Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Konsultacje Związek metropolitalny w województwie śląskim

 
Konsultacje społeczne dot. wejścia miasta Katowice w skład związku metropolitalnego w województwie śląskimCzy jest Pani/Pan za wejściem  miasta Katowice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego,
o którym mowa w art. 1 ust.2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim? *
Imię i nazwisko *

Adres zamieszkania *

Podanie danych osobowych jest niezbędne do ujęcia opinii w wynikach konsultacji.
Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu weryfikacji poprawności prowadzenia konsultacji społecznych.
Biorąc udział w konsultacjach wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 922)
wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do opracowania wyników konsultacji społecznych w sprawie wstąpienia miasta Katowice
do tworzonego związku metropolitalnego.
Organem będącym administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4.
Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Wybierz datę z kalendarza.
 

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice