dlonie.jpgWspółpraca z Organizacjami Pozarządowymi

Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego stanowi jedną z istotnych form realizacji zadań własnych Miasta Katowice.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

 


Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii