Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XXXIX/902/13 z dnia 30 lipca 2013 r. nadała nazwę placowi położonemu pomiędzy budynkami przy ul. Francuskiej 34 i 36

PASAŻ EUROPEJSKI


Uchwała weszła w życie dnia 21 sierpnia 2013 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r., poz. 5233.