Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje rejon autostrady A4 i ul. Upadowej - plan

rejon autostrady A4 i ul. Upadowej - plan

Od 16 listopada do 6 grudnia 2018 r. nastąpi ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenów górniczych Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. KWK „Wujek" i KWK „Katowice-Kleofas" obejmującego obszar położony w rejonie autostrady A4 i ulicy Upadowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Z dokumentacją będzie można zapoznać się w wyżej wymienionym terminie w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice (Rynek 13, V piętro, sala 512)  od poniedziałku do niedzieli, w godz. od 8:00 do 12:00.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy również do wzięcia udziału w publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, która odbędzie się 28 listopada 2018 r. o godzinie 15.00w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędzie Miasta Katowice (Rynek 13, w sali 413, IV piętro) 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 16 listopada będzie udostępniony TUTAJ.

Jak zgłosić uwagi?

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść swoje uwagi do tego dokumentu. W tym celu należy przedstawić uwagi w formie pisemnej, adresując pismo do Prezydenta Miasta Katowice, podając swoje imię i nazwisko (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga będzie dotyczyła. Uwagi będą przyjmowane do 20 grudnia 2018 r.


Uwagi można również przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem. Karta usługi dostępna jest TUTAJ.

Projekt miejscowego planu podlega jednocześnie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – uwagi i wnioski w tym postępowaniu będą mogły być również składane do 20 grudnia 2018 r. na zasadach jak przy składaniu uwag do projektu planu miejscowego.​


Do pobrania:

Ogłoszeniesprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice