Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje Zielony Budżet miasta Katowice

Zielony Budżet miasta Katowice

katowice_lato_2018_foto_radoslaw_kazmierczak-11.jpgDuże zmiany czekają katowiczan w tegorocznym Budżecie Obywatelskim. W 2019 roku Prezydent MIasta podjął decyzję o podniesieniu kwoty na projekty w Budżecie Obywatelskim z 20 do 30 mln. złotych, a teraz - aby z 30-milionowej puli procesu wydzielić aż 5 mln zł na tzw. projekty zielone. 

Konsultacje społeczne dot. ​wskazania zadań do Zielonego Budżetu miasta Katowice zostały uruchomione zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 823/2020 z dnia 28 lutego 2020r. Z dokumentem można się zapoznać TUTAJ

Zielony Budżet miasta Katowice będzie procedurą podobną do dobrze znanego już procesu Budżetu Obywatelskiego, który w tym roku wystartuje po raz siódmy. Katowiczanie będą mogli zgłaszać swoje wnioski od początku kwietnia do 14 maja. Następnie, podobnie jak w zwykłym BO, projekty będą przechodziły weryfikację formalną i merytoryczną. W ostatnim etapie komisja złożona z urzędników oraz zewnętrznych ekspertów ds. środowiska wybierze najciekawsze projekty, które zostaną zrealizowane w kolejnym roku budżetowym. Ostateczny wybór poznamy do końca września.

W 5-milionowej puli środków na zadania ogólnomiejskie przypadnie 1 mln złotych, natomiast na projekty dzielnicowe zostanie przeznaczone 4 mln złotych. Każdej z 22 jednostek pomocniczych przypadła kwota uzależniona od liczby mieszkańców, tak, aby jednocześnie dodatkowo promować mniejsze dzielnice. 


W ramach Zielonego Budżetu składanie zadań będzie możliwe tylko na terenach należących do miasta Katowice lub będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice. W ramach tej procedury mieszkańcy będą mogli zgłaszać zadania dotyczące zazielenienia przestrzeni publicznej, systemowej rewitalizacji skwerów i parków, tworzenia łąk kwietnych czy ogrodów deszczowych, ale także projekty związane z systemowymi programami dotyczącymi zwierząt oraz warsztaty i działania edukacyjne w zakresie ekologii. 


Ważne daty:

Zgłaszanie projektów zadań do Zielonego Budżetu - od 1 kwietnia do 14 maja 2020r.

I etap weryfikacji - do 1 czerwca 2020r.

Ogłoszenie wyników I etapu weryfikacji - do 15 czerwca 2020r.

II etap weryfikacji - do 14 sierpnia 2020r.

Ogłoszenie wyników II etapu weryfikacji - do 24 sierpnia 2020r.

Etap pracy Zespołu Oceniającego - do 18 września 2020r.

Ogłoszenie wyników pracy Zespołu Oceniającego oraz informacji o wyborze zadań do realizacji - do 29 września 2020r.

Swoje pomysły składać będzie można na specjalnie przygotowanym do tego formularzu, który należy dostarczyć osobiście do Wydziału Komunikacji Społecznej lub drogą elektroniczną: na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Katowice lub w wiadomości e-mail na adres zielonybudzet@katowice.eu. sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice