Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13A, ul. J. Zarębskiego 5A, 7A i ul. Ks. bpa H. Bednorza 14 w Katowicach

Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13A, ul. J. Zarębskiego 5A, 7A i ul. Ks. bpa H. Bednorza 14 w Katowicach

POIS logotyp.png


Tytuł projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13A, ul. J. Zarębskiego 5A, 7A i ul. Ks. bpa H. Bednorza 14

w Katowicach

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020/ Oś Priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki / Działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego / Poddziałanie 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

Opis projektu: Projekt polega na wykonaniu prac termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13A, ul. J. Zarębskiego 5A, 7A
i ul. Ks. bpa H. Bednorza 14 w Katowicach. Zakres prac obejmuje m.in.: ocieplenie budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, likwidację pieców i kotłów, remont dachów, budowę instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianę instalacji zimnej i ciepłej wody.

Okres rzeczowej realizacji projektu: IV kw. 2019 r. – IV kw. 2021 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 7 134 129,92 zł. Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 3 023 933,19 zł (85% kosztów kwalifikowanych projektu). Wkład własny miasta Katowice wynosi 4 110 196,73 zł (57 % całkowitej wartości projektu).

Stan realizacji: Projekt w trakcie realizacji.

sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice