unia_katowice.jpg

 

 

OPIS SZCZEGÓŁOWY POSZCZEGÓLNYCH KONTRAKTÓW.

Kontrakt 1.1
Nazwa Kontraktu: "Weryfikacja i tłumaczenie materiałów przetargowych dla kontraktów nr 3 i 4".
Nazwa Wykonawcy: Konsorcjum COWI Belgium
Data podpisania: 08.07.2002r.
Data podpisania Aneksu: Kontrakt Bis - 01.04.2003r.
Data rozpoczęcia: 22.07.2002r.
Data zakończenia: 30.06.2003r.
Wartość kontraktu: 85 080,00 EUR (netto)
Wartość kontraktu po aneksowaniu: 84 883,08 EURO

Kontrakt jest całkowicie rozliczony, wydatkowane środki finansowe zostały zakwalifikowane przez Brukselę.

Kontrakt 1.2
Nazwa Kontraktu: "Promowanie projektu - przygotowanie i emisja filmu promocyjnego dla zadania pn. "Katowice- oczyszczanie ścieków". Nr 2000 PL 16 P PE 004.
Nazwa Wykonawcy: Konsorcjum: Telewizja Polska S. A. oddział Katowice (Lider), AGORA S.A., Centrum Promocji i Usług "TIM -MEDIA
Data podpisania: 28.06.2006r.
Data podpisania Aneksu: Aneks nr 1 - 07.12.2006r., Aneks nr 2 - 11.06.2007r.
Data rozpoczęcia: 28.06.2006r.
Data zakończenia: pierwotna: 15.12.2006r., przesunięta Aneksem nr 1 do 30.09.2007r., przesunięta Aneksem nr 2 - do 22.12.2008r.
Wartość kontraktu: 52 423,43 EUR (netto)
Wartość kontraktu po aneksowaniu: bez zmian

Kontrakt zakończony w dniu 15.12.2008r.

Kontrakt nr 2 i 2a (Umowa dodatkowa)
Nazwa Kontraktu: "Inżynier - modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków - projektowanie i budowa".
Nazwa Wykonawcy: Konsorcjum: ILF Consulting Engineers - Beratende Ingenieure ZT GmbH Austria (Lider), ILF Consulting Engineers - Polska, "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o., Wojewódzkie Biuro Projektów Sp. z o.o Zabrze.
Data podpisania: 01.07.2003r.
Data podpisania Aneksu: Aneks nr 1 - 22.06.2004r., Aneks nr 2 - 06.04.2005r., Aneks nr 3 - 14.12.2005r., Aneks nr 4 - 25.10.2006r.
Data rozpoczęcia: 28.11.2003r.
Data zakończenia: pierwotnie 28.10.2006r., przesunięta Aneksem nr 4 o 8 miesięcy: do 28.06.2007r.
Wartość kontraktu: 2 596 150,00 EUR (netto), Umowa dodatkowa – 499 000 EURO (netto).
Wartość kontraktu po aneksowaniu: Ostateczna wartość Kontraktu po wystawieniu ostatniego Raportu Przejściowego: 2 570 695,00 EURO (netto)

Kontrakt oraz Umowa dodatkowa całkowicie rozliczone.

Kontrakt nr 2B
Nazwa Kontraktu: "Inżynier Kontraktu: dokończenie modernizacji sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków - projektowanie i budowa".
Nazwa Wykonawcy: Konsorcjum: ILF-Beratende Ingenieure ZT GmbH Austria (Lider), ILF Consulting Engineers - Polska sp. z o.o. Warszawa
Data podpisania: 05.10.2007r.
Data podpisania Aneksu: Aneks nr 1/08 – 29.01.2008r. dotyczący zmiany nadzoru z Kontraktu nr 4A na Kontrakt nr 4,
Data rozpoczęcia: od daty zawarcia umowy
Data zakończenia: 30.04.2009r. (termin nie obejmuje okresu zgłaszania wad)
Wartość kontraktu: 1 190 000 EUR (netto)
Wartość kontraktu po aneksowaniu: nie dotyczy

Inżynier wydał Świadectwo Wykonania dla Kontraktu nr 3A - 11.01.2011 r.
Odbiór końcowy i przekazanie do użytku, dla Kontraktu nr 4, odbyło się 12.01.2009 r.

Po wydaniu przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Wykonania dla ostatniego Kontraktu na Roboty winien dostarczyć Miastu Katowice ostatni z raportów tj. Raport Zakończenia, w którym opisze kompleksowo sposób realizacji swoich usług.

Kontrakt nr 3
Nazwa Kontraktu: Sieć kanalizacyjna w ulicach: "Warszawska", "ulice nad Rawą", "Sokolska". Roboty budowlane i inżynieryjne zaprojektowane przez Zamawiającego.
Nazwa Wykonawcy: Konsorcjum: Hydrobudowa 6 S.A. (Lider), Bilfinger Berger AG, Ludwig Pfeiffer Hoch u Tiefbau GmbH.
Data podpisania: 24.03.2004r.
Data podpisania Uzupełnienia: Uzupełnienie nr 1 - 16.12.2005r.
Data rozpoczęcia: 19.04.2004r.
Data zakończenia: 19.10.2006r. Kontrakt nie został zrealizowany w tym terminie.
Podpisano Ugodę z Wykonawcą w dniu 16.01.2008r. z poźn. zm.
Wartość kontraktu: 8 045 869,91 EUR (netto)
Wartość kontraktu po podpisaniu uzupełnienia oraz ugody: 6 519 220,64 EURO (netto)

Kontrakt ostatecznie rozliczony i zakończony.

Kontrakt nr 3A
Nazwa Kontraktu: Dokończenie robót - Sieć kanalizacyjna w ulicach: "Warszawska", "ulice nad Rawą", "Sokolska". Roboty budowlane i inżynieryjne zaprojektowane przez Zamawiającego Katowice.
Nazwa Wykonawcy: Konsorcjum: "SANIMET" Krzysztof Grzywacz Częstochowa (Lider), "CZ.P.B.P PRZEMYSŁÓWKA" S.A. Częstochowa.
Data podpisania: 21.11.2007r.
Data podpisania Uzupełnienia: nie dotyczy
Data rozpoczęcia: 13.12.2007r.
Data zakończenia: 15.12.2008r.
Wartość kontraktu: 10 918 466,16 EUR (netto) po końcowym Świadectwie Płatności: 8 428 748,42 EURO.
Wartość kontraktu po podpisaniu Uzupełnienia: nie dotyczy
Kontrakt obejmował roboty dodatkowe – wydatki kwalifikowane na kwotę EUR (netto): 243 560,02

11.01.2011 r. zostało wydane Świadectwo Wykonania dla Kontraktu. Kontrakt rozliczony i zakończony.

Kontrakt nr 4
Nazwa Kontraktu: „Projekt, budowa i rozruch oczyszczalni ścieków w Katowicach ".
Nazwa Wykonawcy: Konsorcjum: Hydrobudowa 6 S.A. (Lider), Passavant Roediger Anlagenbau GmbH.
Data podpisania: 5.12.2003r.
Data podpisania Uzupełnienia/Aneksu/Ugody: Uzupełnienie nr 1 - 16.08.2006r.
Ugoda - 16.01.2008r., Aneks do Ugody wraz z Uzupełnieniem nr 2 – 13.02.2008r.
Data rozpoczęcia: 17.12.2003r.
Data zakończenia: Pierwotna: 16.08.2006r. Po podpisaniu Uzupełnienia nr 1: 20.10.2006r., po podpisaniu Uzupełnienia nr 2: 15.12.2008r.
Wartość kontraktu: 20 884 627,88 EUR (netto)
Wartość kontraktu po aneksowaniu: nie dotyczy - przesunięty tylko termin.

Kontrakt zakończono dnia 15.12.2008r. Wykonawca otrzymał Świadectwo Przejęcia. Kontrakt rozliczony i zakończony, w trakcie przedłużonego okresu zgłaszania wad.


Ogólne informacje o projekcie znajdują się także na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska - Ekoportal (baza projektów Funduszu Spójności) www.ekoportal.gov.pl

Opracował: pracownik JRP.
Aktualizacja: kwiecień 2011r.