08 sierpnia 2019
Seminarium Diabetologiczne "Stopa Cukrzycowa - Leczenie Trudno Gojacych się Ran"
Zapraszamy na Seminarium Diabetologiczne "Stropa Cukrzycowa - Leczenie Trudno Gojących się Ran", które odbędzie się 7 września 2019 r. w godzinach 9-12 w Śląskiej Izbie Lekarskiej (aula główna) przy ul. Grażyńskiego 49a w Katowicach.

Zapraszamy do udziału Seminarium Diabetologicznym – „Stopa Cukrzycowa – Leczenie Trudno Gojących się Ran" które odbędzie się dnia 07 września 2019 r. w godz. 09.00-12.00 w Śląskiej Izbie Lekarskiej (aula główna) ul. Grażyńskiego 49a w Katowicach. 

Celem Seminarium, organizowanego w ramach programu „Akademia Innowacji w Zdrowiu", jest interdyscyplinarna debata i wypracowanie, w gronie ekspertów nowoczesnej, dostosowanej do stylu życia współczesnego człowieka - a przez to być może bardziej efektywnej - strategii prewencji, monitorowania i leczenia cukrzycy oraz jej powikłań.

Rosnący ciężar medyczny, ekonomiczny, społeczny związany z cukrzycą i jej powikłaniami, prognozy epidemiologiczne wymagają większego pochylenia się nad tym schorzeniem, podjęcia zintegrowanych, bardziej efektywnych działań.

Spotkanie skierowane jest do lekarzy: diabetologów, lekarzy medycyny rodzinnej, kardiologów, geriatrów, epidemiologów, chirurgów naczyniowych, chirurgów, podologów, pielęgniarek, dietetyków, specjalistów zdrowia publicznego, biotechnologów i managerów  ochrony zdrowia, , przedsiębiorców działających w obszarze nowych technologii w medycynie, studentów nauk technicznych, medycznych i pokrewnych – do wszystkich zainteresowanych nowoczesnym modelem opieki nad diabetykiem. 

W programie:

 • Cukrzyca w Polsce: gdzie jesteśmy w 2019 roku? Dokąd zmierzamy? Aktualne wyzwania, szanse, perspektywy, powikłania
 • Zespół stopy cukrzycowej z perspektywy diabetologa.
 • Stopa cukrzycowa - jak ja to robię?
 • Terapia larwami w leczeniu trudno gojących się ran
 • Rola podologa w leczeniu stopy cukrzycowej. Współpraca interdyscyplinarna na przykładach wybranych pacjentów.
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem z cukrzycą, model profilaktyki leczenia zespołu stopy cukrzycowej – doświadczenia własne.
 • Fizykalne metody stymulacji mikrokrążenia we wspomaganiu leczenia stopy cukrzycowej. Podobarometryczna analiza obciążeń stopy jako czynnik profilaktyki owrzodzeń w stopie cukrzycowej.
 • Projekty badawczo-naukowe na styku badań i wdrożeń. Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia.

  Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy przewidują punkty edukacyjne.
  Program oraz szczegółowe informacje: www.kmptm.pl/seminarium-2019/ 

Wykładowcami Seminarium są: Prof. Krzysztof Strojek (konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii), lek. med. Artur Wielgórecki (chirurg – specjalista w leczeniu „stopy cukrzycowej i trudno gojących się ran"), Dr n. med. Zbigniew Szczepanowski (chirurg – specjalista w leczeniu „stopy cukrzycowej i trudno gojących się ran"),mgr Angelika Wieszkucka-Mnich (podolog),mgr Justyna Kapuściok (pielęgniarka - specjalizująca się w leczeniu „trudno gojących się ran", Dr n. k. f. Robert Trybulski (fizjoterapeuta), Dr hab. n. med. Rafał Bułdak (biotechnolog), Adam Konka, MBA (Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Prezes jednostki naukowej działającej na styku badań i wdrożeń).

Prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie przybycia do 2 września 2019 r. mail: biuro@kmptm.pl; tel. +48 32 705 03 05 lub bezpośrednią rejestrację na stronie seminarium www.kmptm.pl/seminarium-2019/. 


Zapraszamy!