Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską przyczyni się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii.

Projekt składa się z dwóch zadań inwestycyjnych obejmujących wykonanie robót budowlanych. Pierwsze zakłada modernizację sieci kanalizacyjnych na długości ok. 7km (o średnicy 2000÷300) w centrum miasta, tj. w Rynku oraz w rejonie ulic: Warszawska, Teatralna, Pawła, Wodna, Górnicza, Reja, a także wzdłuż rzeki Rawy na odcinku od ul. Żelaznej w Załężu do Sokolskiej. Prace prowadzone w gęstej zabudowie ścisłego centrum miasta przy głównych szlakach komunikacyjnych. Z powodu sporego natężenia ruchu kanalizacja przy ulicy Warszawskiej na odcinku 1161 mb została ułożona metodą mikrotunelingu (metoda bezwykopowa).

Efektem ww. prac będzie skuteczne odprowadzanie ścieków sanitarnych i wód deszczowych z całej zlewni rzeki Rawy. Szczelna, nowa kanalizacja zlikwiduje występujące obecnie przesiąkanie ścieków przez grunt do rzeki Rawy, jak również dopływ nieoczyszczonych ścieków do rzeki przez istniejące przelewy. Znikną również nieprzyjemne zapachy i zagrożenie epidemiologiczne dla mieszkańców. Modernizacja sieci kanalizacyjnej jest pierwszym krokiem w kierunku przebudowy Rynku.

Drugim, realizowanym równolegle, zadaniem jest całkowita przebudowa oczyszczalni ścieków CENTRUM-GIGABLOK. Nowa oczyszczalnia ścieków o przepustowości 40.000 m3/d pozwoli na osiągnięcie jakości oczyszczanych ścieków zgodnej z wymogami UE (Dyrektywa nr 91/271/EWG) i uniknięcie wysokich kar za zanieczyszczanie środowiska, które byłyby pokrywane przez mieszkańców w ramach opłat za ścieki.


Opracował: pracownik JRP
grudzień 2008r.