Rada Seniorów Miasta Katowice 
W mieście Katowice funkcjonuje Rada Seniorów Miasta Katowice, której zadaniem jest opiniowanie, doradzanie oraz inicjowanie działań na rzecz katowickich seniorów.
I kadencja Rady dobiegła końca w październiku 2016r., dlatego w 2017r. została powołana II kadencja Rady Seniorów Miasta Katowice.
Zachęcam, by interesować się jej pracami, a może dołączyć aktywnego liczącego 13 członków grona.
Sprawami Rady ze strony Urzędu Miasta zajmuje się Pani Gizela Przeor – inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Katowicach , ul. Rynek 1, Katowice, tel. 32 25 93 780.


Nowy skład Rady Seniorów Miasta Katowice.
W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Seniorów Miasta Katowice – Pana Witolda Starowicza, Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybory uzupełniające do Rady, w wyniku czego nowym członkiem Rady Seniorów została Pani Regina Szołtysik.

Skład Rady przestawia się następująco:
1. Andrzej Mazur
2. Anna Szelest
3. Ewa Ferdek
4. Janusz Żymła
5. Janina Piwowarczyk
6. Tadeusz Oczko
7. Maria Nogaj
8. Franciszek Józefoski
9. Elżbieta Praus
10. Bożena Maria Surowiec
11. Teresa Mehlich
12. Danuta Buffi
13. Regina Szołtysik


Prezydium Rady Seniorów Miasta Katowice.

Przewodniczący Rady Seniorów Miasta Katowice – Pani Janina Piwowarczyk

Wiceprzewodniczący Rady Seniorów Miasta Katowice – Pani Teresa Mehlich

Sekretarz Rady Seniorów Miasta Katowice – Pani Elżbieta Praus


Miasto Katowice życzy owocnej pracy wszystkim członkom Rady Seniorów Miasta Katowice.


Uchwała dotycząca powołania Rady Seniorów Miasta Katowice:

file:///V:/WSPOLPRACA/GIZELA%20PRZEOR/SENIORZY/RADA%20SENIOR%C3%93W/II%20KADENCJA/Uchaw%C5%82a%20obowi%C4%85zuj%C4%85ca.pdf