3 lipca 2017
ŚródmieścieIMG_1253.JPGW poniedziałek 3 lipca 2017 r. w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie odbyło się otwarte spotkanie Prezydenta Miasta Katowice z mieszkańcami Śródmieścia. To ostatnie z cyklu 22 dzielnicowych spotkań, które były realizowane od czerwca 2015 roku pod hasłem Katowice – czas na dzielnice.
W spotkaniu uczestniczyło około 100 osób, w tym Radni Rady Miasta Katowice, reprezentanci komórek Urzędu Miasta i jednostek miejskich, służby mundurowe i przedstawiciele miejskich spółek. Mieszkańcy Śródmieścia wzorem wcześniejszych spotkań wysłuchali wystąpienia Prezydenta, które obejmowało przedstawienie działań podejmowanych w mieście na przestrzeni ostatnich lat oraz najbliższych planów, związanych bezpośrednio z dzielnicą.
Następnie głos został oddany samym mieszkańcom, którzy dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat jakości życia w centrum miasta. Dyskutowano między innymi o remontach miejskich kamienic, zagospodarowaniu placu Oddziału Młodzieży Powstańczej czy targowiska na ul. Mickiewicza. Ponadto zgłaszano problemy z zanieczyszczeniem Śródmieścia i hałasem związanym z działalnością tutejszych klubów czy galerii. Mieszkańcy pytali również o przyszłość dworca PKS oraz Śląskiego Centrum Innowacji.
Tradycyjnie po spotkaniu mieszkańcy mieli możliwość składania indywidualnych wniosków na stanowisku obsługiwanym przez pracowników Urzędu.

Prezentacja ze spotkania
Protokół

29 maja 2017


Janów - Nikiszowiec
na www Janow Nikiszowiec.jpg29 maja w Szkole Podstawowej nr 53 w Nikiszowcu odbyło się kolejne spotkanie Prezydenta Miasta Katowice z mieszkańcami. W spotkaniu udział wzięło ok. 120 mieszkańców, Radni Rady Miasta Dariusz Łyczko, Tomasz Rokicki, Bartosz Wydra, Radni Jednostki Pomocniczej nr 16, przedstawiciele służb mundurowych oraz kierownicy komórek organizacyjnych urzędu i jednostek miejskich.

W pierwszej części spotkania głos zabrał Prezydent, przedstawiając zgromadzonym najważniejsze inwestycje realizowane w mieście oraz wydarzenia o zasięgu regionalnym i międzynarodowym, jakie odbyły się oraz są planowane w najbliższym czasie. Prezydent omówił również stan realizacji swojej „umowy z mieszkańcami" i przedstawił szczegóły dot. m.in. budowy basenów w mieście, realizacji zadania Mieszkanie Plus oraz wykonania zadań z trzech edycji budżetu obywatelskiego w dzielnicy.

W drugiej części spotkania głos zabrali mieszkańcy, podnosząc problemy dzielnicowe. Dyskutowano min. o budowie ciągu rowerowo-pieszego od ul. Zamkowej do ul. Oswobodzenia wzdłuż nasypu kolejowego. Duże zainteresowanie wzbudzał temat ul. Nałkowskiej i problemy komunikacyjne w tym rejonie, szczególnie w czasie imprez organizowanych na Lodowisku „Jantor”. Ponadto z sali padały pytania dot. remontów podwórek, ulic czy też finansowania klubu Naprzód Janów.

Jak zawsze po spotkaniu mieszkańcy mieli możliwość składania indywidualnych wniosków na stanowisku obsługiwanym przez pracowników urzędu.24 kwietnia 2017

Piotrowice - Ochojec


IMG_1214.JPG24 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Łętowskiego 18 odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Katowice z mieszkańcami Piotrowic oraz Ochojca. W spotkaniu udział wzięło ok. 200 mieszkańców, Radny Rady Miasta Krzysztof Pieczyński, Radni Jednostki Pomocniczej nr 19, przedstawiciele służb mundurowych oraz kierownicy komórek organizacyjnych urzędu i jednostek miejskich.

W pierwszej części spotkania głos zabrał Prezydent, przedstawiając zgromadzonym najważniejsze inwestycje realizowane w mieście oraz wydarzenia o zasięgu regionalnym i międzynarodowym. Prezydent omówił również stan realizacji swojej „umowy z mieszkańcami" i przedstawił szczegóły dot. m.in. budowy basenów w mieście oraz wykonania zadań z trzech edycji budżetu obywatelskiego w dzielnicy, zachęcając do udziału w kolejnej czwartej odsłnie procesu, jak i również zapraszając do udziału w konsultacjach dot. wejścia Katowic do związku metropolitalnego.

W drugiej części spotkania głos zabrali mieszkańcy. Dyskutowano przede wszystkim o konieczności rozwiązania problemów komunikacyjnych na dzielnicowych drogach, w tym wzmożonego ruchu na ul. Tyskiej, konieczności budowy łącznika ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów oraz remontu ulicy Kornasa. Mieszkańcy pytali rownież o alternatywne połączenia drogowe w trakcie planowanej przebudowy DK 81 i 86. Ze strony mieszkańców padła propozycja bydowy domu kultury na osiedlu Odrodzenia. Zainteresowanie wzbudziła również sprawa basenów i dopłat do zmiany systemu ogrzewania na bardziej proekologiczne.

Tradycyjnie, po spotkaniu mieszkańcy mieli możliwość składania indywidualnych wniosków na stanowisku obsługiwanym przez pracowników Urzędu Miasta.

Prezentacja ze spotkania
Protokół


27 marca 2017

Podlesie

1_Podlesie.JPG

27 marca w Szkole Podstawowej nr 21 na Podlesiu odbyło się kolejne spotkanie Prezydenta Miasta Katowice z mieszkańcami. W spotkaniu udział wzięło ok. 50 mieszkańców, Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna, Radny Rady Miasta Krzysztof Pieczyński, Radni Jednostki Pomocniczej nr 22, przedstawiciele służb mundurowych oraz kierownicy komórek organizacyjnych urzędu i jednostek miejskich.

W pierwszej części spotkania głos zabrał Prezydent, przedstawiając zgromadzonym najważniejsze inwestycje realizowane w mieście oraz wydarzenia o zasięgu regionalnym i międzynarodowym, jakie odbyły się oraz są planowane w najbliższym czasie. Prezydent omówił również stan realizacji swojej „umowy z mieszkańcami" i przedstawił szczegóły dot. m.in. budowy basenów w mieście oraz wykonania zadań z trzech edycji budżetu obywatelskiego w dzielnicy.

W drugiej części spotkania głos zabrali mieszkańcy, podnosząc problemy dzielnicowe. Dyskutowano przede wszystkim o planowanych zmianach w szkolnictwie w związku z reformą edukacji w kontekście zbyt dużego obciążenia szkoły na Podlesiu. Duże zainteresowanie wzbudzał również temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowych dzielnic Katowic. Ponadto z sali padały pytania dot. połączenia komunikacją publiczną dzielnicy z różnymi, ważnymi punktami w mieście oraz dot. systemowej walki z niską emisją.

Jak zawsze po spotkaniu mieszkańcy mieli możliwość składania indywidualnych wniosków na stanowisku obsługiwanym przez pracowników Urzędu.

Prezentacja ze spotkania
Protokół


​​6 lutego 2017

Zarzecze

IMG_1157.JPGDrugą dzielnicą, którą prezydent Marcin Krupa odwiedził w 2017 r. w ramach cyklu dzielnicowych spotkań z mieszkańcami Katowic, była wizyta w Zarzeczu . Na zaproszenie prezydenta odpowiedział ponad 120 osób. Na sali obecni byli również przedstawiciele komórek urzędu i jednostek miejskich, służby mundurowe, a także radni Jednostki Pomocniczej nr 20 oraz radni Rady Miasta Katowice.

W pierwszej kolejności prezydent omówił najważniejsze inwestycje o charakterze ogólnomiejskim oraz wydarzenia sportowe i kulturalne, które wyróżniają nasze miasto na arenie międzynarodowym. Prezydent nawiązał również do swojej „umowy z mieszkańcami" i przedstawił m.in. kwestie związane z budową miejskich basenów oraz nowymi rozwiązaniami komunikacyjnymi na południu miasta. Ponadto prezydent omówił wnioski zrealizowane w dzielnicy w ramach budżetu obywatelskiego. Na koniec swojego wystąpienia prezydent wskazał najważniejsze działania jakie miały miejsce w ostatnim czasie w dzielnicy, a także te które zostały przewidziane do realizacji w latach kolejnych.
Następnie głos zabrali mieszkańcy dzielnicy zgłaszając swoje interwencje lub zadając pytania z interesujących ich obszarów. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. kwestia lepszego skomunikowania dzielnicy z centrum miasta, budowa nowych dróg czy też brakujących w dzielnicy szkoły podstawowej i przedszkola. Mieszkańcy zwracali również uwagę na problem smogu i zanieczyszczenia powietrza w dzielnicy.

Po spotkaniu tradycyjnie mieszkańcy zgłaszali indywidualne wnioski na stanowisku obsługiwanym przez pracowników urzędu.


Prezentacja
Protokół9 stycznia 2017

Giszowiec

W nowym 2017 roku, prezydent Marcin Krupa rozpoczął cykl dzielnicowych spotkań z mieszkańcami Katowic od wizyty w Miejskim Domu Kultury przy Placu Pod Lipami w dzielnicy Giszowec. Na zaproszenie prezydenta do wzięcia udziału w dyskusji na temat rozwoju dzielnicy odpowiedziało aż ok. 250 mieszkańców. Na sali obecni byli również przedstawiciele komórek urzędu i jednostek miejskich, służby mundurowe, a także radni Jednostki Pomocniczej nr 17 oraz radni Rady Miasta Katowice.


W pierwszej kolejności prezydent omówił najważniejsze inwestycje o charakterze ogólnomiejskim oraz wydarzenia sportowe i kulturalne, które wyróżniają nasze miasto na arenie międzynarodowym. Prezydent nawiązał również do swojej „umowy z mieszkańcami" i przedstawił m.in. kwestie związane z budową miejskich basenów oraz nowymi rozwiązaniami komunikacyjnymi na południu miasta. Ponadto prezydent omówił wnioski zrealizowane w dzielnicy w ramach budżetu obywatelskiego. Na koniec swojego wystąpienia prezydent wskazał najważniejsze działania jakie miały miejsce w ostatnim czasie w dzielnicy, a także te które zostały przewidziane do realizacji w latach kolejnych.


W drugiej części spotkania głos zabrali mieszkańcy. Pytania jakie pojawiały się na sali dotyczyły przede wszystkim spraw lokalnych. Mieszkańcy wskazywali miejsca, które wymagają zagospodarowania w szczególności związanej z wymianą oświetlenia, remontem dróg i chodników oraz budową nowych miejsc postojowych w rejonie ul. Kolistej. Padały również pytania o przyszłość szpitala miejskiego. Jednakże w największym stopniu dyskusja została zdominowana przez sprawę wykupu nieruchomości na tzw "starym Giszowcu".


Prezentacja
Protokół


7 grudnia 2016

Osiedle Witosa

IMG_1118 (2).JPG7 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 na Osiedlu Witosa odbyło się 16. spotkanie Prezydenta Miasta Katowice z mieszkańcami. W spotkaniu wzięło udział około 60 mieszkańców oraz Radni Rady Miasta Katowice, kierownicy komórek organizacyjnych urzędu i jednostek miejskich.

Tradycyjnie w pierwszej części spotkania głos zabrał Prezydent, przedstawiając zgromadzonym uczestnikom najważniejsze zakończone inwestycje w mieście oraz wydarzenia kulturalne i sportowe, które budują markę miasta i są rozpoznawalne na arenie międzynarodowej. Prezydent nawiązał również do swojej „umowy z mieszkańcami" i omówił m.in. kwestie związane z budową trzech basenów oraz zadania przeznaczone do realizacji w ramach trzech edycji budżetu obywatelskiego.

W drugiej części spotkania głos zabrali mieszkańcy, podnosząc problemy dzielnicowe. Dyskutowano m.in. o stanie własnościowym i wykorzystaniu terenu po byłej kolejce piaskowej, zgłaszano miejsca gdzie istnieje potrzeba montażu dodatkowego oświetlenia, wskazano konieczność modernizacji schodów na ul. Dulęby pod kątem likwidacji barier architektonicznych. Ponadto rozmawiano o problemach z parkowaniem na Osiedlu, dostępności infrastruktury sportowej, w tym basenu dla seniorów, jak również o trudnościach z dojazdem transportem publicznym do centrum miasta.

Jak zawsze po spotkaniu mieszkańcy mieli możliwość składania indywidualnych wniosków na stanowisku obsługiwanym przez pracowników Urzędu.

prezentacja
protokół


7 listopada 2016

Załęże

Zaleze 1.JPG7 listopada odbyło się kolejne spotkanie Prezydent Miasta Katowice z mieszkańcami tym razem Załęża. Spotkanie miało miejsce w Szkole Podstawowej nr 20 przy ul. Zarębskiego 2. Na zaproszenie odpowiedziało około 150 mieszkańców, zainteresowanych sprawami dzielnicy. W pierwszej części spotkania prezydent Marcin Krupa zapoznał mieszkańców z działaniami podejmowanymi w mieście na przestrzeni ostatniego roku oraz najbliższymi planami, również związanymi bezpośrednio z Załężem. Następnie głos zabrali sami mieszkańcy, wskazując na problemy dzielnicy. Wśród poruszanych spraw znalazła sie sprawa przeniesienia poradni rodzinnej działającej przy Domu Aniołów Stróżów, bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ulicy Gliwickiej i Zarębskiego czy też brak oświetlenie ulicy Pośpiecha na odcinku od ulicy Janasa do cmentarza. Wiele czasu mieszkańcy poświęcili na dyskusje na temat Budżetu Obywatelskiego i projektu, który został wybrany przez mieszkańców do realizacji na terenie Załęża w tegorocznej edycji. Po spotkaniu mieszkańcy mogli indywidualnie porozmawiać z prezydentem lub złożyć pisemny wniosek na stanowisku obsługiwanym przez pracowników urzędu.


Protokół
Prezentacja


28 października 2016

Wełnowiec
i JózefowiecKolejna dzielnicowa wizyta Prezydenta Miasta miała miejsce w Szkole Podstawowej nr 17, przy ul. Dekerta 1. Na zaproszenie odpowiedziało ponad 100 mieszkańców. Po tradycyjnym wystąpieniu Prezydenta głos zabrali uczestnicy spotkania. W dużej mierze dyskusja toczyła się wokół kwestii uregulowania stanu własnościowego budynków mieszkalnych oraz gruntów na terenie dzielnicy. Mieszkańcy wskazywali również na potrzebę przyjęcia rozwiązań komunikacyjnych i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszego. Ze strony uczestników spotkania padła również propozycja zlokalizowania na terenie jednostki dziennego domu opieki nad starszymi osobami. Pojawiły się także pytania o zagospodarowanie skweru Fojkisa.

Prezentacja

Protokół


5 października 2016

Osiedle Paderewskiego i Muchowiec


1 Paderewskiego.JPG5 października w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 4 przy ulicy Granicznej 46 odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Katowice z mieszkańcami Osiedla Paderewskiego i Muchowca. Z zaproszenia prezydenta skorzystało ok. 80 osób, zainteresowanych sprawami miasta i swojego najbliższego otoczenia.
Na wstępie prezydent omówił najważniejsze inwestycje o charakterze ogólnomiejskim oraz wydarzenia sportowe i kulturalne, które wyróżniają nasze miasto. Prezydent nawiązał do swojej „umowy z mieszkańcami” i przedstawił m.in. kwestie związane z budową miejskich basenów, nowymi rozwiązaniami komunikacyjnymi na południu miasta czy wprowadzeniem strefy tempo 30 w centrum Katowic. Następnie zaprezentował realizowane w dzielnicy zadania, związane z trzema edycjami budżetu obywatelskiego, jak również wynikające z bieżącego wykonania budżetu miasta.
W drugiej części spotkania głos zabrali sami mieszkańcy, wskazując na problemy dzielnicy oraz dzieląc się swoimi pomysłami na jej rozwój. Wśród najczęściej poruszanych spraw znalazły się m.in. kwestie związane z parkowaniem na osiedlu, pytania o zagospodarowanie Katowickiego Parku Leśnego czy sprawy związane z bezpieczeństwem publicznym w dzielnicy. Mieszkańcy zgłaszali potrzebę zlokalizowania na osiedlu miejskiego domu kultury  czy przestrzeni sportowych dedykowanych dzieciom i młodzieży szkolnej.

Prezentacja
Protokół


8 czerwca 2016

Koszutka


spotkanie prezydenta Koszutka 2016.JPG8 czerwca w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” przy ul. Grażyńskiego 47 odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Katowice z mieszkańcami Koszutki, w którym uczestniczyło około 150 mieszkańców, zainteresowanych sprawami dzielnicy. Na wstępie prezydent Marcin Krupa zapoznał mieszkańców z działaniami podejmowanymi w mieście na przestrzeni ostatniego roku oraz najbliższymi planami, również związanymi bezpośrednio z Koszutką. Następnie głos zabrali sami mieszkańcy, wskazując na problemy dzielnicy. Wśród najczęściej poruszanych spraw znalazł się brak miejsc parkingowych w dzielnicy, hałas generowany przez wentylatory znajdujące się przy Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym czy też zniszczone chodniki i drogi. Po spotkaniu mieszkańcy mogli indywidualnie porozmawiać z prezydentem lub złożyć pisemny wniosek na stanowisku obsługiwanym przez pracowników urzędu.

Prezentacja

Protokół


30 maja 2016

Osiedle Tysiąclecia


Tysiaclecie spotkanie prezydenta.JPG30 maja w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” przy ul. Zawiszy Czarnego 8 odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Katowice z mieszkańcami Osiedla Tysiąclecia. Z zaproszenia prezydenta skorzystało ponad 200 osób, zainteresowanych sprawami osiedla. Na wstępie prezydent Marcin Krupa zapoznał mieszkańców z działaniami podejmowanymi w mieście na przestrzeni ostatniego roku oraz najbliższymi planami, również związanymi bezpośrednio z Osiedlem Tysiąclecia. Następnie głos zabrali sami mieszkańcy, wskazując na problemy dzielnicy. Wśród najczęściej poruszanych spraw znalazło się zagospodarowanie terenów miejskich, remonty ciągów pieszych oraz dróg, brak miejsc parkingowych w dzielnicy, czy hałas generowany przez DTŚ i Park Śląski. Po spotkaniu mieszkańcy mogli indywidualnie porozmawiać z prezydentem lub złożyć pisemny wniosek na stanowisku obsługiwanym przez pracowników urzędu.

Prezentacja

Protokół


11 kwietnia 2016
Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia


Zdjęcie ze spotkaniaKolejna dzielnicowa wizyta Prezydenta Miasta miała miejsce w Zespole Szklół Zawodowych Specjalnych nr 6 przy ul. Rolnej 22. Na zaproszenie odpowiedziało około​ 170 mieszkańców. Po tradycyjnym wystąpieniu Prezydenta głos zabrali uczestnicy spotkania. Dyskutowano przede wszystkim nad rozwiązaniami komunikacyjnymi dla dzielnicy i bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz pieszego. Oprócz zgłoszeń dotyczących potrzeby wykonania remontów ulic czy chodników, pojawiły się także kwestie dotyczące potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Zarówno w trakcie spotkania, jak i bezpośrednio po jego zakończeniu, mieszkańcy mieli okazję do zgoszenia wniosków przy stanowisku obsługiwanym przez pracowników urzędu.

7 marca 2016
Dąbrówka Mała

20160209_171302.jpg

Kolejne już 9 dzielnicowe spotkanie Prezydenta Miasta odbyło się w Zespo​​le Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Grzegorzka 4. Do wspólnej dyskusji zaproszono mieszkańców Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała. Poza mieszkańcami w spotkaniu brali udział radni Rady Miasta Katowice, radni Jednostki Pomocniczej nr 14, przedstawiciele komórek Urzędu Miasta i jednostek miejskich oraz służby mundurowe.Spotkanie rozpoczął prezydent prezentując mieszkańcom najistotniejsze inwestycje zrealizowane w przestrzeni miasta o charakterze ogólnomiejskim oraz wydarzenia sportowe i kulturalne, które wyróżniają Katowice na arenie międzynarodowej. Prezydent nawiązał również do swojej „umowy z mieszkańcami” i pokrótce zaprezentował m.in. kwestie związane z budową basenów, przyjętymi rozwiązaniami komunikacyjnymi na południu miasta oraz wprowadzeniem strefy tempo 30 w centrum Katowic. Ponadto zostały omówione priorytety regionalne miasta oraz wnioski realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego I i II edycji. Ostatnia część wystąpienia obejmowała zaznajomienie mieszkańców z pozycjami budżetu miasta na rok 2016 dot. planowanych wydatków na zadania inwestycyjne w Dąbrówce Małej

Następnie głos zabrali mieszkańcy jednostki pomocniczej, zgłaszając swoje interwencje lub zadając pytania z interesujących ich obszarów. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. kwestia przeznaczenia na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu w rejonie ulic Bohaterów Monte Cassino, Leopolda i Wiertniczej po Aleje Roździeńskiego. Mieszkańcy zwracali również uwagę na zanieczyszczenie dzielnicy i problem z przejazdem kolejowym przy ul. Le Ronda.

Po spotkaniu tradycyjnie mieszkańcy zgłaszali indywidualne wnioski na stanowisku obsługiwanym przez pracowników urzędu.


Protokół ze spotkania
Prezentacja


9 luty 2016
Ligota - Panewniki

20160209_171302.jpg8 spotkanie dzielnicowe Prezydenta Miasta odbyło się w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 23 przy ul. Medyków 27. Do wspólnej dyskusji zaproszono mieszkańców Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota – Panewniki. Oprócz samych mieszkańców w spotkaniu brali czynny udział radni Rady Miasta Katowice, radni Jednostki Pomocniczej nr 6, przedstawiciele komórek Urzędu Miasta i jednostek miejskich oraz służby mundurowe i leśne.


Spotkanie rozpoczął prezydent przedstawiając film ukazujący najważniejsze wydarzenia, jakie odbyły się w roku 2015 w Katowicach, a następnie krótką prezentację, za pomocą której mieszkańcom zostały przybliżone najistotniejsze zrealizowane w przestrzeni miasta inwestycje o charakterze ogólnomiejskim oraz wydarzenia sportowe i kulturalne, które wyróżniają Katowice na arenie międzynarodowej. Prezydent nawiązał również do swojej „umowy z mieszkańcami” i pokrótce zaprezentował m.in. kwestie związane z budową basenów, przyjętymi rozwiązaniami komunikacyjnymi na południu miasta oraz wprowadzeniem strefy tempo 30 w centrum Katowic. Ponadto zostały omówione priorytety regionalne miasta oraz wnioski realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego I i II edycji. Ostatnia część wystąpienia obejmowała zaznajomienie mieszkańców z pozycjami budżetu miasta na rok 2016 dot. planowanych wydatków na zadania inwestycyjne w Ligocie i Panewnikach.

Następnie głos zabrali mieszkańcy jednostki pomocniczej, zgłaszając swoje interwencje lub zadając pytania z interesujących ich obszarów. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. plany miasta odnośnie połączenia Kokocińca z północnymi dzielnicami, problem tąpnięć odczuwalnych w dzielnicach, sprawa podniesienia poczucia bezpieczeństwa i porządku na Placu Miast Partnerskich czy kwestie związane z promocją sportu i rekreacji w dzielnicach.

Po spotkaniu tradycyjnie mieszkańcy zgłaszali indywidualne wnioski na stanowisku obsługiwanym przez pracowników urzędu.19 styczeń​ 2016 
Murcki

 

IMG_1470.JPGW nowym 2016 roku, prezydent Marcin Krupa rozpoczął cykl dzielnicowych spotkań z mieszkańcami Katowic od wizyty w Murckach.  Na zaproszenie prezydenta do wzięcia udziału w dyskusji na temat rozwoju dzielnicy odpowiedziało ok. 130 mieszkańców. Na sali obecni byli również przedstawiciele komórek urzędu i jednostek miejskich, służby mundurowe, a także  radni Jednostki Pomocniczej nr 18 oraz jeden z radnych Rady Miasta Katowice.

W pierwszej kolejności wyemitowano krótki film o Katowicach, przygotowany na 150-lecie urodzin. Następnie prezydent omówił najważniejsze inwestycje o charakterze ogólnomiejskim oraz wydarzenia sportowe i kulturalne, które wyróżniają nasze miasto na arenie międzynarodowym. Prezydent nawiązał również do swojej „umowy z mieszkańcami" i przedstawił m.in. kwestie związane z budową miejskich basenów, nowymi rozwiązaniami komunikacyjnymi na południu miasta oraz wprowadzeniem strefy tempo 30 w centrum Katowic. Ponadto prezydent omówił wnioski realizowane w Murckach  w ramach dwóch edycji budżetu obywatelskiego. Na koniec swojego wystąpienia prezydent wskazał najważniejsze działania jakie miały miejsce w ostatnim czasie w dzielnicy, a także te które zostały przewidziane do realizacji w latach kolejnych.

W drugiej części spotkania głos zabrali mieszkańcy. Pytania jakie pojawiały się na sali dotyczyły przede wszystkim spraw lokalnych. Mieszkańcy wskazywali miejsca, które wymagają uporządkowania, zgłaszali problemy związane z organizacją ruchu, pytali o przyszłość szpitala miejskiego. Poruszano również kwestię zmniejszającej się liczby mieszkańców i wspólnie zastanawiano się nad możliwościami zaradzenia problemom demograficznym. Postulowano m.in. o budowę hali sportowej, realizację inwestycji mieszkaniowych oraz rozszerzenie oferty handlowo – usługowej.

​ 

PROTOKÓŁ

PREZENTACJA
30 listopad 2015
Kostuchna


1.JPGSzósta dzielnicowa wizyta Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy miała miejsce w Miejskim Domu Kultury „Południe” przy ul. T. Boya-Żeleńskiego 83. Na spotkanie zaproszeni zostali mieszkańcy Jednostki Pomocniczej nr 21 Kostuchna. Poza reprezentacją mieszkańców na spotkaniu pojawili się również radni Rady Miasta Katowice, przedstawiciele urzędu miasta, jednostek organizacyjnych oraz służb mundurowych.

Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem prezydenta, w trakcie którego przedstawił on najważniejsze zakończone inwestycje o charakterze ogólnomiejskim oraz wydarzenia kulturalne i sportowe. Następnie prezydent nawiązał do swojej „umowy z mieszkańcami" i omówił m.in. kwestie związane z budową basenów oraz zadania przeznaczone do realizacji w ramach I i II edycji Budżetu Obywatelskiego.

W drugiej części spotkania głos oddano mieszkańcom. Dyskusja zdominowana została przez dwa tematy: budowę łącznika drogowego pomiędzy ul. Bażantów i ul. Szarych Szeregów oraz budowę tramwaju na południe. Pojawiły się również pytania dotyczące remontu osiedlowych dróg.

Jak zawsze po spotkaniu mieszkańcy mieli możliwość składania indywidualnych wniosków na stanowisku obsługiwanym przez pracowników urzędu.PREZENTACJA

PROTOKÓŁ9 listopad 2015

Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka


IMG_0022.JPGNastępne spotkanie Prezydenta Miasta odbyło się w Szkole Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka przy ul. Kukułek 2a. Na spotkanie zaproszeni zostali mieszkańcy Jednostki Pomocniczej nr 5 Brynów - Część Wschodnia - Osiedle Zgrzebnioka. Oprócz reprezentacji mieszkańców w szkole pojawili się również Radni Rady Miasta Katowice oraz przedstawiciele Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych oraz służb mundurowych.


Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem Prezydenta Miasta Marcina Krupy, w trakcie którego przedstawił on najważniejsze zakończone inwestycje o charakterze ogólnomiejskim oraz wydarzenia kulturalne i sportowe, które budują markę miasta i są rozpoznawalne na arenie międzynarodowej. Prezydent nawiązał również do swojej „umowy z mieszkańcami" i omówił m.in. kwestie związane z budową basenów oraz zadania przeznaczone do realizacji w ramach I i II edycji Budżetu Obywatelskiego.

W drugiej części spotkania głos oddano mieszkańcom. Dyskutowano przede wszystkim nad rozwiązaniami komunikacyjnymi dla dzielnicy oraz bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz pieszego. Oprócz zgłoszeń dotyczących potrzeby wykonania remontów ulic czy chodników, pojawiły się także kwestie dotyczące integracji mieszkańców dzielnicy, powołania Rady Jednostki Pomocniczej nr 5 oraz pytania na temat planów Urzędu wobec Katowickiego Parku Leśnego.

Jak zawsze po spotkaniu mieszkańcy mieli możliwość składania indywidualnych wniosków na stanowisku obsługiwanym przez pracowników Urzędu.


PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA28 wrzesień 2015

Szopienice - Burowiec


Szopienice 2a.JPGKolejne, czwarte spotkanie Prezydenta Miasta Marcina Krupy z cyklu „Katowice – czas na dzielnice” odbyło się tym razem na terenie Jednostki Pomocniczej Szopienice - Burowiec, w VI LO im. J. Długosza, przy ul. Lwowskiej 2.


Na zaproszenie odpowiedziało ponad 120 mieszkańców. Tradycyjnie, na spotkaniu obecni byli również Radni Rady Miasta Katowice, przedstawiciele komórek Urzędu Miasta i jednostek miejskich oraz służby mundurowe. Spotkanie rozpoczęło się krótką prezentacją, która obejmowała informacje o najważniejszych inwestycjach w mieście. Następnie Prezydent nawiązał do swojej „umowy z mieszkańcami" i omówił m.in. kwestie związane z budową pływalni, rozwiązaniami komunikacyjnymi na południu miasta oraz wprowadzeniem strefy tempo 30 w centrum Katowic. Ponadto Prezydent omówił wnioski realizowane w jednostce pomocniczej w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W drugiej części spotkania głos zabrali mieszkańcy. Poruszono między innymi kwestię zasadności zmiany organizacji ruchu na ulicy Obrońców Westerplatte, polegającej na zamknięciu centralnego fragmentu dla ruchu kołowego. Mieszkańcy wskazywali miejsca wymagające rewitalizacji bądź uporządkowania, nade wszystko jednak zgłaszali problemy związane z brakiem bezpieczeństwa. W dużej mierze dyskusja toczyła się nad sposobami zmiany wizerunku jednostki pomocniczej, poprawą warunków życia samych mieszkańców oraz podejmowaniem działań na rzecz zwiększenia  poczucia bezpieczeństwa.

W trakcie spotkania czynne było stanowisko do zgłaszania indywidualnych pisemnych wniosków do Urzędu. Dla uczestników spotkania przygotowano również materiał informacyjny zawierający dane dot. inwestycji zaplanowanych na rok 2015 oraz budżetu obywatelskiego.  


PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA
15 wrzesień 2015
Dąb

IMG_0732.JPGTrzecie z cyklu dzielnicowych spotkań Prezydenta Miasta Marcina Krupy z mieszkańcami Katowic odbyło się w dzielnicy Dąb, w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury „Koszutka" Filia „Dąb" przy ul. Krzyżowej 1. Na zaproszenie Prezydenta do wzięcia udziału w dyskusji na temat rozwoju dzielnicy odpowiedziało ponad 150 osób uczestniczących w spotkaniu. Oprócz mieszkańców Dębu na sali pojawili się Radni Rady Miasta Katowice, przedstawiciele komórek Urzędu Miasta i jednostek miejskich oraz służby mundurowe.

Spotkanie rozpoczęło się krótką prezentacją, omawiającą w pierwszej części najważniejsze zrealizowane inwestycje o charakterze ogólnomiejskim oraz wydarzenia sportowe i kulturalne, które wyróżniają nasze miasto na arenie międzynarodowej. Następnie Prezydent nawiązał do swojej „umowy z mieszkańcami" i omówił m.in. kwestie związane z budową basenu w mieście, rozwiązaniami komunikacyjnymi na południu miasta oraz wprowadzeniem strefy tempo 30 w centrum Katowic. Ponadto Prezydent omówił wnioski realizowane w dzielnicy Dąb w ramach Budżetu Obywatelskiego I edycji oraz zgłoszone do trwającej II edycji tego procesu. W drugiej części wystąpienia Prezydent wskazał najważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie w dzielnicy, a następnie oddał głos mieszkańcom.

Pytania jakie pojawiały się na sali dotyczyły przede wszystkim spraw lokalnych. Mieszkańcy wskazywali miejsca wymagające rewitalizacji bądź uporządkowania, zgłaszali problemy związane z wykupem mieszkań, naprawą zniszczonych chodników oraz brakiem miejsc parkingowych.

W trakcie spotkania czynne było stanowisko do zgłaszania indywidualnych pisemnych wniosków do Urzędu. Dla uczestników spotkania przygotowano również materiał informacyjny zawierający dane dot. inwestycji zaplanowanych na rok 2015 oraz budżetu obywatelskiego.  


PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA6 lipiec 2015

Zawodzie


2.JPG


Drugie z cyklu dzielnicowych spotkań Prezydenta Miasta Marcina Krupy z mieszkańcami Katowic odbyło się w dzielnicy Zawodzie, w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie" przy ul. Marcinkowskiego 13. Frekwencja – podobnie jak przy pierwszym spotkaniu – była wysoka. Na sali było obecnych ponad 100 mieszkańców. W spotkaniu uczestniczyli również Radni Rady Miasta Katowice, reprezentanci komórek Urzędu Miasta i jednostek miejskich, służby mundurowe i przedstawiciele KZK GOP oraz Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Na wstępie Prezydent Miasta podziękował wszystkim zgromadzonym na sali mieszkańcom za przyjęcie zaproszenia do wspólnej dyskusji. Pogratulował również zainicjowania działań zmierzających do powołania Rady Jednostki Pomocniczej w dzielnicy. Następnie Prezydent omówił najważniejsze inwestycje o charakterze ogólnomiejskim oraz wydarzenia sportowe i kulturalne, których realizacja przyczynia się do rozwoju miasta i zwiększenia jego znaczenia na arenie międzynarodowej. Następnie Prezydent nawiązał do swojej „umowy z mieszkańcami" i omówił m.in. kwestie związane z budową basenów, rozwiązaniami komunikacyjnymi na południu miasta oraz wprowadzeniem strefy tempo 30 w centrum Katowic. Ponadto Prezydent pokrótce omówił zadanie przeznaczone do realizacji w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego oraz wnioski zgłoszone do II edycji tego procesu. W ostatniej części wystąpienia Prezydent odniósł się do zadań zrealizowanych w dzielnicy – tj. kompleksowego remontu ulicy 1- go Maja  – jak i planów budowy Węzła Przesiadkowego, po czym oddał głos mieszkańcom.

Pytania jakie pojawiały się ze strony mieszkańców dotyczyły w głównej mierze spraw dzielnicowych. Mieszkańców interesowały szczegóły dot. modernizacji ulicy 1-go Maja oraz plany połączenia Szkoły Podstawowej nr 31 z Miejskim Przedszkolem nr 19. Uczestnicy spotkania wnioskowali również o przywrócenie pierwotnej trasy autobusu linii 12. Ponadto mieszkańcy zgłaszali problemy związane z  niewystarczającą liczbą miejsc parkingowych oraz notorycznie zalewanym przejściem podziemnym do stacji PKP. Wskazywano również na konieczność uporządkowania rzeki Rawy.

Tym razem, podobnie jak w Bogucicach, również czynne były dwa stoiska Urzędu: informacyjne dot. budżetu obywatelskiego oraz stanowisko do zgłaszania indywidualnych pisemnych wniosków do Urzędu. Dla uczestników spotkania przygotowano również materiał informacyjny obejmujący dane dot. inwestycji zaplanowanych na rok 2015, wykaz wniosków zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego oraz sprawozdanie ze stanu realizacji wniosków zgłoszonych przez mieszkańców podczas zeszłorocznego spotkania z ówczesnym Prezydentem Piotrem Uszokiem.  


PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA29 czerwiec 2015
Bogucice

bgc 4.JPG

Pierwsze z cyklu dzielnicowych spotkań Prezydenta Miasta Marcina Krupy z mieszkańcami Katowic odbyło się w Bogucicach, w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” przy ul. Markiefki 44a. Na zaproszenie Prezydenta do wzięcia udziału w dyskusji na temat rozwoju dzielnicy odpowiedziało ponad sto osób uczestniczących w spotkaniu. Oprócz mieszkańców Bogucic na sali pojawili się Radni Rady Miasta Katowice, Radni Jednostki Pomocniczej nr 13, Proboszcz Parafii św. Szczepana, przedstawiciele komórek Urzędu Miasta i jednostek miejskich oraz służby mundurowe.

Spotkanie rozpoczęło się krótką prezentacją, omawiającą w pierwszej części najważniejsze zrealizowane inwestycje o charakterze ogólnomiejskim oraz wydarzenia sportowe i kulturalne, które wyróżniają nasze miasto na arenie międzynarodowej. Następnie Prezydent nawiązał do swojej „umowy z mieszkańcami” i omówił m.in. kwestie związane z budową basenu w dzielnicy Bogucice, rozwiązaniami komunikacyjnymi na południu miasta oraz wprowadzeniem strefy tempo 30 w centrum Katowic. Ponadto Prezydent omówił wnioski realizowane w Bogucicach w ramach Budżetu Obywatelskiego I edycji oraz zgłoszone do trwającej II edycji tego procesu. W drugiej części wystąpienia Prezydent wskazał najważniejsze wydarzenia jakie miały miejsce w ostatnim czasie w dzielnicy, a następnie oddał głos mieszkańcom.

Pytania jakie pojawiały się na sali dotyczyły przede wszystkim spraw lokalnych. Mieszkańcy wskazywali miejsca, które wymagają rewitalizacji bądź uporządkowania, zgłaszali problemy związane z organizacją ruchu, pytali o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy czy plany miasta w obszarze inwestycji drogowych. Poruszono również sprawę rewitalizacji Parku Boguckiego, pytano o możliwość instalacji monitoringu czy otwarcia komisariatu Policji w dzielnicy.

W trakcie spotkania czynne były dwa stoiska Urzędu: informacyjne dot. budżetu obywatelskiego oraz stanowisko do zgłaszania indywidualnych pisemnych wniosków do Urzędu. Dla uczestników spotkania przygotowano również materiał informacyjny zawierający dane dot. inwestycji zaplanowanych na rok 2015 oraz budżetu obywatelskiego.  


PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA27 maja 2014r.

Prezydent Miasta Katowice spotkał się z mieszkańcami dzielnicy Ligota i Panewniki. Spotkanie odbyło się w Domu Parafialnym przy kościele św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP o godz. 17.00. Inicjatorem spotkania była radna Rady Miasta Katowice p. Stanisława Wermińska oraz Rada Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota – Panewniki.

Spotkanie rozpoczęła Radna Rady Miasta witając zgromadzonych gości i mieszkańców, po czym dokonała prezentacji nowej Rady Jednostki Pomocniczej nr 6. Następnie głos zabrał Prezydent Miasta, przedstawiając plan spotkania. Na wstępie Prezydent przy pomocy multimedialnej prezentacji przedstawił mieszkańcom zrealizowane inwestycje i zamierzenia, jakie w ostatnich latach wykonano w Ligocie i Panewnikach. W następnej kolejności omówiono te inwestycje, które w najbliższej przyszłości będą realizowane. Mieszkańców zapoznano z harmonogramem prac związanych z uporządkowaniem gospodarki ściekowej w dzielnicach oraz ze stopniem zaawansowania prac związanych z przebudową Śródmieścia.
W drugiej części spotkania głos oddano samym mieszkańcom, którzy mieli możliwość zadawania pytań skierowanych bezpośrednio do Prezydenta lub do przedstawicieli poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek miejskich i służb porządkowych. Wśród tematów, które najczęściej podnosili mieszkańcy były sprawy związane z modernizacją kanalizacji w dzielnicach, interwencje porządkowe kierowane do służb miejskich oraz problem silnych wstrząsów, będących skutkiem działalności górniczej.
Mieszkańcy mieli możliwość - w trakcie i po zakończeniu spotkania - składania indywidualnych wniosków do Urzędu Miasta Katowice. Jednocześnie pracownicy Biura Prasowego zapoznawali chętnych z zasadami Budżetu Obywatelskiego Katowice 2015.

IMG_0099.JPG


12 maja 2014

W dniu 12 maja 2014 r. o godzinie 17.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” przy ul. Zawiszy Czarnego 8, miało miejsce spotkanie Prezydenta Miasta z mieszkańcami Osiedla Tysiąclecia. Inicjatorem wydarzenia była Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast”
Na wstępie Prezydent zdał relację z inwestycji lokalnych, jakie zostały wykonane w ostatnich latach na Osiedlu, a także przedstawił informacje o stanie realizacji najważniejszych inwestycji miejskich, m.in. Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz nowej siedziby NOSPR. Po prezentacji mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań Prezydentowi, a także przedstawiania własnych pomysłów dotyczących polepszenia warunków życia w ich dzielnicy.
Poruszone zostały min. kwestie bezpieczeństwa na Osiedlu czy dostępności dla mieszkańców basenu znajdującego się przy Zespole Szkół Plastycznych.
Mieszkańcy wnioskowali o uporządkowanie niezagospodarowanych terenów zielony znajdujących się na Osiedlu. Pojawił się również problem braku miejsc parkingowych oraz budowy nowych i remontu istniejących dróg dojazdowych na Osiedlu.
W spotkaniu uczestniczyło około 300 osób. Część mieszkańców skorzystała z możliwości składania indywidualnych wniosków, które zostaną skierowane do odpowiednich komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice w celu rozpatrzenia i podjęcia ewentualnych działań.


IMG_0020.JPG 8 kwietnia 2014

We wtorek 8 kwietnia 2014 r. w Miejskim Domu Kultury "Bogucice - Zawodzie" przy ul. Marcinkowskiego 13 odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Katowice z mieszkańcami dzielnicy Zawodzie. Inicjatorem zebrania była Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, przedstawiciel spółdzielni był zarazem moderującym to spotkanie. Zgromadzeni mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z prezentacją przedstawioną przez Prezydenta Miasta, opisującą bieżące inwestycje realizowane w Katowicach oraz w samej dzielnicy. Prezydent nawiązał w niej również do wniosków mieszkańców Zawodzia składanych w latach wcześniejszych i zreferował stan ich realizacji. Następnie głos oddano uczestnikom spotkania, którzy zadawali pytania w interesujących ich obszarach. Przede wszystkim duży zainteresowaniem zgromadzonych cieszyła się przebudowa centrum Katowic. Pytano również o rozwój infrastruktury drogowej w dzielnicy, m.in. o przebudowę ulicy 1 Maja oraz o jej połączenie z ul. Łączną. Dyskutowano o komunikacji publicznej, a zwłaszcza o połączeniu tramwajowym Zawodzia w kierunku Siemianowic. Zgłoszono konieczność uporządkowania dostępnych terenów zielonych w dzielnicy oraz problem z parkowaniem na chodnikach, zwłaszcza na ul. Marcinkowskiego i Monte Cassino. W trakcie i po zebraniu, chętne osoby mogły skorzystać z możliwości złożenia wniosku do protokołu pracownikom Urzędu. W spotkaniu wzięło udział ok 120 osób.


IMG_0008.JPG 


20 marca 2014


W dniu 20 marca 2014 r. o godzinie 17:00 w auli Gimnazjum nr 10, przy ul. Słowiańskiej 1, miało miejsce spotkanie Prezydenta Miasta Katowic z mieszkańcami dzielnicy Bogucice. Inicjatorami wydarzenia byli mieszkańcy skupieni wokół Inicjatywy Osiedle Kukuczki, członkowie Związku Górnośląskiego – koła Bogucice oraz władze Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Na wstępie Prezydent zdał relację z inwestycji lokalnych, jakie zostały wykonane w ostatnich latach w Bogucicach, a także przedstawił informacje o stanie realizacji najważniejszych inwestycji miejskich, m.in. Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz nowej siedziby NOSPR – znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie dzielnicy.
Po prezentacji mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań Prezydentowi, a także przedstawiania własnych pomysłów dotyczących polepszenia warunków życia w ich dzielnicy. Najczęściej poruszanym problem był brak miejsc parkingowych. Mieszkańcy Osiedla Kukuczki zwrócili się z wnioskiem o wykonanie parkingu na terenie miejskim, zlokalizowanym przy ul. Lubuskiej i Kurpiowskiej.
Mieszkańcy postulowali również o wymianę nawierzchni ulic i chodników, w tym o remont ul. Katowickiej, rewitalizację Parku Boguckiego, budowę placu zabaw i boiska przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4. Kilkakrotnie pojawiły się pytania dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego na terenie należącym do KSM.
W spotkaniu uczestniczyło około 100 osób. Część mieszkańców skorzystała z możliwości składania indywidualnych wniosków, które zostaną skierowane do odpowiednich komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice w celu rozpatrzenia i podjęcia ewentualnych działań.22 kwietnia 2013

22 kwietnia 2013 r. miało miejsce kolejne spotkanie Prezydenta Miasta Katowice, tym razem z mieszkańcami osiedla Witosa. Zebranie odbyło się w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7, przy ul. Witosa 23. W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Rady Jednostki Pomocniczej uczestniczyło około 100 osób.
W pierwszym punkcie spotkania Prezydent Piotr Uszok zaznajomił obecnych z głównymi miejskimi inwestycjami, mającymi wpływ na przestrzeń ścisłego centrum miasta. Wszyscy chętni mieli również możliwość zapoznania się z informacjami dot. inwestycji zrealizowanych na terenie Osiedla oraz tymi, których realizacja przewidziana jest w najbliższym czasie.
W kolejnym punkcie spotkania głos oddano samym mieszkańcom, którzy kierowali swoje pytania bezpośrednio do Prezydenta lub przedstawicieli poszczególnych komórek i jednostek Urzędu Miasta Katowice. Mieszkańcy szczególnie wiele uwagi poświęcili obszarowi, który należy do Katowickiego Holdingu Węglowego. Zebrani zgłaszali również swoje propozycje odnośnie terenu po zlikwidowanej kolei piaskowej, wskazując na możliwość poprowadzenia w tym rejonie ścieżki rowerowej. Poruszone na spotkaniu zostały także problemy z obsługą linii autobusowej nr 51. Mieszkańcy zwracali również uwagę na awarię oświetlenia pod wiaduktem, przy ul. Wiśniowej. Ponadto zgłoszono zapotrzebowanie na udostępnienie mieszkańcom szkolnej pływalni w sezonie wakacyjnym.
Już tradycyjnie wszyscy chętni po spotkaniu mogli skorzystać z możliwości złożenia wniosku indywidualnego pracownikom Urzędu.

029.JPG 


10 kwietnia 2013

10 kwietnia 2013 r. miało miejsce spotkanie Prezydenta Miasta Katowice z mieszkańcami dzielnicy Janów- Nikiszowiec. Zebranie odbyło się w salce domu parafialnego parafii św. Anny w Nikiszowcu, która zgromadziła około 120 osób.
Pierwszym punktem spotkania było przekazanie listu przez przedstawicieli młodzieży z Nikiszowca na ręce Prezydenta Miasta z prośbą o pomoc w znalezieniu lokalu dla klubu młodzieżowego, któremu patronuje prof. Zimbardo.
Następnie Prezydent Miasta za pomocą prezentacji multimedialnej zapoznał mieszkańców z aktualnym stanem inwestycji w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem centrum Katowic oraz z już zakończonymi inwestycjami w dzielnicy. Zostały też omówione zadania, które będą realizowane w najbliższej przyszłości w dzielnicy, na które są zabezpieczone środki finansowe.
W kolejnym punkcie spotkania głos oddano samym mieszkańcom, którzy kierowali swoje pytania bezpośrednio do Prezydenta lub przedstawicieli poszczególnych komórek i jednostek Urzędu Miasta Katowice. Najwięcej osób było zainteresowanych kwestią dobrego skomunikowania Janowa i Nikiszowca transportem publicznym oraz postępem prac robót kanalizacyjnych w dzielnicy. Mieszkańcy wskazywali również miejsca, które wymagają interwencyjnych działań służb miejskich.
Już tradycyjnie wszyscy chętni po spotkaniu mogli skorzystać z możliwości złożenia wniosku indywidualnego pracownikom Urzędu.

DSC_0004.JPG 


5 listopada 2012

5 listopada 2012 roku w sali gimnastycznej VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Długosza odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Katowice oraz Senatora RP Kazimierza Kutza z mieszkańcami Szopienic. Spotkanie zorganizowano celem omówienia koncepcji powstania przy ulicy Wiosny Ludów 5 galerii poświęconej Hilaremu Krzysztofiakowi, malarzowi, grafikowi i scenografowi w jednej osobie, pochodzącemu z Szopienic. Pomysłodawcą tego projektu jest Senator Kazimierz Kutz, który przyjaźnił się z artystą i nawiązał kontakt z wdową p. Krystyną Hilary, która zadeklarowała przekazanie na rzecz galerii 120 prac męża. Idea spotkała się w dzielnicy ze zróżnicowanym odbiorem. Do Urzędu Miasta Katowice wpłynęły protesty części Mieszkańców dzielnicy przeciw realizacji tej inicjatywy, w związku z tym zostało zorganizowane spotkanie wszystkich zainteresowanych stron. Senator Kazimierz Kutz raz jeszcze przybliżył zgromadzonym postać Hilarego Krzysztofiaka oraz przedstawił swoją wizję zaadaptowania budynku, który nie miałby być jedynie galerią, ale żywym miejscem spotkań, należącym do Mieszkańców dzielnicy. Swoje poparcie dla pomysłu wyraziła Rada Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice – Burowiec , zaznaczając, że nowa przestrzeń powinna być przekształcona w centrum kultury. W tą samą stronę podążały pomysły Stowarzyszenia dla Szopienic, MDK Szopienice - Giszowiec oraz wielu Mieszkańców, przychylnych tej inicjatywie. Wśród oponentów duży niepokój budziła przede wszystkim sprawa przesiedlenia użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych z budynku Wiosny Ludów 5. Wszyscy chętni mieli możliwość wyrażenia na forum swojego zdania oraz zadania pytania panu Senatorowi lub Prezydentowi Miasta. W spotkaniu uczestniczyło około 120 mieszkańców Szopienic.

IMG_0134(1).jpg 

IMG_0150.JPG 


18 września 2012

18 września br. miało miejsce kolejne spotkanie z Mieszkańcami Miasta, zasięgiem obejmujące dzielnice Piotrowice i Ochojec. Spotkanie odbyło się w V Liceum Ogólnokształcącym z inicjatywy Radnej Rady Miasta Katowice Pani Stanisławy Wermińskiej.
Podczas multimedialnej prezentacji, którą przedstawił Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok Mieszkańcy mieli okazję zaznajomić się aktualnym stanem realizacji inwestycji na terenie dzielnic oraz najważniejszymi zmianami, jakie w najbliższej przyszłości będą miały miejsce w centrum Miasta. Następnie Mieszkańcy mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami Urzędu i zadawania pytań w sprawach szczególnie dla nich istotnych. W kręgu zainteresowania wielu osób znalazła się kwestia modernizowanej kanalizacji w dzielnicach oraz temat zagospodarowania doliny Ślepiotki wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa na tym obszarze. Podniesiono również problemy komunikacyjne związane z dojazdem do Piotrowic z centrum Katowic.
W spotkaniu uczestniczyło około 150 osób, część Mieszkańców skorzystała z możliwości składania indywidualnych wniosków, które zostaną przekazane celem opracowania właściwym komórkom Urzędu.

IMG_0105.JPG 


17 września 2012

17 września br. odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Katowice z Mieszkańcami dzielnicy Ligota-Panewniki. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 9 z inicjatywy Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 i zgromadziło około 150 osób zainteresowanych przyszłością dzielnicy.
Wszyscy chętni mieli możliwość zapoznania się z prezentacją Prezydenta Miasta, przedstawiającą inwestycje zrealizowane w dzielnicy oraz te, które są w fazie projektowej.
Prezydent Piotr Uszok zaznajomił obecnych z głównymi miejskimi inwestycjami, mającymi wpływ na przestrzeń ścisłego centrum miasta, z którego korzystają wszyscy Mieszkańcy.
W dalszej części spotkania głos należał do samych Mieszkańców, którzy zadawali pytania w kwestiach wrażliwych społecznie. I tak pojawił się temat bezpieczeństwa w dzielnicy w kontekście dzikich zwierząt, kwestie związane z problemem ogrzewania budynków indywidualnych w związku z wypowiedzeniem umów przez dostawcę energii. Pojawiły się również pytania odnośnie prac kanalizacyjnych oraz budowy nowej betoniarni na ulicy Koszykowej. W trakcie spotkania przyjęto do protokołu indywidualne wnioski Mieszkańców, które obecnie są przedmiotem analiz przez poszczególne wydziały Urzędu.

IMG_0056.JPG 


6 marca 2012

Z inicjatywy kilku organizacji w dniu 6 marca 2012 r. odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka z mieszkańcami dzielnicy Bogucice. Związek Górnośląski koło Bogucice, Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz inicjatywa sąsiedzka „Nasze Osiedle Ścigały” postanowiły skierować zaproszenie do Prezydenta Katowic, aby porozmawiać nt. problemów dzielnicy. Spotkanie w Bogucicach miało szczególny charakter z uwagi na prowadzone prace inwestycyjne związane z budową Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego, nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach oraz powstającego dla tego terenu układu komunikacyjnego.

Podczas wizyty Prezydent Piotr Uszok przedstawił stan realizacji wniosków zgłoszonych podczas spotkania z mieszkańcami w dniu 6 września 2010 r. W trakcie prezentacji Prezydent Katowic omówił również inwestycje zrealizowane w Bogucicach w 2011 roku oraz działania zaplanowane na rok 2012. Znaczącą część spotkania Prezydent Katowic Piotr Uszok poświęcił na omówienie inwestycji w Strefie Kultury.

Spośród złożonych wniosków najciekawszym wydaje się inicjatywa budowy na Osiedlu Kukuczki w Bogucicach kolejnego boiska wielofunkcyjnego, którym zarządzać mogłaby Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Prezydent Piotr Uszok zadeklarował, że jeżeli KSM zgodzi się i przejmie zarządzanie obiektem, to Miasto Katowice postara się zarezerwować stosowne środki na budowę boiska.

bogucice-1.JPG 

bogucice-3.JPG 


17 stycznia 2012


W dniu 17 stycznia 2012 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 na Osiedlu Witosa w Katowicach odbyło się spotkanie Prezydenta Katowic Piotra Uszoka z mieszkańcami dzielnicy. Podczas prezentacji Prezydent przedstawił stan realizacji wniosków mieszkańców złożonych podczas poprzedniego spotkania. Prezydent Piotr Uszok zaprezentował również Plan Zadań Społeczno-Gospodarczych dla Osiedla Witosa na rok 2012 uwzględniający m.in. dalszą przebudowę ulicy Rataja (wartość inwestycji 1,2 mln zł), budowę oświetlenia drogowego przy ul. Ścianowej ( wartość inwestycji 35 000 zł) oraz inwestycji przewidzianych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7, poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 1 i miejskich przedszkoli znajdujących się na terenie Osiedla.

Prezentacja uwzględniała również informacje nt. stanu realizacji najważniejszych inwestycji w ścisłym centrum miasta tj. budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego, nowej siedziby NOSPR w Katowicach, Muzeum Śląskiego oraz przebudowy centralnej części miasta pomiędzy Rondem a Rynkiem.

W trakcie dyskusji mieszkańcy zgłosili szereg propozycji oraz wniosków, a jednym z nich była budowa placu zabaw, nad którym opiekę mogłaby sprawować miejscowa Spółdzielnia Mieszkaniowa. Efektem spotkania jest sporządzony protokół oraz ustosunkowanie się do wszystkich złożonych wniosków. W spotkaniu z Prezydentem Katowic uczestniczyło ponad 100 osób.

dsc-2425.JPG 


3 listopada 2011 roku

3 listopada 2011 r. w Miejskim Domu Kultury Bogucice-Zawodzie odbyło się spotkanie Piotra Uszoka, Prezydenta Katowic z mieszkańcami dzielnicy Zawodzie. W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej uczestniczyło ok. 100 osób.

W trakcie spotkania Prezydent Piotr Uszok przedstawił wnioski mieszkańców jakie zostały złożone do UM Katowice oraz stan ich realizacji. Prezydent w trakcie prezentacji przedstawił również informacje nt. aktualnego stanu realizacji największych inwestycji na terenie Katowic tj. nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz Międzynarodowego Centrum Kongresowego.

Mieszkańcy Zawodzia podczas spotkania przedstawili wnioski dotyczące dzielnic, które są na bieżąco rozpatrywane. W sprawach bardziej złożonych poproszono o pozostawienie szczegółowych informacji – w tym celu tradycyjnie już udostępniono specjalne formularze na których można było zgłaszać sprawy do UM Katowice.

zawodzie_20111103.jpg 


28 września 2011 roku


28 września odbyło się spotkanie mieszkańców dzielnicy Wełnowiec/Józefowie z Prezydentem Miasta Katowice Piotrem Uszokiem.
Podczas spotkania Prezydent zaprezentował inwestycje zrealizowane w dzielnicy ostatnich latach oraz zaprezentował najważniejsze plany inwestycyjne miasta. Prezentacja odnosiła się głównie do rzeczy zrealizowanych w przeciągu roku od ostatniego spotkania w tej dzielnicy.
Po prezentacji nastąpiła seria pytań i odpowiedzi, w trakcie której poruszano tematy związane z bieżącymi oczekiwaniami Mieszkańców dzielnicy. Poruszano kwestie parkowania, remotów ulic oraz domu kultury dla tego rejonu.
Spotkanie zorganizowano z inicjatywy oddziału Związku Górnośląskiego w salce probostwa Parafii Józefa Robotnika. W spotkaniu wzięło udział ok. 60 osób.

welnowiec_20110928.jpg 


28 i 29 grudnia 2010 roku


Z okazji minionych Świąt Bożego Narodzenia Prezydent miasta Katowice Piotr Uszok zorganizował spotkania świąteczno-noworoczne w reprezentacyjnych salach Urzędu Stanu Cywilnego przy Placu Wolności.
28 grudnia wśród zaproszonych gości byli członkowie Towarzystwa Przyjaciół Katowic oraz proboszcz katedry Chrystusa Króla ks. Stanisław Puchała. W spotkaniu udział wziął także Zastępca Prezydenta Marcin Krupa.

spotkanie_oplatkowe_USC-2010 (2).JPG 

Dnia następnego Prezydent gościł w Pałacu Goldsteinów przedstawicieli stowarzyszeń i związków kombatanckich. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością m.in. szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Krzysztof Radwan oraz jego poprzednik płk Zbigniew Piątek.

spotkanie_oplatkowe_USC-2010.jpg 

O oprawę artystyczną zadbali Grażyna Żaak (sopran), Adam Żaak (baryton) i Anna Czaicka (fortepian). W swoim programie zaprezentowali najpiękniejsze arie i duety operetkowe, musicalowe oraz kolędy. Po koncercie uczestnicy podzielili się opłatkiem i wysłuchali życzeń Prezydenta na nadchodzący rok.

spotkanie_oplatkowe_USC-2010 (1).JPG 


28 września 2010 roku


We wtorek 28 września 2010 r. w budynku IV LO im Gen. St. Maczka przy ul. Katowickiej 54 odbyło się spotkanie mieszkańców dzielnic Koszutka oraz Bogucice z Prezydentem Miasta Katowice Piotrem Uszokiem.
W trakcie spotkania Prezydent zaprezentował podsumowanie działań inwestycyjnych i remontowych w dzielnicach Koszutka i Bogucice. Zaprezentowano także kluczowe inwestycje realizowane i planowane w Katowicach. Po wystąpieniu Prezydenta nastąpiła seria pytań i odpowiedzi. Sprawy poruszane w trakcie spotkania dotyczyły tematów związanych z planowanym przebiegiem inwestycji drogowej, stanem budynków komunalnych, rzetelności służb porządkowych, remontów podwórek budynków, systemu rozliczania kosztów wywozu śmieci, poruszono także temat koncepcji zabudowy skweru „Rów Wełnowiecki”, własności niektórych terenów w dzielnicy i zasad ich zbywania.
W sprawach o bardziej złożonej strukturze poproszono o pozostawienie informacji w celu szczegółowej analizy. Udostępniono także formularze, na których w konkretnych sprawach można zgłaszać sprawy do Urzędu Miasta

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów IV LO im. Gen. St.Maczka, oraz Stowarzyszenia „Koszutka - Przyjazny Adres”. W spotkaniu wzięło udział ok. 80 osób.

Maczek_28092010.jpg 


14 września 2010 roku

We wtorek 14 września Prezydent Miasta Katowice spotkał się z mieszkańcami osiedla Witosa. Na spotkanie z Prezydentem w nowo wyremontowanej auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 przyszło ok. 110 osób. Organizatorem spotkania była Rada  Jednostki Pomocniczej nr 8 os. Witosa.

Na wstępie Prezydent zaprezentował inwestycje zrealizowane na osiedlu Witosa w latach 2006-2009, przedstawił plan inwestycyjny na rok 2010. Przedstawił także plany najważniejszych inwestycji w mieście m.in. Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Inwestycje te powstaną na terenach po kopalni Katowice.

Po prezentacji Prezydent odpowiadał na pytania przybyłych mieszkańców. Najwięcej pytań dotyczyło m.in. budowy cmentarza i trasy rowerowej numer 103, a także zmian w kursach niektórych autobusów przejeżdżających przez osiedle oraz przejścia nad autostradą A4.

img_5606.jpg 


9 września 2010 roku

We czwartek 9 września odbyło się spotkanie mieszkańców dzielnicy Wełnowiec/Józefowie z Prezydentem Miasta Katowice Piotrem Uszokiem. W trakcie spotkania Prezydent zaprezentował inwestycje zrealizowane w dzielnicy ostatnich latach oraz zaprezentował najważniejsze plany inwestycyjne miasta. Po prezentacji nastąpiła seria pytań i odpowiedzi, w trakcie której poruszano tematy związane z remontami ulic i chodników dzielnicy, podniesienia sprawności służb miejskich. Najwięcej czasu poświęcono sprawie sprzedaży zakładowych budynków mieszkalnych osobom prywatnym co z powodów kompetencyjnych leży poza kompetencjami Prezydenta. 

Spotkanie zorganizowano z inicjatywy oddziału Związku Górnośląskiego w salce probostwa Parafii Józefa Robotnika. W spotkaniu wzięło udział ok. 100 osób

 

6 września 2010 roku

We wtorek 6 września Prezydent Miasta Katowice spotkał się z mieszkańcami dzielnicy Bogucice i osiedla Kukuczki. Na spotkanie z Prezydentem w auli Gimnazjum nr 10 przyszło 140 osób. Organizatorem spotkania była Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa i rada osiedla Kukuczki.


Na wstępie Prezydent zaprezentował inwestycje zrealizowane w dzielnicy w latach 2006-2009, przedstawił plan inwestycyjny na rok 2010 (przede wszystkim planu modernizacji ul. 1-go maja). Przedstawił także plany najważniejszych inwestycji w mieście m.in. Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Inwestycje te powstaną na terenach po kopalni Katowice – w bezpośrednim sąsiedztwie dzielnicy Bogucice.


Po prezentacji Prezydent przez 2 godziny odpowiadał na pytania przybyłych mieszkańców. Najwięcej pytań dotyczyło m.in. organizacji ruchu na ulicach osiedlowych, zasad parkowania oraz budowy nowych parkingów przy ul. Podhalańskiej. Ponadto poruszano temat naprawy oświetlenia przy ul. Bohaterów Monte Cassino oraz przesunięcie przystanku autobusowego przy bogucickim cmentarzu.

img-5404.jpg 


15 czerwca 2010 roku

We wtorek 15 czerwca 2010r. w budynku Gimnazjum nr 7 (ul. Gliwicka 276) odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta z mieszkańcami dzielnicy Załęże –Kolonia Mościckiego.

Podczas spotkania Prezydent zaprezentował realizację najważniejszych inwestycji oraz planów remontowo - inwestycyjnych w dzielnicy. Prezydent odniósł się także do problemów poruszanych podczas wcześniejszego spotkania. W trakcie spotkania odbyła się także dyskusja mieszkańców z Prezydentem w której poruszano tematy bezpieczeństwa w dzielnicy, bieżących problemów mieszkańców oraz planowanych rozwiązań komunikacyjnych.
Podczas spotkania przyjęto szereg wniosków od mieszkańców, które zostaną podane analizie a odpowiedź zostanie udzielona. W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 osób oraz przedstawicieli Urzędu Miasta oraz służb miejskich i państwowych. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Kolonia Mościckiego.

spotkanie_z_mieskzancami_zaleze_15062010.jpg 


10 czerwca 2010 roku

W czwartek 10 czerwca Prezydent Miasta Katowice spotkał się z mieszkańcami dzielnicy Zawodzie. Na spotkanie z Prezydentem w sali Miejskiego Domu Kultury Zawodzie przyszło 120 osób. Organizatorem spotkania była Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Na wstępie Prezydent zaprezentował inwestycje zrealizowane w dzielnicy w latach 2006-2009, przedstawił plan inwestycyjny na rok 2010 (przede wszystkim planu modernizacji ul. 1-go maja) oraz przedstawił najważniejsze inwestycje realizowane w mieście.

Po prezentacji nastąpiła seria pytań mieszkańców. Najwięcej pytań dotyczyło m.in. organizacji ruchu na ulicy przy Bulwarach Rawy IV, monitoringu i bezpieczeństwa w dzielnicy, oraz remontu ulicy Łącznej. Prezydent zaprezentował także plany budowy centrum przesiadkowego w okolicach pętli tramwajowej Zawodzie oraz związanego z tym przemieszczenia śladu ulicy 1-go maja.

IMG_4010.jpg 


9 czerwca 2010 roku

W środę, 9 czerwca 2010 roku o godzinie 18.00 w filii Miejskiego Domu Kultury w Szopienicach odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka z Mieszkańcami dzielnicy. W spotkaniu uczestniczyło ok. 80 osób, w tym przedstawiciele Urzędu Miasta oraz wybranych służb miejskich.
W trakcie spotkania poruszano tematy istotne dla lokalnej społeczności. Na wstępie Pani Anna Porwoł Przewodnicząca Zarządu Rady Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec podsumowała 12 lat działalności rady jednostki. W swoim wystąpieniu zaprezentowała najciekawsze miejsca dzielnicy oraz podsumowała inwestycje, które we ciągu ostatnich lat udało się w Szopienicach zrealizować. Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Piotr Uszok. Zaprezentował on sprawozdanie z realizacji wniosków Mieszkańców złożonych podczas wcześniejszego spotkania w Szopienicach z RJP (22.06.2009r.). Następnie zaprezentował najważniejsze inwestycje realizowane oraz planowane w dzielnicy oraz przedstawił zaawansowanie prac w strategicznych inwestycjach miejskich – przede wszystkim w Strefie Kultury, gdzie mają powstać miejskie inwestycje – Międzynarodowe centrum Kongresowe oraz nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, a także inwestycja Marszałka Województwa – nowa gmach Muzeum Śląskiego.
W drugiej części Prezydent odpowiadał na pytania Mieszkańców.
W trakcie spotkania poruszano m.in. tematykę problemów z siecią kanalizacyjną, ścieżek rowerowych, dzikich wysypisk śmieci oraz pomysł utworzenia w Szopienicach Muzeum Huty Cynku.

Głos zabrał również przedstawiciel młodych mieszkańców dzielnicy, który zaapelował do prezydenta o wybudowanie ogólnodostępnego boiska piłkarskiego.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Radę Jednostki Pomocniczej.

malepop.jpg 


10 lutego 2010r.

10 lutego 2010 roku w filii Miejskiego Domu Kultury w Szopienicach odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka z Mieszkańcami dzielnicy.
W trakcie spotkania poruszano tematy istotne dla lokalnej społeczności. W pierwszej części spotkania Prezydent zaprezentował sprawozdanie z realizacji wniosków Mieszkańców złożonych podczas wcześniejszego spotkania w Szopienicach (22.04.2009r.). Następnie zaprezentował najważniejsze inwestycje realizowane oraz planowane w dzielnicy oraz przedstawił zaawansowanie prac w strategicznych inwestycjach miejskich.
W drugiej części Prezydent odpowiadał na pytania Mieszkańców.
W trakcie spotkania poruszano tematykę bezpieczeństwa, problemów z siecią kanalizacyjną oraz rozwiązaniami komunikacyjnymi.
W spotkaniu uczestniczyło ok. 130 osób, w tym przedstawiciele Urzędu Miasta oraz wybranych służb miejskich.
Spotkanie zostało zorganizowane prze Stowarzyszenie „Dla Szopienic”

15 grudnia 2009 r.

15 grudnia br. w domu parafialnym w Nikiszowcu odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka z Mieszkańcami dzielnicy. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy Stowarzyszenia „Razem dla Nikiszowca”. Spotkanie prowadziła Elżbieta Zacher – Prezes Stowarzyszenia.
W trakcie spotkania Prezydent zaprezentował najważniejsze przedsięwzięcia realizowane obecnie w Nikiszowcu, m.in. modernizację kanalizacji oraz Placu Wyzwolenia, adaptację „Galerii Magiel” na funkcję filii Muzeum Historii Katowic, a także instalację monitoringu w dzielnicy.
W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele Urzędu Miasta oraz instytucji miejskich.
Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów zaprezentował projekty modernizacji pl. Wyzwolenia oraz omówił planowany przebieg remontu.
Ważną częścią spotkania była seria pytań mieszkańców, w której poruszano tematy związane z bezpieczeństwem, układem komunikacyjnym, połączeniami autobusowymi.
W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 mieszkańców dzielnicy.

nikisz_15122009.jpg 


nikiszowiec15122009.pdf


1 grudnia 2009 r.

1 grudnia br. Prezydent Miasta Piotr Uszok spotkał się z mieszkańcami dzielnic Brynów i Stara Ligota.
Głównymi tematami spotkania były problemy sygnalizowane na dyżurach radnych dzielnicy.
Po prezentacji kierunków rozwoju miasta Prezydent Uszok przez niemalże 2 godziny odpowiadał na pytania mieszkańców. Najwięcej pytań mieszkańcy mieli w tematach sieci gazowej i bezpieczeństwa w dzielnicy.
W spotkaniu wzięło udział ok. 120 osób.

spotkanie_ligota.jpg 25 czerwca 2009 r.

25 czerwca 2009 r. odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka z Mieszkańcami dzielnicy Załęże. Spotkanie odbyło się w Auli WSZMiJO przy ul Gliwickiej 120. Spotkanie rozpoczęła prezentacja opisująca inwestycje zrealizowane w dzielnicy w ostatnich latach oraz najważniejsze zadania do realizacji w obrębie całego miasta.

W dalszym ciągu spotkania nastąpiła dyskusja Mieszkańców z Prezydentem. Poruszane zostały tematy związane m.in. z bezpieczeństwem w dzielnicy, programami rewitalizacji realizowanymi w Załężu, sprawą ośrodka dla uchodźców, budową placów zabaw, rozwojem terenów po Hucie Baildon, w tym uruchomieniem wytrawialni.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta (Wydział Polityki Społecznej, Wydział Budynków i Lokali, Inwestycji), Straży Miejskiej, Policji oraz liczni przedstawiciele mediów.

Spotkanie zgromadziło ok. 160 osób.

zaleze_small.jpg 


16 czerwca 2009 roku

We wtorek 16 czerwca Prezydent Miasta Katowice spotkał się z mieszkańcami dzielnicy Zawodzie. Na spotkanie z prezydentem w sali Miejskiego Domu Kultury Zawodzie przyszło ok. 100 osób.
Na wstępie Pan Prezydent zaprezentował inwestycje zrealizowane w dzielnicy w latach 2002-2008, przedstawił plan inwestycyjny na rok 2009 oraz przedstawił najważniejsze inwestycje realizowane w mieście.
Na krótkiej prezentacji nastąpiła seria pytań mieszkańców. Najwięcej pytań dotyczyło ul. Łącznej. W trakcie spotkania Pan Prezydent zaproponował aby udać się na ulicę Łączną i w terenie omówić najważniejsze kwestie związane z jej ewentualną modernizacją. Około 50 mieszkańców towarzyszyło Prezydentowi w wizji lokalnej w dzielnicy. Omówiono m.in. sprawy związane z ul. Łączną, pętlą tramwajową i nieczynną stacją benzynową przy ul. 1 Maja.

DSCF0254.jpg 

DSCF0256.jpg 9 czerwca 2009 roku

9 czerwca 2009, odbyła się debata zorganizowana przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Meritum z udziałem Prezydenta Miasta Piotra Uszoka. Galeria w Rondzie Sztuki wypełniła się do ostatniego miejsca.

Na początek Prezydent podsumował udział Katowic w akcji społecznej Fundacji Batorego "Masz głos, masz wybór". Akcja ma celu "przede wszystkim zwiększenie społecznej świadomości rangi, jaką w codziennym życiu odgrywają decyzje podejmowane na najniższym szczeblu władzy oraz pokazanie mieszkańcom gmin, jak mogą wpływać na sposób działania władz samorządowych." Prezydent rozliczył się z obietnic złożonych na pierwszym spotkaniu z tego cyklu, które odbyło się w czerwcu ubiegłego roku (klimatyzacja w Spodku, boisko przy SP 22, przejście podziemne na Zadolu, plac Jana Pawła II oraz kompleksowa modernizacja ulicy Mariackiej). Na koniec swojego wystąpienia Prezydent podjął dwa kolejne zobowiązania z dziedziny polityki społecznej (mieszkania usamodzielniające dla starszej młodzieży z domów dziecka oraz taksówka dla osób niepełnosprawnych).

Po tym wystąpieniu rozpoczęła się debata na temat "Co zrobić by w Katowicach żyło się lepiej?". W dyskusji wzięli udział zaproszeni goście: dr hab. Marian Mitręgą z Wydziału Nauk Społecznych UŚ, dr Tomasz Nawrocki, mgr Grzegorz Płonka ze stowarzyszenia społeczno-kulturowego Oferta, oraz Łukasz Brzenczek ze stowarzyszenia Moje Miasto. Debata była podzielona na 4 bloki tematyczne: problem migracji w Katowicach, przestrzeń publiczna Katowic, tożsamość regionalna mieszkańców Katowic oraz edukacja.

Spotkanie zakończyło się serią pytań mieszkańców do Prezydenta. Największym zainteresowaniem zebranych cieszył się temat edukacji w Katowicach.

spotkanie 9.06.jpg 

spotkanie 9.06(1).jpg 


2 czerwca 2009 r.

 2 czerwca 2009 roku odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Katowice z Mieszkańcami zorganizowane w ramach spotkań Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie odbyło się w auli w budynku Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Podczas spotkanie Prezydent przedstawił najważniejsze wyzwania inwestycyjne Katowic oraz cele rozwojowe miasta. Obyła się także krótka dyskusja dotycząca ogólnych tematów związanych z Miastem.
W spotkaniu uczestniczyło ok. 400 osób.

21 maja 2009 r.

21 maja 2009 r. odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Katowic Piotra Uszoka z mieszkańcami dzielnicy Dąb. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy „Stowarzyszenia Miłośników Dębu” Spotkanie odbyło się w sali restauracji „Champion”. W trakcie spotkania prezydent zaprezentował najważniejsze zadania inwestycyjne realizowane w dzielnicy Dąb oraz wyzwania związane z metropolitalną funkcją Katowic.
Podczas spotkania nastąpiła dyskusja, w której poruszano kwestie domu kultury, animacji życia kulturalnego dzielnicy, remontu kościoła i innych tematów związanych z bieżącym funkcjonowaniem dzielnicy.
W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób.

dab_21052009.jpg 


11 maja 2009 r.

11 maja odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Katowice - Piotra Uszoka, z mieszkańcami dzielnicy Nikiszowiec. Spotkanie odbyło się w Domu Parafialnym w Nikiszowcu z inicjatywy Prezydenta Miasta Katowice.
W trakcie spotkania prezydent zaprezentował najważniejsze zadania jakie są oraz będą realizowane w najbliższym czasie w dzielnicy Nikiszowiec. Zaprezentowano informacje dot. remontu kanalizacji w ul. Z.Nałkowskiej, Rymarskiej i Pl. Wyzwolenia, Przebudowy skweru przy placu Wyzwolenia, modernizacji Placu Wyzwolenia, uzyskanego dofinansowania z UE na remont tzw. „Magla” oraz prac remontowych lokalu przeznaczonego na Punkt Informacji Turystycznej w Osiedlu. Prezydent przedstawił także stopień zaawansowania najważniejszych inwestycji w sferze metropolitalnej miasta. W dalszej części spotkania zostały zaprezentowane propozycje modernizacji Placu Wyzwolenie. Prezentacji i omówienia koncepcji dokonał projektant tych rozwiązań. Rozwiązania te zostały poddane publicznej dyskusji podczas spotkania. Zdecydowane głosy zebranych zwracały się ku koncepcji całkowitego wyłączenia ruchu na Placu Wyzwolenia. Podjęto także temat dostępności sklepów, organizacji parkingów, dojazdu do kościoła i innych związanych z planami rozwoju osiedla. Na zakończenie spotkania trzy zaprezentowane projekty zostały poddane symbolicznemu głosowaniu. Za projektem całkowicie wyłączającym ruch na placu opowiedziała się większość zebranych. W spotkaniu uczestniczyło ok 80 osób.

Nikiszowiec_11052009.pdf

nikisz_11052009.JPG 


22 kwietnia 2009 r.


22 kwietnia 2009 roku Prezydent Piotr Uszok spotkał się z mieszkańcami dzielnicy Szopienice. Aula MDK "Szopienice-Giszowiec" wypełniła się po brzegi. Pan Prezydent rozpoczął swoją prezentację od bilansu wydatków inwestycyjnych w dzielnicy w latach 2002-2008 oraz przedstawił planowane realizacje w Szopienicach. Drugą częścią spotkania była prezentacja m.in. planów przebudowy śródmieścia oraz plany modernizacji kanalizacji w całych Katowicach.
Serię pytań od mieszkańców zdominowały pytania o przyszłość przepompowni przy ul. Zamenhoffa oraz wniosek mieszkańców o budowę placu zabaw dla dzieci przy ul. Morawy.

6 kwietnia 2009 r.

6 kwietnia odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Katowice - Piotra Uszoka, z mieszkańcami dzielnicy Panewniki. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Panewnickiej

Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy Prezydenta w odpowiedzi na serię pism od Mieszkańców tej dzielnicy.

Podczas spotkanie prezydent przestawił, z użyciem prezentacji multimedialnej, zaawansowanie najważniejszych projektów inwestycyjnych miasta. Odniósł się także do problemów poruszanych w pismach Mieszkańców Panewnik. Poszczególne tematy referowane były przez Naczelnika Wydziału Budownictwa, Naczelnika Biura Planowania Przestrzennego oraz Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska.

Główne tematy spotkania dotyczyły:

- układu komunikacyjnego dzielnicy i przebiegu zachodniej obwodnicy miasta, koncepcję projektowe w tym zakresie przedstawił pracownik Biura Rozwoju Regionu, które przygotowuje nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Katowic.

- zagrożenia środowiska naturalnego i życia mieszkańców, w szczególności: stacji przekaźnikowych telefonii komórkowych, ochrony i rewitalizacji rzeki Ślepiotki.

Ważnym elementem spotkania było zaprezentowanie zamierzeń Katowickiego Holdingu Węglowego w zakresie eksploatacji górniczej oraz dyskusja na temat zagrożeń z nich wynikających. Przedstawiciele KHW wystąpili prezentując przygotowaną na ten cel prezentację multimedialną.

Na zakończenie spotkania na ręce Prezydenta złożono petycję w sprawach poruszanych podczas spotkania.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 300 osób.

Prezentacja_Panewniki_06042009a.pdf

panewniki.jpg 


2 kwietnia 2009 r.

Samorząd Studentów Uniwersytetu Śląskiego był organizatorem spotkania Prezydenta Miasta Katowice ze studentami i pracownikami UŚl. W auli rektoratu Prezydent Uszok zaprezentował plany inwestycyjne miasta. Szczegółowo omówił planowane inwestycje w kwartale akademickim i pomoc finansową jaką Urząd Miasta wspiera katowickie uczelnie. Największe zainteresowanie uczestników spotkania skupiło się na kwestiach związanych z rewitalizacją kwartału ulic Pawła, Wodna, Górnicza oraz niedrogich mieszkań dla studentów w centrum miasta.

Usl_spotkanie_uszok_02042009.jpg 


26 marca 2009 r.

26 marca w katowickim hotelu Monopol odbyło się Forum Przedsiębiorczości zorganizowane przez Śląski Związek Pracodawców Lewiatan. Prezydent Piotr Uszok był jednym z panelistów forum. Zgromadzonym przedsiębiorcom Prezydent Uszok przedstawił najbliższe plany inwestycyjne w mieście oraz wachlarz pomocy jaka może zostać udzielona przedsiębiorcom podczas prowadzenia swojej działalność. Prezentacja Prezydenta zawierała szczegółowe formy pomocy oferowane przez Urząd Miasta, Powiatowy Urząd Pracy oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Ze szczególnym zainteresowaniem przedsiębiorców spotkały się plany przebudowy kwartału Rondo-Rynek.

16 marca 2009 r.  

16 marca 2009 r.  odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Katowice - Piotra Uszoka z mieszkańcami miasta skupionymi wokół Towarzystwa przyjaciół Katowic.
Spotkanie miało miejsce w siedzibie Muzeum Śląskiego przy ul. Korfantego.
Tematyka spotkania dotyczyła kierunku rozwoju Katowic. W pierwszej części spotkania prezydent omówił, z użyciem prezentacji multimedialnej, główne wyzwania inwestycyjne miasta. Druga część poświęcona była dyskusji, w której poruszono tematykę związaną z bieżącym życiem miasta m.in. remonty ulic w centrum, modernizacja budynków należących do miasta, rozwiązań komunikacyjnych.
W spotkaniu uczestniczyło ok. 80 osób.

tpk_spotkanie_uszok_16032009.jpg 


4 marca 2009 r.

4 marca odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Katowice - Piotra Uszoka, z mieszkańcami dzielnicy Nikiszowiec.. Spotkanie odbyło się w Domu Parafialnym w Nikiszowcu z inicjatywy Stowarzyszenia „Razem dla Nikiszowca”
Podczas spotkania Prezydent przedstawił cele i zamierzenia władz miasta w zakresie najważniejszych inwestycji i celów rozwojowych. Poruszył także kwestie dotyczące sytuacji finansowej miasta. W dalszej części spotkania prezydent odniósł się do spraw związanych z Nikiszowecem, a w szczególności : remontu filii Muzeum Historii Katowic, budowy i remontu kanalizacji w dzielnicy, uruchomienia punktu informacji turystycznej w NIkiszowcu, spraw związanych z gospodarką komunalną w osiedlu, uruchomienia letniej kawiarenki, utworzenia systemu monitoringu oraz innych tematów ściśle związanych ze sprawami Nikiszowca. W trakcie spotkania odbyła się także dyskusja z mieszkańcami zgromadzonymi podczas spotkania.
W spotkaniu uczestniczyło ok. 150 osób.
 

9 lipca 2008 r.

W środę 9 lipca 2008 r w budynku Gimnazjum nr 3, ul. Sokolska 23, odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka z mieszkańcami śródmiejskich budynków należących do Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Spotkanie dotyczyło planów przebudowy centrum miasta.

spotkanie_09072008.jpg 

Ta wielka inwestycja zmieni zupełnie wizerunek zachodniej strony alei Korfantego na odcinku od ronda do rynku. Koncepcja architektoniczna opracowana przez Tomasza Koniora zakłada wyburzenie pawilonów z lat 60. (m. in. Urzędu Stanu Cywilnego). Na ich miejscu staną nowe budynki. Nowa zabudowa będzie bardziej zagęszczona.

Spotkanie z mieszkańcami Prezydent rozpoczął od omówienia dotychczasowych działań władz miejskich mających na celu przygotowanie inwestycji. Omówieniu szczegółów przebudowy towarzyszyło duże zainteresowanie. Mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z fragmentem mapy Katowic z wyróżnionymi sektorami śródmieścia, które ulegną gruntownemu przeobrażeniu. Na planie wyznaczono również miejsca dla inwestycji komercyjnych oraz przestrzeń publiczną. Prezydent zaznaczył, że mieszkańcy będą włączeni do dyskusji o ostatecznym kształcie prac w centrum.

Na spotkaniu rozmawiano również o bieżących sprawach mieszkańców "Superjednostki" i sąsiednich budynków.
Po zakończonym spotkaniu Piotr Uszok wraz z mieszkańcami (uczestniczącymi w spotkaniu) udał się więc na krótki spacer po okolicy by na miejscu omówić istotne dla nich kwestie. 

W spotkaniu zorganizowanym przez Katowicką Spółdzielnie Mieszkaniową - Administrację "Superjednostki"wzięło udział ok. 100 osób.

3 czerwca 2008 r.

Podczas spotkania Prezydenta Piotra Uszoka ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku aula Instytutu Fizyki UŚ wypełniła się do ostatniego miejsca. Ponad 300 osób wysłuchało prezentacji przygotowanej przez Prezydenta Miasta, entuzjastycznie reagując na prezentowane inwestycje jakie będą realizowane w Katowicach. Szczególne uznanie słuchaczy wzbudził projekt budowy Teatru Opery i Baletu na terenach pomiędzy Spodkiem, a nową siedzibą Muzeum Śląskiego. Po zakończeniu prezentacji Prezydent długo odpowiadał na pytania studentów. Zakres zagadnień jakie zainteresowały słuchaczy był bardzo szeroki: od spraw czystości i bezpieczeństwa w mieście po szczegóły przebudowy centrum miasta.

img_2.jpg 


8 Kwietnia 2008 roku

We wtorek, 8 kwietnia 2008 roku prezydent Piotr Uszok spotkał się z mieszkańcami osiedla Witosa. Spotkanie zostało zorganizowane przez Radę Jednostki Pomocniczej i radnych z okręgu. Mieszkańcy licznie odpowiedzieli na zaproszenie organizatorów. Aula Szkoły Podstawowej wypełniła się do ostatniego miejsca. Prezydent przedstawił plany rozwoju miasta oraz dzielnicy. Po prezentacji Prezydenta mieszkańcy mieli okazję zapoznać się ze szczegółowymi planami remontu kanalizacji na osiedlu Witosa przedstawionymi przez przedstawiciela firmy Mosty Katowice. Po prezentacjach przyszła kolej na pytania mieszkańców do prezydenta i innych zaproszonych na spotkanie gości. Poza Prezydentem na pytania mieszkańców odpowiadali także Komendant Policji, Komendant Straży Miejskiej, Naczelnicy Wydziałów Komunikacji, Kształtowania Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Zarządzania Kryzysowego, a także przedstawiciele Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów oraz KZK GOP. Tematami, które najbardziej interesowały przybyłych na spotkanie mieszkańców były zagadnienia związane z bezpieczeństwem na osiedlu, problemem parkowania, komunikacji miejskiej oraz budowy cmentarza w pobliżu osiedla. 

img_3.jpg 

3 kwietnia 2008 r. odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka z mieszkańcami dzielnicy Ligota, Panewniki. Gospodarzem spotkania była Radna Rady Miasta Katowic Stanisława Wermińska, a odbyło się w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Panewnickiej. W spotkaniu uczestniczyło ok. 200 osób mieszkańców miasta oraz przedstawicieli Rady Miasta Katowice i Urzędu Miasta, MZUiM-u a także przedstawiciele KIWKA (Katowicka Infrastruktura Wodociągowo Kanalizacyjna) wraz z projektantami kanalizacji dla tej części miasta. W trakcie spotkanie Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok przedstawił pokaz multimedialny przybliżający najważniejsze wyzwania rozwojowe miasta oraz odpowiadał na pytania mieszkańców. Część spotkania poświęcona została na przybliżenie przebiegu i charakterystyki przygotowywanej modernizacji układu kanalizacyjnego dla tej części Katowic. W trakcje sesji pytań poruszano sprawy dotyczące m.in. modernizacji ulicy Panewnickiej i innych ulic i chodników, dzików wychodzących z lasów, śmieci pozostawianych w lasach oraz przeprowadzenia kanalizacji w poszczególnych rejonach dzielnic. Spotkanie trwało 3 godziny.

img_4.jpg 


1 Kwietnia 2008 roku

Dnia 1 kwietnia 2008 r. odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka z mieszkańcami dzielnicy Piotrowice i innych dzielnic południowych. Gospodarzem spotkania był Radny Rady Miasta Katowic Marcin Krupa, a odbyło się w budynku Gimnazjum nr 20 przy ul. Gen. W.Jankiego. W spotkaniu uczestniczyło ok. 250 osób mieszkańców miasta oraz przedstawicieli Rady Miasta Katowice i Urzędu Miasta, a także przedstawiciele KIWKA (Katowicka Infrastruktura Wodociągowo Kanalizacyjna) wraz z projektantami kanalizacji dla tej części miasta. W trakcie spotkanie Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok przedstawił pokaz multimedialny przybliżający najważniejsze wyzwania rozwojowe miasta oraz odpowiadał na pytania mieszkańców. Część spotkania poświęcona została na przybliżenie przebiegu i charakterystyki przygotowywanej modernizacji układu kanalizacyjnego dla tej części Katowic. W trakcje sesji pytań poruszano sprawy dotyczące m.in. remontu nawierzchni niektórych ulic i chodników, nowopowstałych kompleksów mieszkaniowych, rozwoju uczelni wyższej funkcjonującej na terenie dzielnicy, przyszłości Gimnazjum nr 20. Spotkanie trwało 3 godziny.

img_5.jpg 


4 lutego 2008 roku

4 lutego w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok spotkał się z katowickimi środowiskami architektów i urbanistów. Poza przedstawicielami Izby w spotkaniu wzięli udział członkowei Towarzystwa Urbanistów Polskich i Stowarzyszenia Architektów RP. Głównym tematem spotkania były przemiany w strukturze zagospodarowania przestrzennego i gospodarka przestrzenna Katowic.Prezydent Uszok przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą planów urbanistycznych miasta.Głównym tematem dyskusji były plany przebudowy ścisłego centrum miasta.

img_6.jpg 


17 grudnia 2007 roku

17 grudnia br. odbyło się coroczne spotkanie członków i sympatyków Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Na spotkaniu obecnych było 60 przedsiębiorców z całego regionu. Na spotkanie został zaproszony Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok, który przedstawił prezentację multimedialną na temat rozwoju miasta. Dyskusja po prezentacji Prezydenta Miasta dotyczyła między innymi przebudowy katowickiego dworca oraz kwartału pomiędzy halą widowiskowo-sportową Spodek, a przyszłą siedzibą Muzeum Śląskiego na terenach po kopalni Katowice. Spotkanie prowadzili prezes RIG Tadeusz Donocik oraz Przewodniczący Rady RIG w Katowicach pan Janusz Steinhoff.

19 listopada 2007 roku

Spotkanie z mieszkańcami osiedla 1000-lecia zorganizowane zostało w domu parafialnym przez Radnego Miasta Katowice Jerzego Dolinkiewicza. Prezydent Miasta Katowice Piotr Uszok na wstępie przedstawił prezentację multimedialną na temat rozwoju miasta Katowice, po czym odpowiadał na pytania mieszkańców. Mieszkańcy pytali Pana Prezydenta m.in. o oświetlenie na osiedlu 1000-lecia, kwestię czystości w mieście, przyszłość stawu Maroko, przebudowę Dworca Kolejowego, a także o budowę cmentarza parafialnego. Na spotkanie przybyło 50 osób.

28 października 2007 roku

Spotkanie Prezydenta Miasta Piotra Uszoka z mieszkańcami, które odbyło się w gmachu katowickiego oddziału Polskiego Radia było emitowane na falach katowickiej rozgłośni. Kilkudziesięciu mieszkańców Katowic przybyłych do studia miało okazję podyskutować z Prezydentem Miasta między innymi na temat przebudowy centrum oraz dworca kolejowego.

3 października 2007 roku

Głównym tematem spotkania Prezydenta Miasta Katowice Piotra Uszoka z mieszkańcami dzielnicy Giszowiec była głośna sprawa spółki Giesche i jej roszczeń względem nieruchomości zlokalizowanych w dzielnicach Giszowiec i Nikiszowiec. Na spotkanie przybyło ok. 400 mieszkańców Katowic.
 

Obecny również na spotkaniu Komendant Miejski Policji udzielił mieszkańcom informacji na temat bezpieczeństwa w dzielnicy i odpowiadał na pytania zebranych.

16 czerwie​c 2008 r.

16 czerwca br w VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic odbyło się spotkanie Prezydenta z mieszkańcami, zorganizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Meritum.
Spotkanie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej z nich odbyła się ekologiczna debata pomiędzy uczniami dwóch katowickich liceów ogólnokształcących (I LO im. Mikołaja Kopernika oraz VII LO im. Harcerzy Obr​ońców Katowic). Uczniowie prezentowali zgromadzonym swoje projekty mające na celu rozwiązanie problemu segregacji śmieci oraz zanieczyszczeń w mieście. Jury w którym zasiadał m. in. Prezydent Miasta wybrało zwycięzce, którym została drużyna z I LO im. Mikołaja Kopernika.
W drugiej części spotkania Prezydent przedstawił prezentację w której przybliżył mieszkańcom najważniejsze plany przebudowy Katowic. Obok projektów architektonicznych pokazał wizualizacje budowanych obiektów oraz zdjęcia z trwających obecnie prac. Wskazał też na pięć inwestycji które zostaną ukończone już w tym roku, oraz na kolejne pięć które uda się zakończyć do końca kadencji. Następnie Prezydent odpowiadał na liczne pytania mieszkańców Katowic. Mieszkańcy pytali się o szczegóły przebudowy centrum miasta, plan budowy podziemnych garaży przy ul. Dworcowej, możliwość segregacji śmieci na dużych osiedlach oraz o możliwość zwiększenia ilości wiat przystankowych. Prezydent wyjaśniał też zainteresowanym kwestie związane z wykupem mieszkań komunalnych. Mieszkańców Ligoty interesowała też kwestia dzików które pojawiają się na terenie tej dzielnicy. Na zakończenie spotkania Prezydent otrzymał petycję od Stowarzyszenia Meritum dotyczącą ekologii oraz petycje dotyczącą kwestii bezdomnych zwierząt żyjących na terenie miasta.​​​​