Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Konsultacje projekt MPZP dla fragmentu Śródmieścia

projekt MPZP dla fragmentu Śródmieścia


Od 4 maja do 1 czerwca 2023 r. nastąpi wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru Śródmieścia Katowic – część obejmująca Rynek, ulice Mariacką i Wojewódzką wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Materiały od 4 maja będą dostępne - kliknij TUTAJ

Z dokumentami można będzie również zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Katowice w dniach 11, 18 i 25 maja 2023 r. w godz. od 12.00 do 17.00.

Uwaga: Chęć wglądu do wyłożonych materiałów należy zgłosić z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem telefonicznie pod nr (32) 259 31 24 lub mailowo na adres: pu@katowice.eu, w celu ustalenia miejsca i terminu indywidualnego spotkania.

Informacje na temat projektu planu będą udzielane telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00 pod nr telefonu (32) 259 31 24.


Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się 23 maja 2023 r. o godz. 17.00 w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink w Katowicach, ul. Teatralna 17a.

Uwaga: Ze względu na trwające zagrożenie epidemiczne maksymalna liczba osób jednocześnie przebywających na spotkaniu jest ograniczona. Chęć wzięcia udziału w dyskusji należy zgłosić telefonicznie pod nr (32) 259 31 24 lub mailowo na adres pu@katowice.eu do  19 maja 2023 r. W przypadku zgłoszenia się liczby osób przekraczającej możliwości organizacyjne zaplanowane zostanie kolejne spotkanie.

Jak zgłosić uwagę?


Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść swoje uwagi do tego dokumentu. W tym celu należy przedstawić uwagi do 15 czerwca 2023 r.:

  • w formie papierowej: na adres Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Urząd Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice;

  • lub elektronicznej: w szczególności za pośrednictwem ePUAP oraz poczty elektronicznej e-mail na adres: pu@katowice.eu;

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, a także adresu zamieszkania lub siedziby wnoszącego uwagę.


Projekt miejscowego planu podlega jednocześnie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – uwagi i wnioski w tym postępowaniu będą mogły być również składane do 15 czerwca 2023 r. na zasadach jak przy składaniu uwag do projektu miejscowego planu.


skan ogłoszenia

sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Kupuj lokalnie, wspieraj realnie

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice