Protokół wyników wyborów uzupełniających do Rady Seniorów Miasta Katowice

Protokół wyborów skan.pdf


---------------


Spotkania edukacyjne dla Seniorów nt. szkodliwości smogu.

 

Rada Seniorów Miasta Katowice we współpracy ze Strażą Miejską w Katowicach zaprasza katowickie organizacje pozarządowe działające na rzecz Seniorów miasta Katowice do kontaktu w sprawie możliwości przeprowadzenia spotkań w zakresie szkodliwości smogu.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej przybliżą informacje w zakresie kontroli pieców domowych. Rozmawiamy również o przyczynach smogu oraz o jego szczególnej szkodliwości dla osób starszych, a także o możliwościach wspólnego zadbania o czystsze powietrze.

 

Zapraszamy do kontaktu.

Zespół Prewencji i Profilaktyki Społecznej Straży Miejskiej w Katowicach,

str. Klaudia Szczygieł

tel. 32 494 02 15, klaudia.szczygiel@katowice.eu

str. Anna Marek

tel. 32 494 02 18, anna.marek@katowice.eu

lub kontakt z Rada Seniorów Rada.Seniorow@katowice.eu

---------------

Rada Seniorów Miasta Katowice 
W mieście Katowice funkcjonuje Rada Seniorów Miasta Katowice, której zadaniem jest opiniowanie, doradzanie oraz inicjowanie działań na rzecz katowickich seniorów.
I kadencja Rady dobiegła końca w październiku 2016r., dlatego w 2017r. została powołana II kadencja Rady Seniorów Miasta Katowice.
Zachęcam, by interesować się jej pracami, a może dołączyć aktywnego liczącego 13 członków grona.
Sprawami Rady ze strony Urzędu Miasta zajmuje się Pani Gizela Przeor – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach , ul. Rynek 1, Katowice, tel. 32 25 93 780.


Aktualny skład Rady Seniorów Miasta Katowice (II kadencja).

 1. Andrzej Mazur
 2. Danuta Struś
 3. Ewa Ferdek
 4. Janina Piwowarczyk
 5. Tadeusz Oczko
 6. Krystyna Wiśnioch
 7. Elżbieta Praus
 8. Bożena Maria Surowiec
 9. Teresa Mehlich
 10. Danuta Buffi
 11. Regina Szołtysik
 12. Lidia Bielecka
 13. Elżbieta Dąbrowska - Seweryn

Prezydium Rady Seniorów Miasta Katowice.

Przewodniczący Rady Seniorów Miasta Katowice – Pani Janina Piwowarczyk

Wiceprzewodniczący Rady Seniorów Miasta Katowice – Pani Teresa Mehlich

Sekretarz Rady Seniorów Miasta Katowice – Pani Elżbieta Praus


Miasto Katowice życzy owocnej pracy wszystkim członkom Rady Seniorów Miasta Katowice.


Uchwała dotycząca powołania Rady Seniorów Miasta Katowice:

Uchwała obowiązująca.pdf