Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XIX/400/12 z dnia 29 lutego 2012 r. nadała nazwę placowi położonemu w rejonie ulicy Leśnego Potoku oraz potoku Bolina wraz ze zbiornikiem wodnym

PARK BOLINAUchwała weszła w życie dnia 25 maja 2012 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 11 maja 2012 r., poz. 1953.