17 maja 2018
Modernizuj Miasto: Inwestycje w inteligentną i zrównoważoną infrastrukturę miejską.
5 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym

W imieniu Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Miasta Katowice mamy przyjemność zaprosić na przewodnią konferencję Europejskiego Banku Inwestycyjnego w 2018 roku poświęconą finansowaniu miejskiemu, pt.

 

„Modernizuj miasto: Inwestycje w inteligentną i zrównoważoną infrastrukturę miejską

w Europie Środkowej i Wschodniej"

 

Konferencja, zorganizowana wspólnie przez EBI i Miasto Katowice, której celem jest świętowanie ponad 20-letniej owocnej współpracy między Bankiem i Miastem, odbędzie się w dniu 5 czerwca w Katowicach. W załączeniu znajduje się wstępny program.

 

Dlaczego „bank Unii Europejskiej" organizuje konferencję na temat inteligentnych i zrównoważonych inwestycji miejskich? W ciągu ostatnich dziesięcioleci miasta rozwijały się pod względem liczby ludności i gospodarczym o wiele szybciej niż pozostały obszar Europy, przez co stały się prawdziwymi ośrodkami konkurencyjności, handlu i najwyższej klasy usług. Miasta stoją jednak także w obliczu takich trudnych wyzwań, jak wykluczenie społeczne, ograniczenia budżetowe czy zanieczyszczenie środowiska. Przewidywany wzrost liczby mieszkańców miast w nadchodzących dziesięcioleciach jeszcze bardziej podkreśla te szanse i wyzwania, co widać na przykładzie Katowic – modelu udanej rewitalizacji miejskiej.

 

Istnieje wyraźne uzasadnienie dla inwestycji na obszarach miejskich w Europie. Kryzys finansowy z 2008 r. miał bardzo negatywny wpływ na inwestycje publiczne, a jego skutki są nadal widoczne na poziomie miejskim. W wyniku tego wzrosła rola banków publicznych takich jak EBI, który ma bogate doświadczenie związane z różnymi projektami miejskimi i strukturami finansowania. Wyjątkowa pozycja EBI umożliwia mu stworzenie platformy wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk.

 

Podczas całodniowej konferencji będziemy przede wszystkim szukać możliwości przyspieszenia rozwoju inteligentnego miasta. Prelegenci wysokiego szczebla omówią możliwości wyeliminowania istniejących luk w infrastrukturze i odblokowania potencjału innowacyjnego przez inteligentne inwestycje. Podczas pierwszej sesji panelowej zajmiemy się problemem luki finansowej z punktu widzenia polityki, natomiast podczas drugiej i trzeciej sesji zostaną przedstawione konkretne inicjatywy w zakresie „inteligentnego miasta" i użyteczne instrumenty dla miast, związane m.in. z przygotowaniem projektów, usługami doradczymi i pomocą techniczną, a także nowe źródła finansowania.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w udziale przez wysłanie wiadomości e-mail do Julii de Graaf na adres j.degraaf@eib.org. Na ten adres można przesyłać wszelkie dodatkowe pytania.

Logowanie bezpośrednie: http://www.eib.org/infocentre/events/forms/registration-form-upgrade-your-city.htm


Mamy nadzieję, że będziemy świętować naszą 20 rocznicę  w Katowicach.

Program_Smart Cities Conference- English.pdf

Program_Smart Cities Conference -Polish.pdf

Więcej:

http://www.eib.org/infocentre/events/all/upgrade-your-city.htm