Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - IV etap

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - IV etap

efrr z flagą.png

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - IV etap.
 
Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 / Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna / Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT
 
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja pięciu budynków użyteczności publicznej położonych na terenie miasta Katowice: Miejskiego Przedszkola Nr 94 przy ul. Rataja 10, Miejskiego Przedszkola Nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20, Miejskiego Przedszkola Nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b, V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65 i Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Techników 11.

Celem projektu jest ograniczenie strat ciepła poprzez modernizację systemu grzewczego oraz termomodernizację (wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów, dachów i stropodachów) budynków użyteczności publicznej.
 
Okres realizacji projektu: II kw. 2014 r. – I kw. 2021 r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 10.735.724,50 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 5.517.719,96 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 5.218.004,54 zł.

Stan realizacji: projekt wybrany do dofinansowania.


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice