieje szansa stworzenia III edycji konkursu, która umożliwiałaby całoroczny termin realizacji zadania. Pani Naczelnik odpowiedziała z kolei, że nie jest to wskazane ze względu na ograniczone środki.
    Następnie Pani Naczelnik Edyta Sytniewska zapytała przedstawicieli organizacji czy mają jakieś uwagi co do współpracy z Wydziałem i jego pracownikami.  Pani Naczelnik podkreśliła, że spotykamy się również po to, by dzielić się negatywnymi wnioskami  i uwagami, więc jeżeli takie są i dotyczą warunków konkursowych, bądź też pracy Wydziału lub konkretnych pracowników to prosi o zabranie głosu w tej sprawie. Wobec braku uwag Pani Naczelnik podziękowała za przybycie, zachęciła do składania interesujących projektów i życzyła powodzenia w konkursie.


    Ogłoszenie

Naczelnik Wydziału Kultury UM Katowice zaprasza na konsultacje branżowe z organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze kultury, które odbędą się 28.11.2017 r. o godz. 15.00 w budynku UM Katowice na Rynku 1 w sali 701.


W dniu 11.04.2017r. o godz. 15.00 w sali nr 315 przy ul. Młyńskiej 4 odbyła się konsultacja branżowa Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze kultury. Protokół z konsultacji branżowej z Wydziałem Kultury z dnia 11.04.2017 r. znajdą Państwo w poniższym załączniku.


protokół 11 04 2017.pdfOTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY


OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE EDUKACJI KULTURALNEJ

http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=101947&menu=679


OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE EDUKACJI REGIONALNEJ

http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=101948&menu=679

OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE INICJATYW KULTURALNYCH

http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=101949&menu=679

OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE LATA W MIEŚCIE, FESTYNÓW ŚRODOWISKOWYCH

http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=101950&menu=679

OTWARTY KONKURS OFERT O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KATOWICE PODMIOTOM UPRAWNIONYM W FORMIE WSPARCIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  W DZIEDZINIE KULTURY W ZAKRESIE PROMOCJI KULTURALNEJ

http://bip.katowice.eu/Ogloszenia/TablicaOgloszen/dokument.aspx?idr=101951&menu=679


Wyniki I edycji Otwartego Konkursu Ofert w dziedzinie kultury

http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/101097/1220-2017%20zarządzenie%20-%20wyniki%20I%202017.pdfW dniu 15 grudnia 2016 zakończył się nabór wniosków w otwartym konkursie ofert w dziedzinie kultury. Zakres konkursu dotyczył udzielenia dotacji z budżetu Miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie wsparcia na realizację projektów kulturalnych w obszarze edukacji kulturalnej, edukacji regionalnej, promocji kulturalnej, inicjatyw kulturalnych oraz wydarzeń planowanych w ramach lata w mieście, festynów środowiskowych. Wzorem lat ubiegłych ogłoszenie konkursu poprzedzone było konsultacją branżową z Naczelnikiem Wydziału Kultury. Jej tematem były zmiany wynikające z nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, umowy i sprawozdania oraz zmiany w ogłoszeniach konkursowych. Omówiona została także bieżąca współpraca z Wydziałem Kultury. Protokół ze spotkania można przeczytać poniżej.

protokół - konsultacja branżowa 17.11 - ostatni.pdf​​

​​