Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach planuje ubiegać się o dofinansowanie w 2013 r. działań związanych z czynną ochroną miejsc lęgowych bociana białego w województwie śląskim. Prace te wykonane zostałyby na przełomie 2013/2014 roku. W celu oszacowania potrzeb w zakresie renowacji gniazd bociana białego w skali miasta Katowice Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice prosi mieszkańców miasta o przekazywanie informacji dotyczących gniazd tego ptaka, które wymagają przeprowadzenia prac renowacyjnych (remont, wymiana, pielęgnacja). Powyższe zgłoszenia mogą obejmować także gniazda, które z różnych przyczyn nie zostały zasiedlone od kilku lat. Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e’mail: damin.czechowski.katowice@rdos.gov.pl do dnia 15 marca br. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 2077867.