unia_katowice.jpg


KONTRAKTY wchodzące w skład Projektu:
Kontrakt nr 1.1: Pomoc Techniczna - weryfikacja i tłumaczenie materiałów przetargowych dla kontraktów 3 i 4.
Kontrakt nr 1.2: Promowanie projektu - przygotowanie i emisja filmu promocyjnego dla zadania pn. "Katowice- oczyszczanie ścieków".
Kontrakt nr 2: Inżynier: modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalnia ścieków - projektowanie i budowa oraz Umowa dodatkowa nr 2a.
Kontrakt nr 2B: Inżynier Kontraktu: dokończenie modernizacji sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków - projektowanie i budowa.
Kontrakt nr 3: Sieć kanalizacyjna w ulicach: "Warszawska", "ulice nad Rawą", "Sokolska". Roboty budowlane i inżynieryjne zaprojektowane przez Zamawiającego.
Kontrakt nr 3A: Dokończenie robót - - Sieć kanalizacyjna w ulicach: "Warszawska", "ulice nad Rawą", "Sokolska". Roboty budowlane i inżynieryjne zaprojektowane przez Zamawiającego, Katowice oraz umowy dodatkowe podpisane w ramach Kontraktu nr 3A na wykonywanie robót dodatkowych (płatne w ramach wydatków niekwalifikowanych).
Kontrakt nr 4: Projektowanie, budowa i rozruch oczyszczalni ścieków.

Opracował: pracownik JRP.
Aktualizacja: marzec 2009 r.