Rada Miasta Katowice uchwałą nr LXII/1252/10 z dnia 26 lipca 2010 r. nadała nazwę placowi, położonemu przy ulicy Panewnickiej przed Klasztorem Zakonu Braci Mniejszych w dzielnicy Panewniki:

PLAC KLASZTORNY


Uchwała weszła w życie dnia 10 września 2010 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 163 poz. 2672.