Prezydent Miasta Katowice informuje, że w związku z uchwałą nr XLVII/1124/14  Rady Miasta Katowice z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Katowice rusza akcja dokarmienia bezdomnych kotów bytujących na terenie Katowic. Akcja realizowana będzie   w okresie jesienno-zimowym. Wszystkich karmicieli zainteresowanych pomocą w dokarmianiu podopiecznych kotów informuje się, że rozprowadzeniem karmy zajmują się:

 

- Fundacja For Animals , nr tel. 668 400 510, 
  email:pini1@foranimals.org.pl

- Fundacja Koty Katowic, nr tel. 888 838 586,
  email:
kotykatowic@vp.pl