Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet CLIMABOROUGH – Building Green and Climate Neutral Innovation in Cities” (CLIMABOROUGH -Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach)

CLIMABOROUGH – Building Green and Climate Neutral Innovation in Cities” (CLIMABOROUGH -Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach)

logotyp projektu.png


Tytuł projektu: “CLIMABOROUGH – Building Green and Climate Neutral Innovation in Cities” (CLIMABOROUGH -Budowanie zielonych i neutralnych klimatycznie innowacji w miastach)


Program: HORIZON EUROPE (Horyzont Europa) finansowany w 100% ze środków Komisji   Europejskiej
Nabór: HORYZONT-MISS-2021-CIT-02 – Działania w zakresie badań i innowacji wspierające realizację misji - Neutralne klimatycznie i inteligentne miasta;
Temat: HORYZONT-MISS-2021-CIT-02-01 - Planowanie i projektowanie urbanistyczne dla sprawiedliwych, zrównoważonych, odpornych i neutralnych klimatycznie miast do 2030 r.;

Opis projektu: CLIMABOROUGH to projekt innowacyjny mający na celu przetestowanie w terenie koncepcji ClimHub, Climate Sandbox i Climate Service w 12 europejskich miastach (+2 obserwatorów) zaangażowanych w ekologiczną i cyfrową transformację. Projekt ma na celu wzmocnienie tradycyjnych podejść do planowania miejskiego i przestrzennego poprzez podejmowanie decyzji w oparciu o dane i wiedzę (w tym możliwą nową rolę dla GIS - Geographic Information Systems), włączając w to koprodukcję usług klimatycznych dla transformacji, współtworzenie pilotażowych projektów między miastami i krajami, jak również taktyczne wykorzystanie usług publicznych na innowacyjne rozwiązania. 
Głównym celem projektu jest wspieranie miast uczestniczących w określaniu i wdrażaniu innowacji zorientowanych na klimat, przełomowych - zarówno w zakresie technologii i usług, jak i od strony prawnej, administracyjnej i planowania przestrzennego.
Dodatkowym celem będzie także pobudzenie wymiany eksperymentalnych dobrych praktyk, doświadczeń i wniosków, aby pomóc miastom osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez następujące oczekiwane rezultaty: 
(A) tworzenie ClimHubów miast i dostawców rozwiązań do pracy nad eksperymentami w rzeczywistych warunkach,
(B) wykorzystanie zbiorowej inteligencji lokalnych interesariuszy do wspólnego opracowywania rozwiązań,
(C) zdefiniowanie usług klimatycznych jako modelowej strategii wykorzystania danych i narzędzi wizualizacyjnych dla transformacji klimatu,
(D) testowanie w terenie koncepcji Climate Sandbox jako sposobu na ustalanie priorytetów i ułatwianie przekształcania pomyślnie wdrożonych prototypów w ustalone rozwiązania dla adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków w miastach,
(E) monitorowanie i ocena postępów w osiąganiu tych celów oraz we wdrażaniu systemu planowania neutralności klimatycznej.
Miasto Katowice będzie współpracować w ramach projektu jako miasto podążające tzw. Follower Partner w temacie odpadów oraz gospodarki obiegu zamkniętego.

Okres realizacji projektu: 2023-2026.

Wartość projektu/ dofinansowanie: Całkowity budżet projektu to 5 958 982,00 EUR, w tym środki dla Miasta Katowice to 99 062,50 EUR.

Stan realizacji: Projekt w tracie realizacji.


sprawdź także

Kato TV
W Katowicach
KISS
Katowice - Miasto Nauki
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice