Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Informacja GIOŚ o ogłaszanych poziomach ostrzegania

Informacja GIOŚ o ogłaszanych poziomach ostrzegania

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego SUW - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego to podmioty odpowiedzialne za opracowanie i aktualizację dokumentu, w którym określone zostały zasady powiadomienia właściwych organów administracji publicznej, jednostek organizacyjnych i ludności w przypadku:

  • braku przekroczeń lub wystąpieniu przekroczeń wartości progowych substancji w powietrzu,
  • ryzyka wystąpienia albo wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub docelowych poziomów substancji w powietrzu – poziom I: informacyjny,
  • ryzyka wystąpienia albo wystąpienia przekroczeń alarmowych poziomów substancji w powietrzu – poziom II i III: ostrzeżenie, alarm smogowy.


Aktualne infomrację o poziomach ostrzegania dostępne są tutaj:  WIOK-CE.png

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
TV KAtowice
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice