Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Newsletter Miasta Katowice

Newsletter Miasta Katowice

Proszę podać adres e-mail oraz nazwę użytkownika.
Adres email:

Nazwa:

Wybierz z jakich dziedzin chcesz otrzymywać newsletter:
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO – informujemy, że:

1.       W celu świadczenia usługi Prezydent Miasta Katowice pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.

2.       W celu zarejestrowania się prosimy o wprowadzenie w poniższym formularzu adresu e-mail
i nazwy użytkownika oraz  wybranie subskrybowanych dziedzin newslettera. Po naciśnięciu przycisku wyślij na podany adres zostanie przesłany link, którego kliknięciem należy potwierdzić zapisanie do newsletter. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z usługi na adres poczty elektronicznej: newsletter@katowice.eu

3.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu 

4.    Prezydent Miasta Katowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iod@katowice.eu

5.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania mailowo treści dotyczących informacji o Mieście Katowice w postaci Newslettera, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust 1. lit a RODO). 

6.    Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

7.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie. 

8.    Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

9.    Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby wycofać zgodę należy napisać wiadomość mailową w której treści zawrze Pani/Pan informację o cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres: newsletter@katowice.eu 

10.   Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 77 RODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości otrzymywania drogą mailową informacji od Urzędu Miasta Katowice. 

12.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego      podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

sprawdź także

Eduakcja
W Katowicach
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice