Rada Miasta Katowice uchwałą nr nr XXXIV/749/13 z dnia 6 marca 2013 r. nadała nazwę placowi położonemu w Katowicach przy ul. Medyków pomiędzy budynkami Centralnego Szpitala Klinicznego a Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w dzielnicy Ligota

PLAC PROFESORA KORNELA GIBIŃSKIEGOUchwała weszła w życie z dniem podjęcia, tj. 6 marca 2013 r.