Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Bieżący stan powietrza

Bieżący stan powietrza


Ocena bieżącej jakości powietrza jest realizowana w oparciu o szereg aktów prawnych, które definiują system monitoringu powietrza, określają zakres i sposób badania jakości, określają minimalną liczbę stacji oraz metody i kryteria oceny.


Podstawowymi substancjami monitorowanymi są: pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5, tlenek węgla CO, tlenki azotu NOx, dwutlenek siarki SO2 oraz ozon O3.


Opis monitorowanych substancji, ich oddziaływanie na organizm ludzki oraz metody ograniczania znajdziesz tutaj.

Standardy jakości powietrza, a mianowicie wartości dopuszczalne, docelowe, alarmowe oraz cele długoterminowe określa


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2019r., poz. 1931).


                                                                                       Więcej informacji na stronie: 


    logo.png


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice