Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  • Internet

Internet Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej (MOLOC)

Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej (MOLOC)

logo Interreg Europa.JPG

Tytuł projektu: Niskoemisyjna morfologia przestrzeni miejskiej. 
Nowe morfologie przestrzeni miejskiej, nowe systemy zarządzania, 
nowe wyzwania dla miast w obliczu transformacji do gospodarki niskoemisyjnej (MOLOC)

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Interreg Europa, Oś Priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna, Cel szczegółowy 3.1: Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w szczególności celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz, w stosownych przypadkach EWT, związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną.

Koszt całkowity/dofinansowanie/wkład własny Miasta Katowice: 1 445 737,00 euro dla wszystkich partnerów projektu/wkład własny Miasta Katowice nie jest wymagany.

Czas trwania: 2017r. – 2021r.

Opis projektu:  Głównym celem projektu jest zrozumienie wpływu „energetyki” na przestrzeń miejską, dzięki czemu będzie możliwe opracowanie wspólnych działań europejskich na rzecz wsparcia przejścia miast na gospodarkę niskoemisyjną, poprzez: tworzenie nowych metod planowania przestrzennego oraz znalezienie nowego modelu samowystarczalnego energetycznie miasta, wskazanie barier uniemożliwiających przyjęcie odpowiednich działań adaptacyjnych i ograniczeń w uzyskaniu pożądanych efektów ekonomicznych i środowiskowych oraz zaproponowanie konkretnych, realistycznych i finansowo opłacalnych rozwiązań zgodnych ze strategią niskoemisyjną miasta. Liderem projektu jest miasto Lille (Francja), Miasto Katowice wraz z Głównym Instytutem Górnictwa są polskimi partnerami w projekcie.

Stan realizacji: Projekt został zatwierdzony do otrzymania dofinansowania.


sprawdź także

Eduakcja
Katowice na You tube
KISS
Nieodpłatna pomoc prawna
Katowicka Karta Mieszkańca
Przemiana Katowice

Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Logo - Program regionalny - Narodowa Strategia Spójności
Logo - Śląsk - Pozytywna Energia
Logo - Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne problemy

Copyright © UM Katowice