logo_scp_rgb.jpgŚląskie Centrum Przedsiębiorczości oferuje wsparcie dla sektora Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wsparcie realizowan​e jest w ramach następujących Poddziałań:
1.2.1. Mikroprzedsiębiorstwa
1.2.2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
1.2.3. Innowacje w Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstwach
3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa
3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa

Sięgnij po więcej informacji