Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 czerwca br. rozpoczął się II nabór wniosków o inicjatywy lokalne zgłaszane przez mieszkańców.

W ramach II naboru wniosków mieszkańcy mogą zgłaszać inicjatywy lokalne tzw. „miękkie” (tj. nieinwestycyjne) z terminem realizacji od 1 września do 31 grudnia 2017 r.

W ramach bieżącego naboru zabezpieczono środki finansowe w wysokości 300 000 złotych na realizację zgłaszanych projektów.

Nabór wniosków trwa do 30.09.2017 lub do wyczerpania środków.

Wzór wniosku: zal nr 1 do zarzadzenia - wzór wniosku o Inicjatywę Lokalną.doc

Zapraszamy do składania wniosków.


------------------------------------

Komunikat dla mieszkańców dotyczący zakończenia I naboru wniosków o inicjatywy lokalne


Uprzejmie informujemy, że wyczerpała się pula środków w ramach I naboru wniosków o inicjatywy lokalne zgłaszane przez mieszkańców, a tym samym zakończono nabór kolejnych wniosków.

W ramach I naboru wniosków, po przedstawieniu rekomendacji przez Komisję ds. inicjatyw lokalnych, Prezydent Miasta Katowice zatwierdził do realizacji 46 inicjatyw lokalnych zgłoszonych przez mieszkańców, których łączny koszt wyniesie 700 000 zł.

Kolejne wnioski mieszkańców będą przyjmowane w ramach II naboru, na który przeznaczono 300 000 zł.
II nabór rozpocznie się 16 czerwca br., w ramach którego mieszkańcy będą mogli zgłosić  inicjatywy lokalne tzw. „miękkie” z terminem realizacji od 1 września do 31 grudnia 2017 r.

Dziękujemy Katowiczanom za wszystkie zgłoszone inicjatywy lokalne, które potwierdzają rosnącą aktywność i zaangażowanie w zmiany swojego najbliższego otoczenia.

W załączeniu przedstawiamy dane ilościowe dotyczące pozytywnie rozpatrzonych inicjatyw lokalnych w ramach I naboru wniosków.
Inicjatywy lokalne przyjęte do realizacji w ramach I naboru 2017 - dane ilościowe - 05.05.2017.xls

Podstawa prawna, sposób oceny wniosku i wzory dokumentów:

Uprzejmie informujemy, że Rada Miasta Katowice przyjęła Uchwałę nr XXXII/659/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej​

Treść uchwały jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej​

sesja XXXII-659-16.pdf

Data: 2016-11-23