Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr VIII/130/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. nadała nazwę  placowi położonemu u zbiegu ulic Tadeusza Kościuszki oraz Brynowskiej w dzielnicy Brynów

PLAC TAJNEJ ORGANIZACJI NAUCZYCIELSKIEJUchwała weszła w życie dnia 7 czerwca 2011 r. i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 108 poz. 2036.