Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XXXIX/899/13 z dnia 30 lipca 2013 r. nadała nazwę placowi położonemu w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich, Pod  Młynem oraz Milowickiej w dzielnicy Dąbrówka Mała

PARK W DĄBRÓWCE


Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.