Urząd Miasta Katowice, Wydział Polityki Społecznej,  Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Rynek 1
40–003 Katowice 
 


Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Maciej Maciejewski                maciej.maciejewski@um.katowice.pl
tel. 32 259 37 30

pokój 803

Inspektor Katarzyna Kuczyńska       katarzyna.kuczynska@katowice.eu
tel. 32 259 34 59  
 
    
pokój 812      
                               

Inspektor Małgorzata Glinka             malgorzata.glinka@katowice.eu

tel.  32 259 34 72

pokój 812      

 
Podinspektor Anna Szczęch                     anna.szczech@katowice.eu                       

tel. 32 259 37 39

 pokój 804