Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XVII/361/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. nadała nazwę  placowi wraz z przyległym skwerem, położonemu w Katowicach u zbiegu ulic: Panewnickiej, Franciszkańskiej i Zielonogórskiej przed dworcem kolejowym Katowice-Ligota 
 

PLAC KSIĘDZA RAFAŁA GRZONDZIELAUchwała weszła w życie dnia 3 lutego 2012 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 443.