Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
 • Internet

Konsultacje Zmiana nazw ulic

Zmiana nazw ulic


W związku z wejściem w życie zapisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744) na Miasto Katowice, podobnie jak na inne gminy w całej Polsce, został nałożony obowiązek zmiany nazw określonych ulic.

W dniu 8 września 2017 r. Prezydent Miasta Katowice uruchomił konsultacje społeczne dot. zmian nazw ulic 9-go Maja, Brunona Jasieńskiego, Leona Kruczkowskiego, Oskara Lange, Włodzimierza Stahla i Lucjana Szenwalda. Z zarządzeniem można zapoznać się TUTAJ


Konsultacje społeczne miały charakter lokalny i skierowane były wyłącznie do mieszkańców nieruchomości oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą, instytucji, organizacji, oraz kościołów i związków wyznaniowych mających siedzibę oraz działających w obrębie ulic, objętych ustawą dekomunizacyjną. Łącznie zmianom nazw ma ulec 6 ulic w 5 różnych dzielnicach naszego miasta.


Zgodnie z przygotowanym projektem uchwały ws. zmiany nazw ulic położonych na terenie Miasta Katowice, dla zmienianych nazw ulic proponuje się następujące brzmienie:

 • w Piotrowicach - Ochojcu:  ulica Lucjana Szenwalda zostałaby zamieniona na ulicę Bolesława Prusa, a ulica Włodzimierza Stahla na Liliową,
 • w Załęskiej Hałdzie – Brynowie Część Zachodniej: ulica Brunona Jasieńskiego na ul. Czesława Miłosza,
 • w Brynowie Części Wschodniej – Os. Zgrzebnioka: ulica Leona Kruczkowskiego na ul. Zbigniewa Herberta,
 • w Dąbrówce Małej: ulica 9 Maja na ul. mjr Henryka Dobrzańskiego  "Hubala",
 • a w Murckach: ul. Oskara Langego na ul. Gwarecką.Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konsultacji społecznych, do których zaproszeni zostali mieszkańcy ulic objętych tzw. "ustawą dekomunizacyjną" oraz przedsiębiorcy, mający siedzibę i/lub prowadzący działalność gospodarczą w obrębie wskazanych ulic.

W ramach badania ankietowego zwrócono do Urzędu Miasta Katowice łącznie 68 formularzy konsultacyjnych (28 formularzy wypełnionych online oraz 40 formularzy papierowych), w  tym:

 • 3 formularze odesłano korespondencyjnie pod adres Urzędu Miasta Katowice;
 • 7 formularzy dostarczono osobiście do Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice;
 • 28 formularzy wypełniono online;
 • 30 formularzy pozostawiono w filiach nr 8, 9, 10, 20, 26 i 32 Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach.


6 formularzy konsultacyjnych unieważniono z powodów formalnych – w 2 formularzach uczestnicy konsultacji podali adresy zamieszkania niezwiązane z ulicami, które objęte były konsultacjami społecznymi, 4 kolejne formularze były złożone anonimowo lub dane kontaktowe były wypełnione niekompletnie.

W konsultacjach społecznych łącznie wzięły udział 84 osoby, które wyraziły swoje opinie za pośrednictwem 68 wypełnionych formularzy.

Raport z konsultacji zawiera wszystkie zgłoszne przez mieszkanców opinie w sprawie propozycji nowych nazw ulic.

Zapraszamy do lektury!


RAPORT
Działania konsultacyjne:

Formularz konsultacyjny, który został dostarczony do objętych konsultacjami nieruchomości, można było zwrócić na jeden z wybranych sposobów: 

 • odesłać listem pod adresem: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice z adnotacją na kopercie: Konsultacje społeczne dot. zmiany nazwy ulicy;
 • dostarczyć do Wydziału Komunikacji Społecznej, II piętro (pokój 204), Rynek 13, 40-003 Katowice;
 • wrzucić do urny dostępnej w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach – zlokalizowanej na terenie Jednostki Pomocniczej, w obrębie której znajduje się dana ulica;
 • wypełnić formularz w formie elektronicznej, dostępny od 11 września br. TUTAJ

Opinie mieszkańców z ulic objętych konsultacjami można było dostarczać do dnia 25 września 2017 r.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice