Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XX/448/12 z dnia 28 marca 2012 r. nadała nazwę

UL. KSIĘDZA EMILA SZRAMKA


odcinkowi łączącemu istniejącą ulicę z ul. Migdałowców.
Uchwała weszła w życie dnia 30 maja 2012 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 15 maja 2012 r., poz. 2010.