Rada Miasta Katowice uchwałą nr V/43/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. nadała nazwę  placowi położonemu pomiędzy ulicami: Wita Stwosza, Powstańców i Plebiscytową, na którym znajduje się katedra Chrystusa Króla

PLAC KATEDRALNYUchwała weszła w życie dnia 24 marca 2011 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 53 poz. 954.