Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje koncepcja Asnyka

koncepcja Asnyka

Zapraszamy mieszkańców Piotrowic, Ochojca, Ligoty, Panewnik oraz lokalnie działające kluby sportowe do społecznej dyskusji na temat opracowanej koncepcji architektoniczno – urbanistycznej dla potrzeb budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach. Konsultacje zostały uruchomione zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 701/2016 z dnia 2 marca 2016 r., z którym można zapoznać się tutaj

 

Koncepcja została przygotowana na podstawie wyników procesu konsultacyjnego dot. budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka, przeprowadzonego od 31 grudnia 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. Więcej informacji na temat tych konsultacji można znaleźć tutaj

 

Od 1 do 30 kwietnia czekamy na Państwa opinie do przedstawionej koncepcji, które można zgłaszać:

  • listownie pod adresem: Biuro Prasowe Urzędu Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice z adnotacją na kopercie: Konsultacje społeczne kompleksu sportowego przy ul. Asnyka
  • osobiście w Biurze Prasowym, I piętro (pokój 109), Rynek 13, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
  • stacjonarnie przy wykorzystaniu urn dostępnych w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach nr 7 (ul. Franciszkańska 25), 9 (ul. Gen. Jankego 183), 10 (ul. Radockiego 70a) i 18 (ul. Studencka 16).

 

Zebrane opinie zostaną przedstawione w postaci raportu z konsultacji koncepcji architektoniczno – urbanistycznej dla potrzeb budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka do 31 czerwca 2016 r. W przypadku akceptacji założeń koncepcyjnych i/lub po uwzględnieniu zgłoszonych przez uczestników konsultacji uwag będzie możliwe przygotowanie wytycznych do zlecenia dokumentacji projektowej kompleksu sportowego.


Materiały do zapoznania się:


skrócony opis techniczny

prezentacja


 

 

 

 

 Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konsultacji społecznych


raport

wyniki konsultacji wraz ze sposobem ustosunkowania się Prezydenta Miasta do zebranych wniosków mieszkańców

zarządzenie prezydenta

skrócony opis techniczny

prezentacjasprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice