Urząd Miasta Katowice informuje, że rozpoczęła się bezpłatna akcja sterylizacji i kastracji miejskich kotów wolno żyjących.

Celem powyższej akcji jest ograniczenie populacji kotów wolno żyjących, a nie całkowite usunięcie ich ze środowiska. Koty są ważnym elementem ekosystemu miejskiego, gdyż chronią nas przed gryzoniami i szkodnikami.


Apelujemy i serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w akcji i skorzystania z możliwości bezpłatnej sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących, które wykonywane są w dwóch zakładach leczniczych dla zwierząt: 


1. Przychodnia Weterynaryjna Animals Centrum Sp. z o.o.

     ul. Kanarków 7, 40-535 Katowice

     tel: 603 105 175

     e-mail: animals.centrum@gmail.com

     http://www.animals-centrum.com/


2. Przychodnia Weterynaryjna

     Michał Skolik

     ul. Krasińskiego 29, 40-019 Katowice

     tel: (32) 255 57 36; 784 555 766

     e-mail: skolik.wet@gmail.com

     http://www.weterynaria.katowice.pl/