Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach

Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach

logotyp.png


Tytuł projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020/ Oś Priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki / Działanie 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego / Poddziałanie 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

Opis projektu: Projekt polega na wykonaniu prac termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gliwickiej 4, ul. Słowackiego 11 i ul. Św. Jana 14 w Katowicach. Zakres prac obejmuje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropodachu, wymianę okien i drzwi wejściowych, likwidację istniejących instalacji grzewczych mieszkaniowych oraz likwidację lokalnych źródeł ciepła (pieców ceramicznych), budowę mieszkaniowych instalacji grzewczych zasilanych z indywidualnych gazowych kondensacyjnych kotłów dwufunkcyjnych, budowę instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i inne.

Okres rzeczowej realizacji projektu: IV kw. 2020 r. – II kw. 2022 r.

Wartość projektu/ dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 7 261 110,00 zł. Wartość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 1 953 377,89 zł (85% kosztów kwalifikowanych projektu). Wkład własny miasta Katowice wynosi 5 307 732,11 zł (73 % całkowitej wartości projektu).

Stan realizacji: Projekt w trakcie realizacji.


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice