Rada Miasta Katowice uchwałą nr LXIII/1276/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. nadała dokonała zmiany nazwy odcinka ul. Bolesława Chrobrego pomiędzy zbiegiem ul. Bolesława Chrobrego i Al. Księżnej Jadwigi Śląskiej a tunelem pod ul. Chorzowską, nadając mu nazwę:

ALEJA KSIĘCIA HENRYKA POBOŻNEGO


Uchwała weszła w życie dnia 6 października 2010 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 196 poz. 3005.