Zwracam się do wszystkich właścicieli punktów handlowych oraz mieszkańców naszego miasta o humanitarne traktowanie karpia podczas jego sprzedaży, zakupu i transportu do domów w okresie przedświątecznym.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zabrania się transportu żywych ryb lub ich przetrzymywania w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody umożliwiającej oddychanie. Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Karp jako zwierzę o wyjątkowo rozwiniętych zmysłach słuchu, węchu, smaku i dotyku oraz wrażliwości skóry porównywalnej do ludzkiego oka wyjątkowo intensywnie odczuwa ból.

 

Grudzień to czas pozytywnych i ciepłych uczuć – nie przysparzajmy zatem niepotrzebnego cierpienia całkowicie zależnym od nas zwierzętom.