Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje Konsultacje Statutu Załęska Hałda

Konsultacje Statutu Załęska Hałda

Mieszkańców Załęskiej Hałdy i Brynowa części zachodniej zapraszamy do zapoznania się z zapisami projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 2 Załęska Hałda - Brynów część zachodnia oraz do wnoszenia ewentualnych uwag do tego dokumentu.Konsultacje zostały uruchomione Zarządzeniem nr 167/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 15 kwietnia 2015 r. Do udziału w procesie zapraszamy uprawnionych mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze i stale zamieszkujących na obszarze Jednostki Pomocniczej nr 2.


Uwagi do projektu Statutu można zgłaszać za pomocą formularza w terminie od 4 do 18 maja 2015 r.

Formularze zgłoszenia opinii będą dostępne w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 32 przy ul. Grzyśki 19a oraz do pobrania poniżej.


Wypełnione druki należy:

- wrzucić do urny znajdującej się w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach nr 32 przy ul. Grzyśki 19a

- przesłać na adres Urząd Miasta Katowice (Biuro Prasowe) ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

- przesłać na adres konsultacje@katowice.eu


Pliki do pobrania:

projekt Statutu

formularz zgłoszenia opinii

plakat


Konsultacje społeczne zakończyły się 18 maja 2015 r., do projektu Statutu Jednostki Pomocniczej nr 2 mieszkańcy Jednostki nie wnieśli uwag. Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z przeprowadzenia konsultacji społecznych.


Raport

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice