Wyniki głosowania na Radę Seniorów Miasta Katowice

 

Skan Protokołu z wyborów do Rady Seniorów.pdf

 

 

_________________________________________________

 

 

W Katowicach Uchwałą Nr LII/1229/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014r. powołano Radę Seniorów Miasta Katowice. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się  6 listopada 2014r.

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Seniorów Miasta Katowice – Pani Jadwigi Paszkowskiej Nowińskiej, Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybory uzupełniające do Rady, w wyniku czego nowym członkiem Rady Seniorów została Pani Halina Dorota Adamczyk.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pełnieniu funkcji.

Skład Rady przestawia się następująco:

 1. Krystyna Wiśnioch
 2. Anna Szelest
 3. Ewa Ferdek - Sekretarz Rady
 4. Ilona Szewczyk
 5. Alicja Bytom
 6. Helena Hrapkiewicz - Przewodnicząca Rady
 7. Elżbieta Praus
 8. Elżbieta Zacher
 9. Wojciech Beblo
 10. Maria Nogaj
 11. Elżbieta Ożarek
 12. Witold Starowicz - Wiceprzewodniczący Rady
 13. Halina Dorota Adamczyk

 

Protokoły z posiedzeń Rady Seniorów

Protokół z Rady Seniorów z dnia 12.01.2016.doc

Protokół z Rady Seniorów z dnia 16.02.2016.doc

Protokół z Rady Seniorów z dnia 8.03.2016.doc

Protokół z Rady Seniorów z dnia 5.04.2016.pdf

Protokół z Rady Seniorów z dnia 10.05.2016.pdf

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów z dnia 7.06.2016 r.pdf

Protokół z posiedzenia Rady Seniorów z dnia 14.07.2016 r.pdf

 

 

4 października 2016r. o godzinie 14:00, w sali 4 i 5 Urzędu Miasta w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, odbędzie się ostatnie posiedzenie Rady Seniorów miasta Katowice I Kadencji.

 

Sprawami Rady ze strony Urzędu Miasta zajmuje się Pani Gizela Przeor – podinspektor w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach , ul. Rynek 1, Katowice,  tel. 32 25 93 780.

Link do Uchwały: http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/8/1/1406892287.pdf

 

_____________________________________________________

 

Dyżury Rady Seniorów Miasta Katowice.

Rada Seniorów Miasta Katowice informuje, że dyżury przedstawicieli Rady odbywać się będą w każdy ostatni poniedziałek miesiąca.

Miejsce dyżurów Inkubator Społecznej Aktywności, Katowice, ul. Młyńska 5, w godzinach 14:00 – 15:30.